]]>

Kursus

Compliance i den finansielle sektor

Få en bred introduktion til compliance i den finansielle sektor og en værktøjskasse til at arbejde med finansiel compliance i praksis.

Startdato og sted

27. april 2023
København K

Aflyst

Varighed

1 dag
09:00-16:00

Pris

4.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder i en compliancefunktion i et pengeinstitut eller i en anden finansiel virksomhed, fx i et forsikrings- eller pensionsselskab. Måske er du rådgiver i den finansielle sektor.

Du kan også arbejde med øvrige interne kontrolfunktioner, risikostyring, intern revision, eller fx med hvidvaskområdet.  

Du er nok jurist eller advokat, men du er også velkommen, hvis du har en anden faglig baggrund.

På kurset får du:

 • en bred introduktion til compliance, fagligt og praktisk
 • overblik over lovgrundlaget for finansiel compliance og organiseringen af selve compliancefunktionen
 • forståelse for samspillet mellem compliancefunktionen og det øvrige kontrolmiljø, fx risikostyring, revision, hvidvask, nøglefunktioner  
 • metoder til at arbejde analytisk og risikobaseret med udgangspunkt i forretningsmodellen
 • indsigt i ledelsesrapportering og greb til at håndtere manglende efterlevelse af anbefalinger
 • input til konkrete værktøjer og kontrolundersøgelser.

Kursets indhold

På kurset ’Compliance i den finansielle sektor’ får du en praktisk gennemgang af alle væsentlige arbejds- og ansvarsområder for compliancefunktionen med udgangspunkt i juraen og konkrete eksempler og værktøjer. Reglerne for pengeinstitutter danner udgangspunkt for gennemgangen, men du får også indblik i regler og praksis fra andre virksomhedstyper, og dine og de andre deltageres erfaringer vil blive inddraget i undervisningen.

Du får også et overblik over det samlede kontrolmiljø i en finansiel virksomhed og et indblik i de muligheder og udfordringer, som et samarbejde på tværs af kontrolfunktioner kan give. 

Efter kurset har du hands-on viden om, hvordan du bidrager struktureret og værdiskabende i rollen som complianceansvarlig, i compliancefunktionen eller i en anden kontrolfunktion, og hvordan du er en stærk bidragyder til din virksomheds compliancekultur.

 

 • Før start

  Før kursusstart deltager du i en survey om dine erfaringer og udfordringer med compliancearbejdet. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over organiseringen af compliancearbejdet i din virksomhed, og det hjælper underviseren med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov.

   

  Du læser også enkelte udvalgte materialer som forberedelse.

  Læs mindre
 • Dagens opbygning

  27. april 2023, kl. 9.00 - 16.00

  Kursusdagen giver dig viden om organisering af en finansiel virksomhed og introducerer dig til compliances risikobaserede tilgang og redskaberne hertil. Du kommer igennem de væsentligste snitflader til andre dele af organisationen og til Finanstilsynet. Samarbejde, kommunikation og kultur spiller en rolle og kan være både med- og modspiller for compliancefunktionens gennemslagskraft.

  Dagen giver dig indsigt i:

  • finansiel compliance som begreb  
  • aktørerne i en finansiel organisations governance- og kontrolstruktur, og hvem der har hvilke opgaver og ansvar, herunder de tre kontrolniveauer
  • nøglefunktioner i finansielle virksomheder 
  • compliancefunktionens organisatoriske forankring, og hvad din rolle og dine opgaver består af
  • den risikobaserede tilgang til compliance og risikoreduktion som bærende formål
  • metodiske complianceværktøjer, fx risikovurderinger, årsplaner, og hvordan du bruger dem.
  • eksempler på compliancekontroller på konkrete fagområder, fx hvidvask, persondata og bæredygtighed
  • formidling/kommunikation af compliancefunktionens betydning og opgaver 
  • rapportering til direktion og bestyrelse og udfordringer forbundet hermed 
  • praksis fra Finanstilsynet og din rolle og dine opgaver i forbindelse med tilsynsbesøg.
 • Ca. to måneder efter kurset kan du deltage i en online-spørgesession, hvor underviseren vil uddybe udvalgte pointer, og du kan få svar på evt. spørgsmål og drøfte dine erfaringer siden sidst med underviseren og de øvrige kursusdeltagere.

   

  Sessionen foregår via platformen Zoom.

Hvem underviser?

Astrid Thomas

Astrid Thomas
Jurist og selvstændig compliancerådgiver, Astrid Thomas Consulting ApS

Astrid arbejder med rådgivning til finansielle virksomheder inden for compliance, risikostyring, 3 lines of defense, hvidvask, terrorfinansiering og GDPR. Hun har mange års erfaring fra den finansielle sektor og har bl.a. været legal counsel i Danske Bank og juridisk direktør i foreningen Lokale Pengeinstitutter. Astrid har undervist gennem hele sit arbejdsliv, og hun er bl.a. ekstern lektor på Aalborg Universitet i fagene Compliance og Anti-hvidvask og terrorfinansiering.

Kursets form

Kurset ’Compliance i den finansielle sektor’ veksler mellem oplæg, diskussioner, cases og gruppearbejde. Underviserens faglige og undervisningsmæssige tilgang er praktisk og løsningsorienteret med fokus på enkelhed, praktik og konkret anvendelighed. 

Du får det største udbytte, hvis du inden kurset har sat dig ind i, hvordan compliancefunktionen og evt. andre kontrolfunktioner er organiseret i den virksomhed, du er ansat.  

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Tag en kollega med til medlemspris

'Compliance i den finansielle sektor’ er et af de kurser, hvor du kan øge dit udbytte betydeligt, hvis du deltager sammen med en kollega. Det giver jer mulighed for at sparre med hinanden undervejs, og det er langt mere sandsynligt, at I får brugt de lærte metoder og værktøjer efter kurset.

Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset inden 30.juni 2023. Så får I det begge til medlemspris.

Når I har tilmeldt jer, så skriv til Lene Petersen på lpt@djoef.dk, så sørger hun for, at I får rabatten.

Det siger tidligere deltagere


Astrid er en fremragende formidler og indholdet er relevant og aktuelt
Betina Black Jensen, Comlianceansvarlig/PA, Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  5.600 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  4.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 27. april 2023, kl. 9.00 - 16.00
 • Kursets referencenr.
 • 36508
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  13. april 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  30. marts 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Koordinator
  caj@djoef.dk
  33 95 98 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle