]]>

Kursus

Afgangsprojekt - diplomuddannelsen i ledelse

Du har først en diplomuddannelse i ledelse, når du har skrevet afgangsprojekt. Få indblik i metode- og videnskabsteori og individuel vejledning.

Startdatoer

29/08-24
København K
Venteliste
29/08-24
København K
31/01-25
København K
31/01-25
København K

Varighed

2 x 1/2 dag
08:30-12:00

Pris

13.300 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender afgangsprojektet sig til?

Du har gennemført og bestået de obligatoriske moduler på Diplomuddannelsen i ledelse og en række valgfrie moduler.

Du har afsluttet moduler svarende til 45 ECTS-point.

På afgangsprojektet lærer du at:

 • identificere, reflektere over og analysere en tværfaglig ledelsesproblemstilling
 • angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teori, strategi og metode
 • anvende videnskabsteoretiske tilgange
 • analysere, vurdere, reflektere over og anvende elementer, der indgår i ledelsesprocessen fra strategisk til operativt niveau
 • planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere ledelsesopgaver og udvikle din egen ledelsespraksis.

Afgangsprojektets temaer og opbygning

På afgangsprojektet får du viden om de væsentligste videnskabsteoretiske retninger, analysedesign og metoder. Du bliver klædt på til at kvalificere og vurdere data, herunder reliabilitet og validitet. Gennem refleksion og øvelser udvikler du evnen til at vise overblik over udvalgte videnskabsteorier og til at forklare analytiske og metodiske konsekvenser af forskellige videnskabsteoretiske valg. 

Målet er, at du kan bruge forskellige videnskabsteoretiske tilgange på en konkret problemstilling inden for det ledelsesmæssige område, og at du kan forklare, hvordan de enkelte orienteringer bidrager til at belyse en given problemstilling.

Med din nye viden kan du omsætte et empirisk udgangspunkt til konkrete ledelsesmæssige vurderinger og beslutninger gennem analyser og refleksioner.

Du får indblik i temaerne:

 • Paradigmeteori og videnskabsteoretiske ståsteder.
 • Analysedesign og overordnede analyseformål.
 • De enkelte metoder og brug af metodetriangulering.
 • Evaluering af analysemæssig kvalitet, herunder reliabilitet, validitet, relevans og aktualitet.
 • Det ledelsesmæssige perspektiv i forlængelse af metodeanvendelse.
 • Økonomi- og ressourcestyring i forbindelse med dataindsamling og bearbejdning.
 • Analyseorientering set i relation til FN’s 17 verdensmål frem mod 2030.

Opbygning

Undervisning: 2 timers workshop, 2 x ½ dags undervisning og op til 14 timers individuel vejledning
ECTS-point: 15 point
Djøf og DTU samarbejder om Diplomuddannelsen i ledelse. Uddannelsen udbydes af DTU, som varetager undervisning og eksamen.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse. 

Vær opmærksom på prisstigninger. Se mere under ’Pris og praktisk info’.

Vælg startdato

 • Workshop

  Kickoff

  Deltag i to timers kickoff den 20. august 2024, kl. 14.00 - 16.00 om dit afgangsprojekt, hvor du får inspiration til processen og indblik i de typiske indholdsmæssige overskrifter for et afgangsprojekt, og hvordan du bruger din vejleder.

  Kickoff bliver holdt i Djøf Møde og Event, Nørre Voldgade 106, 5 sal, 1358 København K.

  Læs mindre
 • Første ½ dag

  29. august 2024, kl. 8.30 - 12.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På den første halve dag får du indblik i videnskabsteoretiske paradigmer i en ledelsesmæssig og analytisk kontekst. En nuanceret tilgang til det ledelsesmæssige arbejdsfelt involverer ofte flere videnskabsteoretiske perspektiver. Du arbejder med korte cases og fortællinger, der visualiserer, at videnskabsteoretiske betragtninger ikke altid er hverken entydige eller enkle.

  Dagen giver dig:

  • refleksioner over begrebet videnskabsteori og de enkelte paradigmers karakteristika 
  • viden om, hvordan de enkelte paradigmer læner sig op ad henholdsvis analysedesign og analysemetoder 
  • en præsentation af den overordnede analytisk-syntetiske løsningsmetodes princip.
 • Anden ½ dag

  26. september 2024, kl. 8.30 - 12.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På den anden halve dag arbejder du med analysedesign og analysemetoder, og du får indblik i de muligheder, du har for at vurdere datas kvalitet. Fokus er på analyse og præsentation af kvalitative data med fokus på kondensering, kategorisering og kodning – og dermed på det eksplorative analysedesign.

  Du lærer at bearbejde både kvantitativ og kvalitativ data, og du får indsigt i, hvordan du kan præsentere dem på en overskuelig måde. 

  Dagen giver dig:

  • viden om analysedesign og metoder set i relation til forskellige typer af udfordringer og heraf følgende beslutninger
  • refleksioner over sammenhængen mellem valgt design, metode og kvalitet i data 
  • en konkret viden om og forståelse for, hvordan du kan bearbejde, fremstille og præsentere data
  • viden om omkostningsstruktur ved de enkelte metoder
  • viden om, hvordan du konkret kan vurdere datakvaliteten.
 • Ud over undervisningen får du individuel vejledning og sparring i op til 14 timer med en udvalgt vejleder, som matcher dit faglige problemfelt.

  Dele af din vejledning kan foregå som gruppevejledning, hvor din vejleder efter forudgående aftale med dig samler en gruppe til en fælles vejledningsseance. 

Hvem underviser?

Niels Kühl Hasager

Niels Kühl Hasager
HD(A), HD(O), MBA og ekstern lektor på DTU

Niels har været direktør for analysevirksomhederne YouGov Nordic og Norstat Danmark, og han har tidligere arbejdet som leder i forlagsbranchen og i den finansielle sektor. Han er lektor ved CPH Business Academy og indehaver af konsulentvirksomheden 3V Consulting – Viden Valg Værdi. Niels er censor på Diplomuddannelsen i Ledelse og Leisure Management. Han er bestyrelsesformand for investeringsforeningen Advice Invest A/S. 

Afgangsprojektets form og didaktik

Modulet behandler samspillet og sammenhængen mellem paradigmer, analysedesign, analysemetoder og konkret databehandling og evaluering. Udgangspunktet er to overordnede paradigmer: positivisme og konstruktivisme. Undervejs er du med til at diskutere opfattelsen af begrebet sandhed og de implikationer, en orientering mod et givent paradigme indeholder. I forlængelse af det generelle ledelsesmæssige aspekt i uddannelsen vil der være en særlig orientering mod det konstruktivistiske paradigme og de metodemæssige overvejelser, dette typisk medfører.

Undervisningen er tilrettelagt, så din praksis og faglighed kommer aktivt i spil gennem cases og praksisfortællinger, refleksioner over daglige ledelsesopgaver og udfordringer inden for det metodemæssige område.

Projektet

Afgangsprojektet består af et skriftligt projekt med mundtligt forsvar. Du kan skrive afgangsprojektet individuelt eller i en gruppe på 2-4. Dit projekt skal have et omfang på min. 40 og maks. 50 normalsider ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag. 

Det mundtlige forsvar kan være individuelt eller i en gruppe. Bedømmelsen sker ud fra afgangsprojektets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 56 tidligere deltageres tilfredshed.

Diplomuddannelsen i ledelse har været gennemført på en professionel, velorganiseret og kvalificerende facon og styrket mig både personligt og ledelsesfagligt på rigtig mange felter. Jeg har fået ny inspiration, styrkede ledelseskompetencer, et bredere netværk og kan varmt anbefale uddannelsen til andre.
Niels Olsen, Nordea-Fonden

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Prisen vil stige fra d. 31/01-25 og blive 1040 kr. dyrere
 • Ikke-medlemmer
  15.300 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  13.300 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. kr. 1.500,-)

  Vær opmærksom på, at muligheden for medlemsrabat bortfalder fra 1. august. Det gør vi for at leve op til en ny bekendtgørelse om lige uddannelse for alle.

  Derudover stiger priserne fra 13. november.

  Du har mulighed for at vælge forplejning fra. Fravælger du forplejning, trækker vi 120 kr. pr. undervisningsdag fra den samlede pris.

  Dit valg er bindende hele forløbet. Medbragt mad må ikke spises på kursusstedet.

 • Dato og tidspunkt
 • 29. august og 26. september 2024

  Begge dage kl. 08:30-12:00

  Eksamensdatoer udmeldes ved kursusstart
 • Uddannelsens referencenr.
 • 38999
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  29. juli 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  29. juli 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursuskoordinator
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle