]]>

Kursus

Chefkonsulentuddannelsen

Som chefkonsulent og nøgleaktør opnår du en stærk organisatorisk og strategisk indsigt og styrker din personlige gennemslagskraft. ’Chefkonsulentuddannelsen’ er på masterniveau.

Startdatoer

14/11-23
København V
I gang
27/08-24
København V
Venteliste
11/11-24
København V
18/03-25
København V

Varighed

14 dage
09:00-16:00

Pris

55.000 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

’Chefkonsulentuddannelsen’ er for fagligt stærke medarbejdere, som har en nøgleplacering i en offentlig organisation eller en privat virksomhed.

Du sidder ofte for bordenden i projekter eller processer, eller måske drømmer du om at gøre det. Du kan også have en uformel ledelsesrolle, fx som faglig leder uden personaleansvar.

Du skal ikke have titel af chefkonsulent for at deltage.

På uddannelsen får du:

 • organisatorisk tæft, så du kan navigere i komplekse organisatoriske kontekster
 • større bevidsthed om din rolle som uformel nøgleaktør
 • indsigt og værktøjer, som øger dit procesblik, din handlekraft og din personlige gennemslagskraft
 • træning i at facilitere relationelle processer i mindre og større grupper
 • viden til at skabe læring, udvikling og fornyelse i organisatoriske sammenhænge
 • overblik over typer af strategi og strategiprocesser
 • handlekraft til at omsætte strategi til handling
 • en værktøjskasse og træning i strategisk kommunikation og retoriske virkemidler
 • indsigt og træning, som øger din personlige gennemslagskraft
 • et løft i kvaliteten af dine faglige og procesorienterede bidrag som handlekraftig medspiller.
Overbevis din chef

Uddannelsens temaer og opbygning

På ’Chefkonsulentuddannelsen’ styrker du din gennemslagskraft og din evne til at skabe værdi i rollen som uformel nøgleaktør. Du får en solid organisatorisk og strategisk indsigt og en dybere forståelse af din rolle og dine handlemuligheder som chefkonsulent, og du får en værktøjskasse og træning, der forstærker din strategiske kommunikation og din personlige gennemslagskraft.

Temaer for uddannelsen:

 • Forandringsledelse
 • Facilitering
 • Strategisk ledelse
 • Personlig udvikling og samarbejde
 • Strategisk kommunikation
 • Personlig gennemslagskraft.

Opbygning:
Undervisningsdage: 14 dage.
ECTS-point: 15 ECTS-point.
Eksamen er en skriftlig eksamen med mundtlig præsentation.

’Chefkonsulentuddannelsen’ er på masterniveau, og vi udbyder uddannelsen i samarbejde med CBS.

Vælg startdato

 • Før start

  Inden første kursusdag udfylder du en personprofiltest (MBTI), der viser dine personlige præferencer i forskellige sammenhænge. Der er tilbagemelding på MBTI-testen på første modul.
  Læs mindre
 • Modul 1

  14. november, 15. november, 11. december 2023 samt 8. januar og 30. januar 2024
  Aflevering af opgave: 26. februar 2024
  Eksamen: 8. og 15. marts 2024

  På uddannelsens første modul får du teorier og metoder til at iagttage, analysere og reflektere, når du leder organisatoriske forandringsprocesser og udviklingsprojekter under samfundsmæssige forandringer. Du lærer at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation med henblik på udvikling og fornyelse og får forskellige perspektiver på chefkonsulentens rolle i en organisation. Du får indsigt i dine personlige præferencer, når du interagerer med andre.

  Modulet giver dig:

  • kompetencer til at indgå i faglige, tværfaglige og tværgående samarbejder om forandringsprocesser
  • metoder til at skabe optimal videndeling i teams og grupper på tværs af organisationen
  • redskaber til at sikre overblik og værdiskabelse i organisationen
  • værktøjer til at identificere virksomhedskulturens og værdiernes betydning i forandringsprocesser
  • færdigheder til at analysere problemstillinger og handlemuligheder og begrunde relevante løsningsmodeller og tilgange
  • en tilbagemelding på din MBTI-profil sammen med dit hold, så I får et fælles afsæt for at tale præferencer, kommunikationsstile og udfordringer
  • indsigt til at definere dine personlige mål for uddannelsen
  • en dag i selskab med et par chefer, der giver deres bud på chefkonsulentrollen og deres forventninger
  • to timers individuel krop- og stemmetræning, der styrker din evne til at kommunikere klart.

   

  På det individuelle forløb giver stemmecoach Lisbeth Holdt Jørgensen dig praktiske øvelser i mundtlig levering af budskaber med fokus på stemme, kropssprog og fysisk energi. Du lærer teknikker til at fastholde kontakt og nærvær mellem budskabet, dig som afsender og dine modtagere.

 • Modul 2

  9. april, 10. april, 2. maj og 23. maj 2024
  Aflevering af opgave: 6. juni 2024
  Eksamen: 18. og 25. juni 2024

  Chefkonsulentens rolle som uformel leder eller procesansvarlig stiller krav til, at du forstår din rolle, dit mandat og dit handlerum. I ledelsesunderstøttende funktioner er dit blik for processen afgørende for, at du kan skabe gode resultater i samspillet mellem mennesker.

  På modulet styrker du din faglige ballast, og du lærer at gribe processuelle opgaver an ud fra forskellige vinkler. Du bliver trænet i at skelne form fra indhold og bruge den viden til at facilitere bedre processer. Ved at forstå de organisatoriske behov og bruge involvering aktivt styrker du din gennemslagskraft i organisationen.

  Modulet giver dig:

  • viden om og metoder til at behovsafdække, designe og gennemføre relationelle processer i organisatoriske sammenhænge
  • træning i at lede og facilitere relationelle processer, fx møder, teamudvikling, forandringer, workshops og projektaktiviteter
  • organisatorisk forståelse for, hvad magtforhold, indhold og form betyder for processer
  • træning i, hvordan du som facilitator kan styre processer bedre og skabe bedre løsninger, når mennesker arbejder sammen
  • øgede handlemuligheder i spændingsfeltet mellem rollen som uformel leder og chefkonsulent og organisationens magtforhold.
 • Modul 3

  27. august, 17. september, 8. oktober, 22. oktober og 5. november 2024
  Aflevering af opgave: 20. december 2024
  Eksamen: 13. og 16. december 2024

  På modul 3 får du indblik og træning i strategisk ledelse og kommunikation, der er afgørende for, at du kan lykkes som chefkonsulent. Det kan være svært at drive processer, projekter og forandringer uden formel ledelse. På modulet bliver din værktøjskasse tanket op med strategisk kommunikation, så du kan sætte retning, rådgive effektivt og skabe følgeskab.

  De sidste tre dage fokuserer på strategisk ledelse. Her bliver dine og holdets erfaringer inddraget i diskussioner om strategiske beslutninger, styringsværktøjer og -koncepter samt strategiprocesser.

  Modulet giver dig:

  • strategisk, retorisk og psykologisk forståelse for, hvordan du skaber følgeskab i hverdagen som chefkonsulent
  • værktøjer til effektiv rådgivning og strategisk kommunikation
  • en opdateret værktøjskasse til at navigere i forandringer
  • et friskt blik på din egen kommunikation som chefkonsulent
  • introduktion til strategisk tænkning og indblik i teorier om strategisk ledelse
  • metoder til at styre strategiske processer
  • teknikker til at udpege mulige forandringsstrategier på både et strategisk og et adfærdsmæssigt niveau.

   

  Du afslutter ’Chefkonsulentuddannelsen’ med en eksamen, som består af en skriftlig opgave på max 15 sider og en mundtlig præsentation. På alle moduler udfylder du en logbog, der danner grundlag for din eksamensopgave.

   

Hvem underviser?

Sverri Hammer

Sverri Hammer
Lektor i strategi, organisation og ledelse, cand.scient.pol.

Sverri er en erfaren underviser af ledere og en anerkendt lærebogsforfatter, og han har en baggrund som leder i den offentlige sektor. Sverri er lektor på DTU og partner i konsulentfirmaet Mobilize Strategy Consulting.

Tine Hessner

Tine Hessner
Cand.merc. i HR og projektledelse

Tine er cand.merc fra CBS indenfor bla. projektledelse og organisations- og arbejdspsykologi. Hun arbejder som selvstændig konsulent og facilitator i forlængelse af en karriere som bla. HR-partner, chefkonsulent og managementkonsulent indenfor portefølje- og projektledelse. Tine er certificeret indenfor en lang række person- og teamtypetests samt certificeret indenfor forandringsledelse (PROSCI og Actee) og projektledelse (PRINCE2). Tine underviser offentlige og private projektledere på diplomuddannelser ved siden af opgaver som virtuel og fysisk facilitator.
Lærke Højgaard Christiansen

Lærke Højgaard Christiansen
Ph.d. og Lektor i Strategi, organisation og ledelse

Lærke har sin faglige specialisering indenfor organisation, innovation, strategi, forandringsledelse og social ansvarlighed. Hendes arbejde er drevet af et tæt samarbejde med praktikere, i den offentlige, private og frivillige sektor. Lærke har en bred erfaring med både undervisning, administration, og forskning.
Lisbeth Holdt Jørgensen

Lisbeth Holdt Jørgensen
Skuespiller og cand.mag. i audiologopædi og retorik

Som skuespiller var Lisbeth i en årrække tilknyttet Det Kongelige Teater. Siden var hun mangeårig voice coach på Det Kongelige Teater og fast underviser på Det Kongelige Ledelsesakademi. Hun er selvstændig voice coach og underviser i totalkommunikation hos bl.a. Danske Bank og NCC.
Susanne Hegelund

Susanne Hegelund
Partner, HEGELUND & MOSE

Susanne er ekspert i strategisk kommunikation. Hun har en lang ledelses- og medieerfaring bag sig. Hun har – efter en start som politisk journalist på Berlingske – arbejdet med nyhedsfjernsyn i 15 år i DR og på TV 2, bl.a. som chef for TV-Avisen. Hun har også været kommunikationsdirektør i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.
Peter Mose

Peter Mose
Partner, HEGELUND & MOSE

Peter er ekspert i strategisk kommunikation. Han startede sin karriere i den jyske kommunale verden, før han rykkede til centraladministrationen og KL. Han var siden journalist på Politiken i ti år, før han blev souschef i kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese, pressechef hos Lederne og kommunikations- og analysechef i IDA.

Uddannelsens form og didaktik

En særlig styrke ved ’Chefkonsulentuddannelsen’ er, at ny forskningsbaseret teori bliver knyttet sammen med øvelser i at praktisere uformelt lederskab, at agere i egen organisation og at eksperimentere med egen rolle og nye metoder og tilgange. Med andre ord får du som deltager erfaring med at anvende dine nye kompetencer i praksis, allerede mens du går på uddannelsen.

Undervisningen er bygget op af en række elementer, der udspringer fra aktionslæringens tre læringsrum:

 • Auditorium – undervisning i plenum: Du får gennemgang af teoretiske tilgange og koncepter.
 • Laboratorium – øvelser og refleksioner: Du forankrer din læring via øvelser i grupper og sætter den i relation til din egen og andres praksis.
 • Praktikum: Du eksperimenterer med det lærte i din egen organisation og reflekterer over teorien i praksis.

Du bliver fra starten en del af en læringsgruppe, som danner ramme om et fortroligt refleksionsrum, hvor du og gruppen i fællesskab deler udfordringer og erfaringer.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på uddannelsen med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før uddannelsen. 

Uddannelsens læringsmål

Du vil gennem uddannelsen opnå og blive bedømt på følgende:

1. Forståelseskraft: din forståelse af de teorier, redskaber og metoder, som uddannelsen præsenterer, og især de centrale begreber.

2. Transformationskraft/udførelseskraft: dine evner til at omsætte forståelsen af teorier, redskaber og metoder til konkret analyse (iagttagelseskraft) og forslag til handling (handlekraft). Du demonstrerer løbende færdigheder, som du tilegner dig via uddannelsen.

3. Refleksionskraft: dine evner til at skifte og vælge mellem teoretiske perspektiver, redskaber, metoder og dine færdigheder og din evne til at reflektere over, hvordan et tilvalg samtidig er et fravalg.

Eksamensform

Du afslutter ’Chefkonsulentuddannelsen’ med en eksamen. Til eksamen afleverer du en skriftlig opgave på max 15 sider, som danner baggrund for en mundtlig præsentation. Eksamen er individuel, og du får karakter efter 7-skalaen. 

Uddannelsen giver dig mulighed for at søge merit, som du kan bruge på andre masteruddannelser på CBS.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Prisen vil stige fra d. 27/08-24 og blive 2000 kr. dyrere
 • Ikke-medlemmer
  61.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  55.000 kr. (ekskl. moms)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. grundbøger (ca. 4.500,- kr.)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1:
  14. november 2023
  15. november 2023
  11. december 2023
  8. januar 2024
  30. januar  2024

  Modul 2:
  9. april 2024
  10. april 2024
  2. maj 2024
  23. maj 2024

  Modul 3:
  27. august 2024
  17. september 2024
  8. oktober 2024
  22. oktober 2024
  5. november 2024

  Alle dage kl. 9.00-16.00

 • Uddannelsens referencenr.
 • 36561
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  7. november 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  14. oktober 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursuskoordinator
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle