]]>

Kursus

Faciliteringsuddannelsen

Tag ’Faciliteringsuddannelsen’, hvis du vil skabe resultater og ejerskab på møder og workshops. Du får effektive metoder til involverende facilitering og træning i at bruge dem.

Startdatoer

09/01-24
København K
22/10-24
København K

Varighed

7 dage
9.00 - 16.00

Pris

26.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du har allerede erfaring som facilitator og mødeleder, hvor du har ansvar for at lede møder og sikre ejerskab og resultater gennem involvering.

Du ønsker at udvide din værktøjskasse med flere redskaber til at designe og facilitere både større og mindre møder og/eller workshops.

Uanset om du har ansvar for enkeltstående møder eller længere workshop- og udviklingsforløb, styrker uddannelsen dine kompetencer som facilitator.

På uddannelsen får du:

 • redskaber til at designe, gennemføre og følge op på møder og workshops
 • viden, færdigheder og kompetencer til at lede og facilitere relationelle forløb
 • indsigt i metoder, der både styrer og involverer dine deltagere
 • metoder til at navigere og balancere mellem fokus på indhold og fokus på proces
 • kompetencer til at træffe bevidste valg og håndtere uforudsete situationer og konflikter
 • sparring og feedback på din facilitatorstil og din facilitering af et møde eller en workshop
 • mulighed for at netværke med andre erfarne deltagere om mødedesign og facilitering
 • værktøjsbog med guider til forskellige involveringsmetoder.
 
Overbevis din chef

Uddannelsens opbygning

Vi afholder og deltager alle i et utal af møder hver eneste uge, ofte med et svingende engagement og udbytte. På ’Faciliteringsuddannelsen’ får du en omfattende værktøjskasse med metoder til at skabe og lede involverende møder. Uddannelsen byder på masser af praksisnær træning, hvor du lærer at skræddersy og facilitere både enkeltstående møder, længere møderækker og workshops med mange deltagere.

Faciliteringsuddannelsens temaer: 

 • Værdi- og meningsskabelse på møder
 • Praktisk og teoretisk indsigt i rollen som facilitator
 • Mødedesign- og forberedelsesværktøjer
 • Facilitering af selve mødet
 • Opfølgning på mødet.

Opbygning og eksamensmulighed:

Undervisningsdage: 7½ + individuel sparring
Tilkøb af diplomeksamen: 5 ECTS-point

Du har mulighed for at tilkøbe en eksamen på diplomniveau mod en merbetaling på 5.500 kr. ekskl. moms. Du går til eksamen i det valgfrie modul Ledelse og facilitering fra Diplomuddannelsen i ledelse. Diplomeksamen bliver afholdt samtidig med den praktiske eksamen af DTU Diplom i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Du kan også læse om Djøfs Proceskonsulentuddannelse, hvor du kan styrke din tilgang til at arbejde struktureret og målrettet med processer, forandringsledelse og procesledelse med praktisk træning. 

Vælg startdato

 • Før start

  Du udarbejder dine læringsmål for uddannelsen og medbringer dem til Kickoff.
  Læs mindre
 • Kickoff - online

  9. januar 2024, kl. 9.00-12.00 

  Du får en introduktion til det samlede forløb og udvider din viden om de andre deltagere og deres forskellige erfaringer. Vi afstemmer forventninger og etablerer i fællesskab et trygt læringsmiljø.

  Kickoff giver dig:

  • overblik over det samlede uddannelsesforløb og litteratur
  • afstemning af forventninger til individuelle læringsmål 
  • afstemning af forventninger til deltagerinvolvering
  • introduktion til opgaver mellem modulerne.

  Inden dag 1 beskriver du et fysisk møde eller en workshop, som du vil bruge som case på dag 1 og 2. Du genbesøger også dine læringsmål sammen med din leder.

   
 • Dag 1

  23. januar 2024, kl. 9.00-16.00

  På dag 1 får du en grundig indføring i principperne for facilitering og de væsentligste metoder, du kan bruge til at designe og facilitere engagerende og effektive møder og workshops. Vi sætter fokus på det særlige ved rollen som facilitator, og hvordan du balancerer rollen i relation til fx projektlederrollen, konsulentrollen, ekspertrollen og lederrollen.

  Dagen giver dig: 

  • indsigt i at vælge involvering og proces til mødet/workshoppen, hvilket skaber ejerskab i forhold til resultatet
  • bevidsthed om det mandat, du eller andre har i mødet/workshoppen, og hvilken betydning det har for mødets spillebane
  • praktiske værktøjer til at strukturere din planlægning, facilitering og opfølgning og få større værdi 
  • en introduktion til ’designstjernen’
  • en drejebogsskabelon for, før, under og efter processen
  • en skabelon til mødeindkaldelser, som forbereder dig selv og deltagerne på mødet.
 • Dag 2

  24. januar 2024, kl. 9.00-16.00

  På dag 2 sætter vi fokus på, hvordan du involverer dine deltagere, skaber dialog og samler op på input som facilitator. Sammen med de øvrige deltagere afprøver du involveringsmetoder på jeres egne møder, og du får konkret erfaring med, hvad der virker.

  Dagen giver dig:

  • træning i involveringsmetoder til både mindre og større møder og til workshops, hvor flere grupper arbejder samtidig
  • klarhed over, hvilke involveringsmetoder du skal bringe i spil, afhængigt af dit mødes formål, størrelse, kompleksitet og ønskede resultat
  • indblik i dokumentationsformater og skabeloner til referater af mindre møder og opsamling af input i større seancer
  • feedback på design og facilitering af dele af eget møde/egen workshop.
  • information om den ECTS-pointgivende eksamen

  Forud for dag 3 beskriver du et onlinemøde eller en onlineworkshop, som du vil bruge som case på dag 3 og 4. Du arbejder videre med designstjernen og afprøver udvalgte metoder i egen organisation.

   
 • Dag 3 - online

  26. februar 2024, kl. 9.00-15.00 (online)

  På dag 3 sætter vi fokus på, hvordan du faciliterer værdiskabende virtuelle og hybride møder. Du får konkrete metoder og redskaber til at planlægge og facilitere fx projektmøder, statusmøder, team- og afdelingsmøder eller møder med eksterne samarbejdspartnere, der foregår online eller hybridt.

  Dagen giver dig:

  • indsigt i forskellige mødeformer – fysiske, virtuelle og hybride møder
  • redskaber til at vurdere, om et møde skal være virtuelt, fysisk eller hybridt
  • forståelse for virtuelle og hybride møders natur, deres begrænsninger og muligheder, og hvordan du faciliterer dem, så du sikrer aktiv og ligeværdig deltagelse
  • introduktion til digitale involveringsmetoder som fx funktioner i Microsoft Teams, realtids-afstemninger og digitale whiteboards.

  Dag 3 og 4 foregår online via Microsoft Teams fra din egen pc. Arbejdsformen veksler mellem korte præsentationer, dialog i virtuelle grupperum, involvering i Mentimeter og chat. Vi demonstrerer forskellige involveringsmetoder og faciliteringsgreb undervejs og viser, hvorfor vi bruger dem.


 • Dag 4 - online

  27. februar 2024, kl. 9.00-15.00 (online)

  På dag 4 afprøver vi i fællesskab metoder, der skaber engagement og aktiv deltagelse i virtuelle og hybride formater. Du får mulighed for at planlægge og afholde dele af dit eget onlinemøde og øve dig i at bruge udvalgte digitale involveringsmetoder.

  Dagen giver dig:

  • spørgeteknik til at åbne dialoger online
  • metoder til at lede dialogen og komme i mål med beslutninger, når det kan være svært at fornemme og afkode dine deltageres kropssprog
  • træning i onlinedokumentationsformater og digitale metoder
  • redskaber til at håndtere uforudsete tekniske situationer i forbindelse med virtuelle møder.
  Inden dag 5 afprøver du udvalgte metoder i din egen organisation med udgangspunkt i dine læringsmål. Du arbejder også med at færdiggøre en drejebog for et møde.
   
 • Dag 5

  19. marts 2024, kl. 9.00-16.00

  På dag 5 sætter vi fokus på betydningen af personlige præferencer, både dine egne og dine mødedeltageres. Du lærer at facilitere med integritet og autenticitet, og hvordan du målretter din kommunikation og din facilitering, så den rammer mødedeltagernes behov. Du arbejder med at håndtere uforudsete situationer, modstand, magt og konflikter på møder, og hvordan du stiller spørgsmål.

  Dagen giver dig:

  • indsigt i egne og andres præferencer og tænkemåder, der har betydning, når du faciliterer
  • metoder til at håndtere uforudsete situationer, modstand, magt og konflikter på møder
  • træning i spørgeteknik, og hvordan forskellige typer af spørgsmål påvirker mødets retning og det, der sker mellem deltagerne.
   
 • Dag 6

  20. marts 2024, kl. 9.00-16.00

  På dag 6 arbejder vi med praktiske værktøjer til, hvordan du bruger dit kropssprog og rummet omkring dig til at skabe tillid og gennemslagskraft. Vi afprøver i fællesskab verbale og nonverbale metoder til at håndtere mødedeltageres adfærd, så du går fra dagen med konkrete erfaringer.

  Dagen giver dig:

  • metoder til at bruge dit kropssprog og det omgivende rum bevidst i din facilitering, så du skaber følgeskab og deltagelse
  • indsigt i at opbygge og vedligeholde tillid før, under og efter dit møde
  • praktisk erfaring med at håndtere mødedeltageres adfærd, indbyrdes konflikter og udfordring af dig, så du er bedre rustet til at tackle svære situationer på dine møder.
   
 • 1:1 - time

  8. eller 9. april 2024, 1 times individuel sparring en af de to dage

  Inden din individuelle sparring uploader du en drejebog eller en kort beskrivelse af en udfordring relateret til facilitering, som du tumler med. Det kan fx være mandat i rollen, udfordrende deltagere, mødekultur eller noget helt fjerde.
  Du får en times individuel sparring sammen med en underviser.

  Sparringen giver dig:

  • konkrete råd og hjælp til din udfordring
  • rådgivning til din drejebog, dine processer og dine designvalg, så du lykkes med mødets formål.
   
 • Dag 7

Hvem underviser?

Sille van Loon

Sille van Loon
Cand.mag. i pædagogik og psykologi og medejer af Good Company Cph.

Sille har 20 års erfaring som konsulent, underviser og projektleder på udviklingsprojekter og undervisningsforløb i offentlige og private organisationer. Med udgangspunkt i sin voksenpædagogiske grunduddannelse designer og underviser Sille på flere train-the-trainer-forløb i god trænerpraksis, didaktik, præsentationsteknik og læringsdesign. Sille er desuden ekspert i design og facilitering af læring og workshops og medforfatter til en bog om facilitering og adskillige artikler og blogindlæg om emnet.

Solveig Hvidtfeldt Larsen

Solveig Hvidtfeldt Larsen
Cand.comm. og medejer af Good Company Cph.

Solveig er en erfaren konsulent med speciale i leder- og organisationsudvikling. Hun brænder for at understøtte udviklingen af potentialer både i gruppen og hos det enkelte individ. Solveig har særligt fagligt fokus på design og ledelse af engagerende og nærværende processer, læringsakademier samt facilitering og design af værdiskabende og energifyldte møder, workshops, undervisningsforløb, debatter og events – online såvel som fysisk.

Uddannelsens form

’Faciliteringsuddannelsen’ løber over 7½ dage og består af ½ dags online kickoff og 6 undervisningsdage, hvoraf 2 foregår online. Dertil er der 1 times individuel sparring og 1 dags praktisk eksamen.

Mellem undervisningsdagene arbejder du med mødedesign og træner i at bruge metoderne i din hverdag som facilitator. Undervejs læser du 5-600 sider som forberedelse.

Undervisningsformen er: 

Engagerende: 
Du arbejder med dit eget møde/din egen workshop og afprøver løbende metoder. Du får mulighed for at facilitere mindre opgaver og øvelser og modtage feedback fra undervisere og medkursister.

Varierende:
Korte oplæg efterfulgt af dialog i plenum, individuelt arbejde med egen case, dialog i makkerpar eller arbejde i grupper.

Metareflekterende:
Vi demonstrerer forskellige involveringsmetoder og faciliteringsgreb undervejs og er transparente med hensyn til formålet med at anvende dem.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 
Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 63 tidligere deltageres tilfredshed.

Rigtig godt og brugbart kursus i mange sammenhænge, lige fra de små møder til større arrangementer.
Dorthe Nielsen, Chefkonsulent, Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen

Det var et super indholdsrigt kursus, hvor vi fik mange gode redskaber og involveringsmetoder til at facilitere bedre møder og workshops, som jeg helt sikkert vil gøre brug af i fremtiden.
Eva Trøster, Fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen, København

Et fantastisk kursus med meget inspirerende undervisere. Jeg har fået et stor værktøjskasse med mig, som jeg kan bruge i min hverdag.
Lene Schønebeck, Skattechef, Finans Danmark

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  29.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  26.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 9. januar 2024, kl. 9.00-12.00 (online) 
  23.-24. januar 2024, kl. 9.00-16.00
  26.-27. februar 2024, kl. 9.00-15.00 (online)
  19.-20. marts 2024, kl. 9.00-16.00
  8. eller 9. april 2024, 1 times sparring en af de to dage
  30. april 2024, kl. 9.00-16.00
 • Uddannelsens referencenr.
 • 38297
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  1. januar 2024 kl. 15:00


  Afmeldingsfrist
  9. december 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Mette Loft
  Kursuskoordinator
  mel@djoef.dk
  33 95 98 30

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle