]]>

Kursus

Kodex VII i praksis - når det spidser til

Vær med, når vi diskuterer Kodex VII i praksis og dykker ned i, hvordan du som embedsmand kan navigere i dilemmaer, hvor fagligheden er under pres, og tempoet er højt.

Startdatoer

Varighed

1 dag
09:00 - 16:00

Pris

5.200 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er ansat i det offentlige, fx som sagsbehandler, rådgiver, politikudvikler eller leder.

Du kan også være advokat, juridisk rådgiver eller HR-jurist, fx inden for det ansættelsesretlige område.

Kurset tager grundlæggende et juridisk udgangspunkt, men du kan deltage uanset din faglige baggrund.

På kurset får du:

 • viden om embedsmandsjuraen her og nu
 • indblik i den nyeste praksis fra undersøgelseskommissioner (Instrukskommissionen, Minkommissionen)
 • viden om rækkevidden og grænserne for embedsmandens ansvar
 • indsigt i, hvornår og hvordan man kan sige fra
 • diskussioner af dilemmaer om efterlevelse af Kodex VII 
 • indsigt i at håndtere faglighed under pres 
 • input til at balancere rådgivnings- og lydighedsforpligtelse
 • inspiration til lokal forankring og tilpasning af Kodex VII på egen arbejdsplads. 
 

Kursets indhold

På baggrund af de seneste sager og Dybvadudvalgets velunderbyggede og generelle rapport fra marts 2023 får du input til, hvordan embedsmanden kan navigere i dilemmaer, hvor fagligheden er under pres. 

På kurset får du viden og inspiration, som du kan anvende i din egen personlige praksis eller i din organisations forretningsgange, processer eller praktikker. Du arbejder med at skabe større klarhed over de juridiske grænser, og du får med kurset en faglig depeche at tage med videre til diskussioner på din egen arbejdsplads. 

Undervejs bruger vi tid på at diskutere de dilemmaer, som efterlevelsen af Kodex VII kan give. Det gør vi, fordi: 

 • Kodeks VII gælder på alle niveauer og er en del af den gode embedsmands ’dna’ 
 • den gode embedsmand har en vigtig opgave i at undgå ’møgsager’ og forebygge problemer
 • Kodeks VII ikke er en juridisk facitliste, vi kan slå op i og finde færdige svar, men retningslinjer, som kan diskuteres og uddybes med inddragelse af erfaringer og indsigt.  

Kurset giver dig også en status for embedsmandsansvaret i forhold til lydighedspligten og forpligtelsen til at sige fra. Undervejs bliver din og de andre deltageres viden og erfaring inddraget.  

 

Vælg startdato

 • Før start

  Før kursusstart har du mulighed for at deltage i en kort survey om erfaringer og udfordringer i forhold til at efterleve Kodex VII. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviserne med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov. Du får også mulighed for at orientere dig i enkelte cases eller problemstillinger, som vil blive gennemgået på kurset.
  Læs mindre
 • Dagens opbygning

  19. marts 2024, kl. 09.00 - 16.00

  Kursusdagen giver dig et indgående kendskab til og en forståelse for Kodex VII som en forudsætning for at være en god embedsmand. Et kodeks, det ikke altid er nemt at håndtere i praksis.

  Embedsmandens rolle og balancegang mellem faglighed og politik er blevet italesat og illustreret i flere sager de senere år. Den gode embedsmand skal både være faglig og have en fornemmelse for det politiske, men det kan være svært, når faglighed og politik trækker i hver sin retning, og når presset og tempoet er højt.

  Der er navnlig to spørgsmål, som er blevet sat på spidsen i de seneste års undersøgelseskommissioner:  pligten til at sige fra (instrukssagen) og koordinationsproblematikken og det vandrende ansvar (Tibetsagen og minksagen). Disse spørgsmål og deres betydning for embedsmandens rådgivning og ansvar arbejder vi med undervejs på kurset.

  Dagen giver dig:

  • overblik over og status på Kodex VII 
  • indblik i de nyere undersøgelseskommissioner
  • indsigt i instrukssagen og minksagen, inkl. de ansættelsesretlige efterspil
  • diskussion af anbefalinger fra Dybvadudvalgets rapport
  • inspiration og input til at tage depechen med videre til egen arbejdsplads
  • videndeling og dilemmadiskussioner på et felt, hvor der ikke altid er en knivskarp facitliste. 
   

Hvem underviser?

Anders Sparholt Jørgensen

Anders Sparholt Jørgensen
Afdelingschef, Justitsministeriet

Anders er chef for Justitsministeriets Lovafdeling, der har ansvaret for bl.a. den forvaltningsretlige lovgivning, og som rådgiver andre ministerier om forvaltningsretlige emner. Anders har været i Justitsministeriet siden 2014, og han har bl.a. været chef for Stats- og Menneskeretskontoret. Anders har betydelig undervisningserfaring fra Københavns Universitet og Djøfs lovteknikkursus. Tidligere har Anders været advokat hos Kammeradvokaten.
Michael Gøtze

Michael Gøtze
Professor i forvaltningsret, Københavns Universitet

Michael beskæftiger sig især med forvaltningsretlige problemstillinger. Nogle af hans primære forskningsområder er undersøgelseskommissioner og offentligt ansattes ytringsfrihed. Michael var medlem af Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, som afgav betænkning i 2015. Han har en omfattende undervisningserfaring fra jurauddannelserne og efteruddannelser, og han har en bred kontakt til myndighedsproblematikker i praksis. Han har fulgt de seneste undersøgelseskommissioner og rigsretssagen tæt.

Kursets form

Kursets primære mål er at levere indhold og viden, som du kan bruge direkte i dit arbejde. Undervejs får du rig mulighed for at deltage i en faglig debat om komplekse dilemmaer.

Kurset svarer til syv lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  6.200 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  5.200 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 19. marts 2024, kl. 09.00 - 16.00
 • Kursets referencenr.
 • 37973
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  1. marts 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  19. februar 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Kursuskoordinator
  caj@djoef.dk
  33 95 98 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle