]]>

Kursus

Kommunikationsuddannelsen - strategi og praksis

Gør din kommunikation til et strategisk redskab, og lær at planlægge og udføre effektiv kommunikation både internt og eksternt. Få papir på dine kompetencer med en eksamen i diplommodulet ’Strategisk kommunikation i praksis’.

Startdato og sted

06. februar 2024
København K

Aflyst

Varighed

6 undervisningsdage og et webinar
09:00-16:00

Pris

32.400 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du vil bruge kommunikation endnu mere effektivt og strategisk i din organisatoriske hverdag. 

Du vil øge din forståelse for de kommunikationsmæssige udfordringer i din organisation og gøre en større forskel.

Du ønsker at bruge kommunikation ikke kun til at formidle din faglighed, men også som et middel til at lykkes med fx at analysere og positionere et projekt med strategisk kommunikation. 

Du kan kun deltage, hvis du har afsluttet en relevant uddannelse på minimum bachelorniveau og har minimum to års relevant erhvervserfaring, hvor kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde.

På uddannelsen får du:

 • viden og træning, som løfter dine kompetencer som strategisk kommunikatør
 • forståelse for strategisk kommunikation
 • indsigt i både det strategiske benarbejde og den sproglige og retoriske produktion
 • værktøjer til at planlægge og gennemføre effektiv kommunikation i din organisation
 • redskaber til at hjælpe din organisation med at træffe strategiske valg om kommunikation
 • træning i interessenthåndtering fra analyse til eksekvering
 • forskningsbaseret viden og journalistiske, retoriske og psykologiske værktøjer til effektiv kommunikation 
 • træning i og personlig sparring om faglig gennemslagskraft på skrift og i tale 
 • dokumentation for dine evner til at analysere, planlægge og eksekvere effektiv strategisk kommunikation
 • et netværk med andre dygtige fagfolk.
 
Overbevis din chef

Uddannelsens indhold

’Kommunikationsuddannelsen’ gør dig ikke bare til en stærkere kommunikatør, men skærper dit blik for, hvordan din organisation kan kommunikere endnu bedre. Kommunikation er den afgørende drivkraft for at lykkes i dag. På et forskningsbaseret grundlag får du viden om journalistik, retorik, organisationsteori og psykologi.

Du bliver trænet i alt fra strategisk og organisatorisk analyse af, hvordan du skaber troværdighed, til hvordan du håndterer interessenter effektivt. Du får konkrete organisatoriske og personlige værktøjer, og du arbejder med egne cases og får masser af sparring. En række gæsteundervisere deler deres erfaringer og giver dig inspiration, som du kan omsætte direkte til din virkelighed. 

Hvert modul bringer dig et skridt tættere på at være strategisk kommunikatør. Med opdateret viden og nye værktøjer kan du gøre kommunikation til et effektivt og strategisk værktøj i din faglige hverdag.

Opbygning

4 moduler
6 undervisningsdage og et webinar
10 ECTS-point

Du afslutter ’Kommunikationsuddannelsen’ med en eksamen på diplomniveau i det valgfrie modul ’Strategisk kommunikation i praksis’ fra Diplomuddannelsen i kommunikation. 

Modulet hos Djøf er særligt skræddersyet til dig som fagspecialist, og indholdet er designet til at udvide dit kommunikationsfaglige fundament og dine redskaber til at kommunikere strategisk og effektivt.

Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder uddannelsen i samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

 • Før start

  Du forbereder dig til uddannelsen ved at besvare et spørgeskema om din kommunikation. Resultatet giver dig en pejling af dine kommunikative styrker og svagheder, så du ved, præcis hvad du skal have et særligt fokus på for at få mest effekt af ’Kommunikationsuddannelsen’.
  Læs mindre
 • Modul 1

  6.-7. februar 2024, kl. 10.00-17.00

  Du lykkes kun med strategisk kommunikation, hvis du har effektive redskaber til at forstå og navigere klogt i organisationen. Derfor er modul 1 på ’Kommunikationsuddannelsen’ sammensat, så det øger din viden om organisation, strategi og håndtering af centrale interessenter. Du skærper dit analytiske mindset og din evne til at gennemskue organisatoriske sammenhænge og til at udarbejde en strategisk gennemtænkt kommunikationsplan.

  Modulet giver dig:

  • blik for, hvornår og hvordan du tænker strategisk kommunikation ind i opgaveløsningen
  • træning i at analysere den kommunikerende organisations udtryk
  • metoder til at gennemføre kulturanalyser og håndtere interessenter strategisk 
  • nye måder at gribe dine opgaver an på og arbejde bevidst med din kommunikation
  • redskaber til effektiv kommunikationsplanlægning
  • viden om, hvordan du kan analysere, planlægge og effektuere strategisk kommunikation
  • forståelse for samspil med medierne
  • dine første refleksioner til din portfolio om din organisation.
 • Modul 2

  27. februar 2024, kl. 10.00 - 17.00

  Det er ikke nok at kunne analysere og planlægge; du skal også mestre den effektive skriftlige kommunikation. En intensiv træningsdag stiller skarpt på, hvordan du hurtigst og bedst får succes med strategisk, skriftlig kommunikation. 

  Modulet giver dig:

  • en opdateret værktøjskasse til at skabe gode tekster, hurtigt og effektivt
  • input til, hvordan du gør ambitioner til virkelighed i en konkret tekst
  • værktøjer til praktisk strategisk kommunikation 
  • indblik i argumentation, der overbeviser, og den journalistiske approach til den gode historie
  • workshop med en af dine egne tekster, der kan blive endnu bedre
  • en pejling af, hvilke af dine skriftlige kompetencer der gør dig stærkere. 
 • Modul 3

  12. marts 2024, kl.10.00 - 17.00

  Troværdighed opnår du kun, når du også selv kan mestre at være værktøjet til forandring, fx når du tjekker ind i mødet med en pointe, rejser dig ved bordenden og præsenterer, eller når du måske træder ind foran snurrende kameraer. 

  På modul 3 på ’Kommunikationsuddannelsen’ får du indblik i, hvad der skal til for at blive en endnu stærkere kommunikatør. Du får nye værktøjer, sparring og retorisk træning i at være på, når du fremlægger, præsenterer eller bliver interviewet.

  Modulet giver dig:

  • indsigt i, hvordan du lykkes, når du er på – klar, parat, kommunikér 
  • indblik i, hvad der skaber troværdighed og gennemslagskraft
  • journalistiske, retoriske og psykologiske værktøjer til at gribe ordet klogt
  • effektiv træning med masser af sparring
  • en pejling af, hvilke af dine mundtlige kompetencer der gør dig stærkere. 
 • Modul 4

  3. april 2023, kl. 13.00-14.30

  På onlinesessionen får du en introduktion til eksamensopgaven og hjælp til, hvordan du kommer hurtigst og bedst i mål.

  Modulet giver dig:

  • en introduktion til eksamen – krav og forventninger
  • diskussion af relevante emner 
  • gensidig sparring på idéer og problemformuleringer
  • en introduktion til de næste trin af din arbejdsproces frem mod en god eksamensopgave.
 • Modul 5

  18. og 19. april 2024, kl.10.00 - 17.00

  Den strategiske kommunikation skaber retning og mening og positionerer sig klogt internt og eksternt. På modul 5 på ’Kommunikationsuddannelsen’ får du indblik i snubletråde og potentialer, og hvordan du effektivt bruger din nye værktøjskasse til analyser og planlægning af strategisk kommunikation i fremtiden. 

  Du lærer at spotte udfordringer og fælder, og hvordan du med strategisk kommunikation og planlægning finder de bedste løsninger – måske med en interessentkortlægning, en ny framing af projektet eller en frisk journalistisk vinkling af en vigtig tekst. 

  Modulet giver dig:

  • indsigt i udfordringer i den strategiske kommunikation med konkrete cases
  • træning i at have strategiske kommunikationsløsninger på rede hånd, så du helt undgår eller kan løse konkrete udfordringer
  • træning i at frame og reframe og bruge det som strategisk kommunikationsværktøj
  • træning i at anvende den samlede strategiske værktøjskasse, også når det skal gå stærkt
  • indblik i dilemmaer og udfordringer for den strategiske kommunikation i praksis.
 • Eksamen

  Du afslutter uddannelsen med en skriftlig eksamen i to dele:

  • En refleksionsopgave på 3 sider, hvor du med udgangspunkt i dine portfolier fra undervisningen reflekterer over og lægger en plan for, hvordan du bliver endnu bedre til at kommunikere.

    

  • En caseopgave på 5 sider. Du vælger selv en relevant udfordring fra din hverdag, der kalder på bedre strategisk kommunikation, og som har din særlige interesse. Du analyserer den og lægger en plan.

  Samlet set skal du vise, at du kan lægge en realistisk plan for effektiv strategisk kommunikation.

  Forud for eksamen har du mulighed for op til 60 min. individuel vejledning.

  Du må arbejde i grupper af maks. 2 personer. Omfang på opgaven øges med 50% ved gruppeeksamen. I eksamensopgaven skal det fremgå, hvem der er forfatter til opgavens dele. Bedømmelsen er individuel. 

  Du er automatisk tilmeldt eksamen på uddannelsen. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal det ske senest 14 dage før afleveringsfristen for eksamensopgaven. Hvis du ikke framelder dig rettidigt, mister du et af dine tre eksamensforsøg. 

  ’Kommunikationsuddannelsen’ kan indgå som modul på Diplomuddannelsen i kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (10 ECTS- point). Den kan også give merit som valgfrit modul på Diplomuddannelsen i projektledelse  (10 ECTS-point) eller Diplomuddannelsen i ledelse (5 ECTS-point).

Hvem underviser?

Anne Katrine Lund

Anne Katrine Lund
Strategisk rådgiver og ph.d. i retorik

Anne Katrine er strategisk kommunikationsrådgiver for mange af landets store offentlige og private organisationer, og hun har hjulpet alt fra Folketinget til Justitsministeriet, Banedanmark, Mærsk og Novo Nordisk. Hun hjælper med at skabe retning, sammenhæng og engagement ved at analysere, rådgive og ikke mindst træne ledere og rådgivere til at lykkes endnu bedre. Hun underviser også på universiteter og DMJX og er forfatter til mange bøger; den seneste om ’Strategisk kommunikation i praksis’, Samfundslitteratur 2023.

Uddannelsens form

’Kommunikationsuddannelsen’ er på én gang forskningsbaseret og lige til at bruge. Formen veksler mellem teori og praksis, cases og konsekvenser. Vi ser både på de store organisatoriske linjer og på din helt konkrete strategiske kommunikation i hverdagen. 

I forbindelse med hvert modul skal du regne med dels at skulle forberede dig ved at læse en del af pensum og dels at arbejde på din portfolio. 

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner, cases og gæsteundervisere. Det er aldrig teori for teoriens skyld, men altid anvendelsesorienteret, så det er let at bruge både teori og værktøjer i din hverdag.
 
Der er fuld fortrolighed på uddannelsen, så vi kan arbejde med det vigtige og det rigtige, der gør dig til en stærkere strategisk kommunikatør, både når du skal bruge den nye viden til at analysere og planlægge, og når du selv skal på.

Tag en kollega med til medlemspris

’Kommunikationsuddannelsen’ er et af de kurser, hvor du kan øge dit udbytte betydeligt, hvis du deltager sammen med en kollega. Det giver jer mulighed for at sparre med hinanden undervejs, og det er langt mere sandsynligt, at I får brugt de lærte metoder og værktøjer efter kurset.

Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset inden 30. juni 2024. Så får I det begge til medlemspris.

Når I har tilmeldt jer, så skriv til Line Holm Vang på lic@djoef.dk, så sørger hun for, at I får rabatten.

Det siger tidligere deltagere


Kurset i strategisk kommunikation i praksis har været enormt lærerigt. Jeg går der fra med en masse konkrete redskaber i rygsækken og inspiration til at arbejde videre.
Anne-Sofie Holm, Presse- og kommunikationsmedarbejder, Lolland-Falsters Stift

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  37.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  32.400 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 6.-7. februar
  Modul 2: 27. februar
  Modul 3: 12. marts
  Modul 4: 3. april, online
  Modul 5: 18.-19. april

  Eksamensopgaveaflevering: 30. maj

 • Kursets referencenr.
 • 38131
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  6. januar 2024 kl. 12:00


  Afmeldingsfrist
  6. januar 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Line Holm Vang

  Line Holm Vang
  Kursuskoordinator
  lic@djoef.dk
  33 95 01 96

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle