]]>

Kursus

Leder uden personaleansvar

Forstå din rolle som leder uden personaleansvar, og styrk dit ledelsesmandat, så du kan navigere mere sikkert.

Startdatoer

15/01-24
Helsingør
Venteliste
22/01-24
Snekkersten
22/01-24
Børkop
28/02-24
Helsingør
Venteliste
19/03-24
Helsingør
02/04-24
Helsingør
08/04-24
Helsingør
02/05-24
Helsingør
14/05-24
Helsingør
21/05-24
Helsingør
12/08-24
Helsingør
15/08-24
Børkop
02/09-24
Helsingør
19/09-24
Helsingør
03/10-24
Helsingør
07/10-24
Helsingør
04/11-24
Helsingør

Varighed

5 dage
10:00-16:00

Pris

28.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er gråzoneleder. Måske har du ansvar for at koordinere dine kollegers arbejde eller for at sikre det faglige niveau i din enhed. Måske driver du projekter og opgaver på tværs af din organisation. 

Du står i spidsen for opgaver, der indebærer ledelse af andre mennesker, men du har ikke et formelt personaleansvar.  

Du ønsker inspiration, sparring og værktøjer til at kunne levere de bedste resultater i samarbejdet med dem omkring dig.

Din titel er fx teamleder, faglig koordinator, projektleder, tovholder eller konsulent. Uanset titel har du ofte et uklart mandat og må lede ved brug af din personlige autoritet. 

På kurset får du:

 • en dybere forståelse af din rolle, dit mandat og dine ledelsesopgaver
 • træning i at navigere sikkert som gråzoneleder
 • indsigt i dit personlige lederskab
 • træning i at kommunikere effektivt og ligeværdigt
 • indsigt og redskaber i forhold til at lede dine kolleger
 • nye handlemuligheder i forhold til at lede opad og udad i organisationen
 • træning i at forebygge og håndtere konflikter
 • viden om motivation, mødeledelse og gruppedynamik
 • indsigt i din personlige ledelsesstil – dine styrker, udfordringer og potentialer
 • værktøjer til bevidst refleksion og nærvær.
Overbevis din chef

Kursets indhold

På kurset ’Leder uden personaleansvar’ arbejder du med grundstenene i den daglige konkrete ledelse af mennesker. Vi tager afsæt i din virkelighed og udforsker de dilemmaer og muligheder, der er ved at være leder i gråzonen mellem kolleger og chef. Du styrker din personlige autoritet og din handlekraft, fordi du til fulde forstår din rolle og dit ansvar og kan etablere et tydeligt ledelsesmandat. 

I løbet af kurset får du forskellige perspektiver på, hvad god ledelse er, og du fylder din værktøjskasse med en bred vifte af redskaber til ledelse i praksis. Kurset skaber samtidig en god ramme for at udvikle og forfine din egen selviagttagelse. Det sker ved målrettet træning og feedback, og når du reflekterer over og bliver bevidst om dig selv i rollen som leder uden personaleansvar. 

Der vil være fokus på din ledelsesstil, dine særlige styrker, udviklingspunkter og blinde pletter.

Vælg kurset, hvis du ønsker at blive en stærkere, mere bevidst og kompetent gråzoneleder. 

Vælg startdato

 • Modul 1

  Mandat og autoritet som leder uden personaleansvar

  15. - 16. januar 2024. Marienlyst Strandhotel, Nordre Strandvej 2, 3000 Helsingør (med overnatning)

  På modul 1 får du indblik i de forskellige roller, en leder udfylder, og de grundlæggende forventninger, der er til en leder. Du opnår en forståelse for, hvad god ledelse er, og hvad medarbejdere helst ikke skal opleve hos en leder. Vi undersøger dit mandat som uformel leder og sætter fokus på, hvordan du kan tage din autoritet på dig, så du fylder rollen ud. 

  Du afdækker, hvor du har dine styrker og udfordringer, og hvordan du bedst muligt kan lede dine kolleger og navigere konstruktivt i samspillet med din ledelse og interne og eksterne samarbejdspartnere.

  Modul 1 giver dig:

  • indsigt i, hvad god ledelse er, og hvad det kræver af dig i rollen som leder uden formelt ledelsesansvar
  • indsigt i, hvad magt er, og hvordan du kan håndtere den på en menneskelig forsvarlig måde
  • et overblik over det krydspres, du befinder dig i
  • sparring på, hvordan du kan styrke dit ledelsesmandat
  • nye perspektiver på, hvordan du kan lede opad og udad
  • indsigt i din egen ledelsesstil via JTI (Jungs Type Indikator)
  • refleksion, læring og nye handlemuligheder på baggrund af de dilemmaer, du og de andre deltagere oplever i rollen
  • træning i klar tale og spørgeteknik og værktøjer til at skabe en involverende dialog og tydelig grænsesætning.
   
  Læs mindre
 • Modul 2

  5. - 6. februar 2024. Marienlyst Strandhotel, Nordre Strandvej 2, 3000 Helsingør (med overnatning)

  På modul 2 får du kendskab til og træning i at benytte en række ledelsesredskaber som gråzoneleder. Du styrker din evne til at skabe motivation, ejerskab og engagement, så du og dine kolleger kan nå jeres fælles mål. Du får indblik i gruppedynamik, og vi arbejder med mødefacilitering og involvering som værktøj til at optimere de møder og processer, du er ansvarlig for. 

  Du vil ofte opdage konflikter og gnidninger før din chef og måske være i tvivl om, hvad du skal stille op med dem. På modulet får du viden om, hvordan konflikter udvikler sig, og du øver dig i at tage vanskelige, men nødvendige samtaler på en respektfuld og konstruktiv måde.

  Modul 2 giver dig:

  • værktøjer til og træning i at facilitere møder
  • indblik i fundamentale gruppedynamiske processer
  • træning i at give konstruktiv og anerkendende feedback, også når du er utilfreds, eller der er noget, du ønsker anderledes
  • forståelse for, hvordan konflikter udvikler sig, og indsigt i, hvordan du kan forebygge og håndtere dem, når de ulmer
  • viden om, hvad ligeværdig og respektfuld kommunikation betyder for forebyggelse/nedtrapning og optrapning af konflikter
  • træning i at håndtere vanskelige samtaler og konfliktfyldte møder
  • feedback og sparring på konkrete ledelsesmæssige udfordringer. 
 • Modul 3

  27. februar 2024. Marienlyst Strandhotel, Nordre Strandvej 2, 3000 Helsingør (uden overnatning)

  På modul 3 samler du trådene fra kurset. På baggrund af dine refleksioner og feedback fra din egen organisation og fra dine medkursister får du et overblik over dine styrker, udviklingsområder og opmærksomhedspunkter i ledelsesrollen, og du laver en handleplan for din fortsatte udvikling.

  Modul 3 giver dig:

  • systematisk feedback og læring fra dine omgivelser og medkursister
  • værktøjer og refleksioner om, hvordan du kan håndtere pres, og hvad der skal til for at skabe en sund balance i (arbejds)livet
  • metoder og refleksioner om selvledelse – hvordan du og andre gør i praksis
  • fokus på dine ambitioner – hvad du vil, og hvor du er på vej hen
  • en handlingsplan, der tydeliggør dit fundament, dine styrker og din videre udvikling.

Hvem underviser?

Birgitte Haahr

Birgitte Haahr
Cand.scient.pol, konsulent og psykoterapeut

Birgitte har mere end 20 års erfaring i at arbejde med udvikling af ledere og fagligt stærke specialister. Birgitte har et særligt fokus på, hvordan man via sin personlige autoritet og empati skaber gode relationer og resultater. Hun har en særlig interesse i at træne ledere og specialister i at navigere i politisk styrede organisationer. Birgitte har erfaring som både formel og uformel leder og har blandt andet været HR-partner på Statens Serum Institut og planchef i Københavns Kommune. De sidste 12 år har hun haft konsulentfirmaet WOHA sammen med Lene Worning.

Kursets form

Undervisningen på ’Leder uden personaleansvar’ er en dynamisk vekselvirkning mellem korte teorioplæg, samtaler, cases, øvelser og kommunikationstræning. Du skal være parat til at deltage aktivt sammen med de øvrige deltagere. Du kommer både til at arbejde individuelt og i grupper. 

Mellem modulerne skal du løse flere mindre hjemmeopgaver, som understøtter dit arbejde med din rolle og dine arbejdsvilkår.

Kurset svarer til 21 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater. Kurset er forhåndsgodkendt hos Dansk Advokatsamfund 

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 468 tidligere deltageres tilfredshed.

Et virkelig godt kursus der har den helt rigtige balance af teoretisk indsigt, konkrete værktøjer, øvelser, diskussioner og gennemgang af personlige cases. Man får sat gang i ens personlige udvikling som leder og bliver klar over ens styrker og svagheder, og bliver klædt på til at arbejde med det krydspres, mange befinder sig i. Jeg kan virkelig anbefale dette kursus til alle der har en ledelsesopgave, men som ikke er formelle ledere.
Naja Stamer, Programleder for Kommercielle Partnerskaber Specialkonsulent, Madkulturen

Kurset er godt for dig, der er leder uden egentlig at være det. Det giver et dybdegående indblik i dit personlige ledelsesgrundlag og giver mulighed og grobund for selvudvikling.
Henrik Mossing, AC-Fuldmægtig, Social- og Boligstyrelsen

Kurset giver en stor selvindsigt og viden, som du kan direkte applicere i dit daglige arbejde. Det er dog kun muligt, hvis man kommer med en åbenhed og vilje til at blive klogere og bedre til uformel ledelse. Underviseren er rigtig god til at skabe et tillidsfuldt rum, hvor det er muligt.
Ann Schmidt, AC Fuldmægtig, Miljøstyrelsen

Jeg kunne fra første dag på arbejde efter kurset anvende det lærte. Min fornemmelse er, at kurset har givet mig stort forspring på min ledelsesvej, som jeg ellers ville have fumlet mig frem med, konkret redskaber til svære samtaler, dialogværktøjer og viden om personlig autencitet.
Noa Rathje, Arkitekt, Ballerup Bibliotek

Jeg var svært tilfreds, tror aldrig jeg har været på et kursus, der har rykket mig så meget. Utrolig professionelt.
Nynne Meisner, Senior UX Researcher/UX Lead, IF Forsikring

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  31.000 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  28.500 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 15. - 16. januar 2024 (med overnatning)
  Modul 2: 05. - 06. februar 2024 (med overnatning)
  Modul 3: 27. februar 2024 (uden overnatning)
 • Kursets referencenr.
 • 38377
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  8. januar 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  15. december 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Charlotte Løfberg Paakjær

  Charlotte Løfberg Paakjær
  Kursusansvarlig
  clp@djoef.dk
  33 95 96 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle