]]>

Kursus

Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Lær at navigere på kryds og tværs af den offentlige ret og erstatningsretten i sager om offentlige myndigheders erstatningsansvar. Få indblik i centrale strømninger og tendenser på området.

Startdatoer

28/09-23
København K
Afholdt
25/09-24
København K
10/03-25
København K

Varighed

1 dag
09:00-16:00

Pris

4.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Du er ansat i en offentlig myndighed, eller du er advokat, der rådgiver offentlige og private klienter i tvister med offentlige myndigheder.

Dit konkrete fag- eller specialistområde er knap så vigtigt, da erstatningsretlige spørgsmål opstår på alle forvaltningsområder. Du er også velkommen, uanset om du er sagsbehandler eller chef, fordi håndtering og forebyggelse af erstatningsansvar kan være relevant for alle. 

Kursets indhold

Offentlige myndigheders erstatningsansvar giver anledning til et voksende antal tvister. Grundlaget for myndighedernes erstatningsansvar adskiller sig på flere punkter fra den almindelige erstatningsret, og det stiller ekstra store krav til de offentlige myndigheder og deres ansatte, når de skal tilrettelægge deres virksomhed og sagsbehandling, så de formindsker risikoen for at pådrage sig erstatningspligt.

Alt i alt giver det komplekse retskildebillede udfordringer for både myndigheder og private skadelidte, når de skal håndtere tvister om offentligt erstatningsansvar.

Kurset giver dig derfor et godt overblik over det sammensatte grundlag for offentlige myndigheders erstatningsansvar og konkrete redskaber til at identificere og analysere konkrete erstatningsretlige problemstillinger. Du får samtidig en indføring i den nyeste praksis på området og tendenser som betydning af det stigende antal sager om godtgørelse for fx menneskerettighedskrænkelser, ansvar for digital forvaltning og ansvar ved udlicitering. Kurset kombinerer grundlæggende viden om feltet med aktuelle tendenser.

 • Før start

  Før kursusstart har du mulighed for at deltage i en kort survey om dine erfaringer og udfordringer med erstatningssager i det offentlige. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviseren med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov.
  Læs mindre
 • Dagens opbygning

  28. september 2023, kl. 9.00 - 16.00

  Betingelserne for offentlige myndigheders erstatningsansvar påvirkes af og spiller sammen med den offentligretlige regulering, som myndigheder er underlagt. Området er derfor både praktisk relevant og teoretisk udfordrende – og samtidig i en rivende udvikling, bl.a. som følge af en stigende påvirkning af EU-retten og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK).

  På kursusdagen får du en gennemgang af de væsentligste regler og retsgrundsætninger og deres praktiske betydning. Vi diskuterer mulighederne, problemerne og konsekvenserne i praksis. På dagen kommer du igennem:

  Del I: Rammer og overblik

  • Myndighedsansvaret i historisk lys
  • Den teoretiske ramme – offentlig ret og erstatningsret
  • Grundlæggende hensyn og argumenter
  • De forskellige retsgrundlag, fx særligt EU-retten og EMRK.

   

  Del II: Erstatningsbetingelser

  • Ansvarsgrundlaget
  • Tab og værnet interesse
  • Kausalitet
  • Forældelse og søgsmålsfrister
  • Ansvarssubjektivitet (rette sagsøgte).

   

  Del III: Aktuelle tendenser

  • Godtgørelse for ikke-økonomisk tab
  • Digital forvaltning
  • Udlicitering og erstatningsansvar. 
 • Spørgesession

  Ca. én måned efter kurset kan du deltage i en onlinespørgesession, hvor du sammen med de øvrige deltagere kan stille spørgsmål til underviseren, både i lyset af det, du har lært på kurset, og det, du har erfaret siden sidst. Underviseren vil desuden kunne uddybe temaer eller pointer, som kan være opstået på baggrund af fx ny praksis.

  Sessionen foregår via platformen Zoom og har en varighed af ca. 30 minutter.

Hvem underviser?

Rasmus Grønved Nielsen

Rasmus Grønved Nielsen
Dr.jur. og lektor i forvaltningsret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Rasmus er ekspert i forvaltningsret med særligt fokus på offentlige myndigheders optræden i privatretlige sammenhænge. Han har skrevet en meget rost doktordisputats om forvaltningskontrakter (2021) og adskillige artikler og bogkapitler om offentlige myndigheders erstatningsansvar. Han har siden 2017 været fagansvarlig for og underviser på kandidatvalgfaget ’Offentlige myndigheders erstatningsansvar’. Rasmus er formand for Taksationskommissionen for Sjælland og har tidligere været ansat ved Kammeradvokaten, hvor han bl.a. har rådgivet om og ført retssager om erstatningsspørgsmål.

Kursets form

Kurset består af oplæg, plenum- og gruppediskussioner samt øvelser.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  5.600 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  4.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 28. september 2023, kl. 9.00 - 16.00
 • Arrangementets referencenr.
 • 37600
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  21. september 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  28. august 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Kursuskoordinator
  caj@djoef.dk
  33 95 98 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle