]]>

Konference

Personalejurakonferencen 2022

Kom med på personalejurakonferencen, hvor førende juridiske eksperter aflæser embedsværkets ansvarsbarometer og dykker ned i aktuelle personaleretlige temaer i de offentlige organisationer, fx medarbejderundersøgelser, psykiske arbejdsskader og sygefravær.

Dato og sted

16. november 2022
Nordhavn

Afholdt

Varighed

09:00-17:00

Pris

4.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvad handler konferencen om?

På personalejurakonferencen retter vi blikket mod embedsmænds ansvar, dilemmaer og udfordringer, når det går stærkt i de offentlige organisationer. Vi ser på en række personaleretlige temaer, som du og din offentlige arbejdsgiver skal kunne jonglere med i en travl hverdag.

På konferencen får du:

 • Tre skarpe debatter om de juridiske, praktiske og strukturelle dilemmaer forbundet med embedsmandens ansvar, dyder og pligter.
 • Indblik i de seneste regler og den nyeste praksis for aktuelle og komplicerede arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger i det offentlige. Du vælger selv de tre emner, du synes er mest relevante.

Advokat Jonas Christoffersen er moderator og fører dig igennem konferencens debatter.

Du er selvskrevet til at deltage, hvis du arbejder med offentligretlige personalesager, fx i HR eller i en juridisk afdeling. Du er jurist, erfaren sagsbehandler, konsulent eller leder. Du kan også være rådgiver i en faglig organisation eller advokat.

3 for 2-rabat

Tilmeld jer 3 kolleger, og betal kun for 2. Når I har tilmeldt jer, skal I skrive til Rose-Maria Køhler på dk¤djoef¤rak for at få rabatten. Husk at angive arbejdspladsen og alle navne i mailen.

Program

 • Kl. 8.30

  Tjek ind, og tank op med kaffe, te og morgenmad.
 • Kl. 9.00

  Jonas Christoffersen byder dig velkommen
 • Kl. 9.10

  En tour de force i embedsmandens dyder og pligter

  Embedsmandens ansvar er endnu mere i fokus efter de seneste års mange undersøgelser af forvaltningerne. Undersøgelser der kan få enorme karriere- og ansættelsesmæssige konsekvenser for den enkelte.

  Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, introducerer os til embedsmandens pligter og dyder og det ansvar, der ligger til grund for eventuelle sanktioner.

 • Kl. 9.40

  Debat I: Hvad kan vi lære af undersøgelseskommissionerne?

  Vi gør status efter de seneste års kommissionsundersøgelser og ser på, hvad vi kan lære af Tibetsagen, rigsretssagen og den nyligt afsluttede minksag.

  Få synspunkter fra eksperter og folk tæt på processerne, når vi stiller spørgsmål som fx:

  • Hvornår er embedsmanden typisk kommet i klemme?
  • Hvordan er embedsmandens ansvar blevet bedømt?
  • Hvordan er embedsmanden beskyttet i kommissionsprocesserne, og er det godt nok?
  • Har kommissionerne virket efter hensigten?

  I debatten møder du:

  • Professor Michael Gøtze
  • Folketingets Ombudsmand Niels Fenger
  • Advokat Pernille Backhausen
  • Afdelingschef Anne-Mette Lyhne Jensen.
 • Kl. 10.40

  Pause
 • Kl. 11.00

  Debat II: Embedsmandens dilemmaer i en travl hverdag

  Vi går helt tæt på de praktiske dilemmaer for embedsmanden. Er det egentlig så svært at respektere lydighedspligten?

  Hør forskere og praktikere debattere de dilemmaer, der opstår, når det går stærkt:

  • Hvilke udfordringer er på spil, når lovlighed, faglighed og lydighed skal gå hånd i hånd?
  • Hvordan påvirker sammenblanding af politik og faglighed arbejdet?
  • Hvilke ansættelsesretlige konsekvenser kan det få ikke at leve op til dyderne?
  • Hvad kan det betyde, hvis den enkelte overopfylder sine pligter?
  • Hvordan kan ledere og HR strukturelt og ledelsesmæssigt beskytte embedsmandens dyder?

  Karsten Dybvad sætter scenen for debatten og trækker tråde til sin erfaring som departementschef og til arbejdet i Djøfs ekspertudvalg om embedsmænd og politikere.

  I debatten møder du:

  • professor Michael Gøtze
  • advokat Arvid Andersen
  • juridisk direktør Jens Teilberg Søndergaard.
 • Kl. 12.00

  Frokost
 • Kl. 12.50

  Spor 1: 10 GDPR-tips til medarbejderundersøgelser

  Få 10 GDPR-tips til den gode undersøgelse af en medarbejder. Årsagen til undersøgelse kan fx være en anmeldelse fra whistleblowerordningen. Hør, hvilke overvejelser du skal gøre dig, når du behandler personoplysninger i en undersøgelse, og hvad du skal udlevere, hvis du får en anmodning om indsigt.

  Advokat Catrine Søndergaard Byrne giver dig de 10 tips.

 • Kl. 12.50

  Spor 2: Pligter og rettigheder, når sygdom bliver til handicap

  Vi sætter både arbejdsgivers og lønmodtagers rettigheder og pligter under lup og ser nærmere på de situationer, hvor sygdom udvikler sig til et egentligt handicap.

  Advokat Signe Juulskov Poulsen giver dig indblik i en række byrdefulde regler, du skal være opmærksom på.

 • Kl. 13.40

  Sporstkifte og pause
 • Kl. 13.50

  Spor 1: Dekorumkravet

  Der gælder et dekorumkrav for medarbejdere om at udvise værdighed i stillingen både indenfor og udenfor tjenesten. Advokat Jonas Blegvad Jensen stiller skarpt på, hvor grænserne går for medarbejderes adfærd og vil bl.a. berøre grænsefladerne til ytringsfrihed ved medarbejderens anvendelse af sociale medier.

 • Kl. 13.50

  Spor 2: Nye normer – sådan undgår du at forskelsbehandle

  Traditionelt har det fyldt meget i praksis, hvordan vi undgår at forskelsbehandle i forhold til fx handicap, men har vi helt styr på ikke at forskelsbehandle i forhold til nye normer? Vi ser nærmere på blandt andet kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika.

  Lektor Natalie Videbæk Munkholm giver dig indblik i de nye begreber i antidiskriminationslovgivningen. Hvad har du egentlig pligt til, og hvad er bare god stil, så din arbejdsplads er et rart sted at være?

 • Kl. 14.40

  Sporskifte og pause
 • Kl. 14.50

  Spor 1: Når en ansat begår noget strafbart

  Hvornår risikerer en medarbejder ikke kun at begå en forseelse i ansættelsesretlig forstand, men også en strafbar handling? Og hvornår kan en medarbejders adfærd i fritiden være uforenelig med den agtelse og tillid, som stillingen kræver?

  Advokat Arvid Andersen giver dig indsigt i de konsekvenser, der kan være, når en medarbejder begår et strafbart forhold.

 • Kl. 14.50

  Spor 2: Ansvaret for psykiske arbejdsskader

  Både en arbejdsulykke og et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan føre til alvorlige psykiske skader. Vi ser på enkeltstående alvorlige begivenheder, men især på skader forårsaget af langvarig stress, arbejdsforhold/-miljøer, arbejdsmængden, mobning, chikane og sexchikane.

  Advokat Finn Schwarz giver dig indblik i de juridiske rammer og den seneste praksis for arbejdsgivers ansvar for psykiske arbejdsskader.

 • Kl. 15.40

  Pause
 • Kl. 16.00

  Debat III: Noget skal undersøges – hvad gør du?

  Er de offentlige forvaltninger gode nok til at håndtere de sager, som ser dagens lys, fx via whistleblowerordninger? Vi drøfter erfaringer med at håndtere en ’møgsag’, og hvordan en sag bedst muligt startes op og tage hensyn til de involverede parter.

  Hør debat om:

  • Hvornår kræver en sag en ekstern undersøgelse?
  • Hvad er fordelene og ulemperne ved advokatundersøgelser?
  • Hvad betyder en advokatundersøgelse for medarbejderen og embedsværket?
  • Hvornår bliver en personalesag et bredere anliggende for ledelsen?
  • Hvordan skiller krænkelsessagerne sig ud fra andre sager?

  I debatten møder du:

  • advokat Ole Spiermann
  • advokat Jacob Goldschmidt
  • juridisk chef Pernille Christensen
  • direktør Emil Herskind
 • Kl. 17.00

  Tak for denne gang
 • Jonas Christoffersen

  Jonas Christoffersen
  Advokat, dr.jur., offersen:christoffersen advokatfirma

  Jonas har haft en alsidig karriere som forsker på KU, dommerfuldmægtig i Højesteret, konstitueret landsdommer, direktør i Institut for Menneskerettigheder og advokat med en række principielle og komplekse retssager. Senest har han været bisidder for Magnus Heunicke i minksagen og forsvarer for Inger Støjberg i rigsretssagen. Jonas modtog i år Dreyers Fonds Hæderspris og blev bl.a. karakteriseret som ”et fagligt fyrtårn, der til stadighed gør en indsats for at sætte vigtige retsprincipper til bred demokratisk debat ...”
  Niels Fenger

  Niels Fenger
  Folketingets Ombudsmand

  Niels har været ombudsmand siden 2019. Han blev dr.jur i 2004 og var i en årrække professor i forvaltningsret på Københavns Universitet indtil han i 2017 blev Landsdommer ved Østre Landsret. Niels har været medlem af Skattesagskommissionen og Bo Smith-udvalget. Han har tidligere arbejdet i Justitsministeriet, Indenrigsministeriet og ved bl.a. EFTA-Tilsynsmyndigheden og EU-Domstolen. Han er forfatter til en lang række bøger og artikler.
  Michael Gøtze

  Michael Gøtze
  Professor i forvaltningsret, Københavns Universitet

  Michael beskæftiger sig især med forvaltningsretlige problemstillinger. Nogle af hans primære forskningsområder er undersøgelseskommissioner og offentligt ansattes ytringsfrihed. Michael var medlem af Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, som afgav betænkning i 2015. Han har en omfattende undervisningserfaring fra jurauddannelserne og efteruddannelser, og han har en bred kontakt til myndighedsproblematikker i praksis. Han har fulgt de seneste undersøgelseskommissioner og rigsretssagen tæt.

  Karsten Dybvad

  Karsten Dybvad
  Formand, Djøfs ekspertudvalg om politikere og embedsmænd

  Karsten er økonom og har et særdeles godt kendskab til magtens maskinrum som tidligere departementschef i bl.a. Finansministeriet og Statsministeriet. Han har stor erfaring fra den private sektor gennem sine otte år som administrerende direktør i Dansk Industri og som bestyrelsesformand i Danske Bank indtil foråret 2022. Senest er Karsten blevet formand for Djøfs uafhængige ekspertudvalg om samspillet mellem politikere, embedsværk og medier.

  Pernille Backhausen

  Pernille Backhausen
  Advokat, Sirius Advokater

  Pernille arbejder med både individuel ansættelsesret og kollektiv arbejdsret. Hun rådgiver løbende en række virksomheder og fungerer som sparringspartner på det ansættelsesretlige område, fx ved fastlæggelse af personalepolitiske spørgsmål, omstruktureringer og nedskæringer. Pernille har været bisidder for en lang række embedsmænd og en tidligere minister i flere forskellige undersøgelseskommissioner, og hun deltog i ekspertudvalget om undersøgelseskommissioner i 2018. Pernille har gennem mange år været ekstern lektor på Københavns Universitet.

  Anne-Mette Lyhne Jensen

  Anne-Mette Lyhne Jensen
  Afdelingschef, Justitsministeriet

  Anne-Mette har været ansat i Justitsministeriet i en lang årrække, senest som afdelingschef for Civil- og Fuldbyrdelsesafdelingen. Hun har tidligere været ansat i både Statsministeriet og Erhvervsministeriet samt været udsendt under Udenrigsministeriet, og hun har været konstitueret Landsdommer. Anne-Mette er blandt de afhørte embedsmænd i Mink sagen.
  Jens Teilberg Søndergaard

  Jens Teilberg Søndergaard
  Juridisk Direktør, Skattestyrelsen

  Jens har været ansat i Skattestyrelsen siden efteråret 2021. Tidligere var han partner hos Kammeradvokaten. Jens har i en lang årrække arbejdet i Justitsministeriet, senest fra 2015 til 2019 som chef for Lovafdelingen. Han har mange års erfaring med at rådgive ministerier og styrelser om, hvordan man bedst muligt sikrer retlig compliance. Jens var bl.a. ansvarlig for at indføre en whistleblowerordning på Justitsministeriets område. Jens har desuden været ansat i Statsministeriet og var med til at udarbejde Kodex VII – syv centrale pligter for embedsmænd. Han har stor erfaring som underviser, bl.a. fra Djøf-kurser og Københavns Universitet. 

  Signe Juulskov Poulsen

  Signe Juulskov Poulsen
  Advokat, Juulskov Advokatfirma

  Signe rådgiver om alle aspekter inden for både privat og offentlig ansættelsesret. Hun har særlig erfaring med og praktisk indsigt i de rettigheder og pligter, der gælder for offentlige arbejdsgivere og embedsmænd. Signe har omfattende erfaring som underviser inden for en bred vifte af ansættelsesretlige områder.  

  Catrine Søndergaard Byrne

  Catrine Søndergaard Byrne
  Partner, PwC Legal

  Catrine er internationalt certificeret rådgiver inden for persondata (CIPP/E) og en ledende specialist inden for området. Catrine har gennem en årrække rådgivet virksomheder om persondata i forhold til medarbejdere. Hun er medforfatter til en række danske bidrag om persondata i både nationale og internationale tidsskrifter samt publiceringer om ansættelsesret.
  Natalie Videbæk Munkholm

  Natalie Videbæk Munkholm
  Lektor, ph.d., juridisk institut, Aarhus Universitet

  Natalie forsker og underviser i arbejds- og ansættelsesret på Aarhus Universitet. Derudover har hun en lang række hverv, fx som medlem af Ligebehandlingsnævnet, som national ekspert i arbejdsret i European Labour Law Network (ELLN) og national ekspert vedrørende kønsligestilling i European Equality Law Network (EELN), som rådgiver EU-Kommissionen. Inden sin akademiske karriere arbejdede Natalie i 14 år som jurist i Danmark, Australien og New Zealand. Natalie er forfatter til en lang række arbejds- og ansættelsesretlige bøger og artikler.
  Jonas Blegvad Jensen

  Jonas Blegvad Jensen
  Advokat, Partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten

  Jonas har beskæftiget sig med ansættelses- og arbejdsret i en lang årrække og rådgiver offentlige og private arbejdsgivere i såvel Danmark som i udlandet i komplicerede HR- og personalesager. Som partner i Kammeradvokatens team for ansættelsesret arbejder Jonas med et fokus på at skabe samspil mellem jura, organisationen, virksomhedsdrift, mennesker og konflikter. Jonas har en indgående erfaring med undervisning inden for en lang række arbejds- og ansættelsesretlige områder.

  Finn Schwarz

  Finn Schwarz
  Advokat, Riskin Schwarz Advokatfirma

  Finn Schwarz er specialiseret i forsikrings- og erstatningsret og autoriseret bobestyrer ved skifteretten på Frederiksberg. Han har ført et betydeligt antal retssager ved landsretterne og Højesteret og fungerer ofte som voldgiftsdommer og mediator. Han er også specialiseret i ansættelsesret og har mange års erfaring som rådgiver for danske og udenlandske virksomheder inden for en lang række brancher og sektorer. Finn har stor undervisningserfaring og har udgivet en lang række bøger.

  Ole Spiermann

  Ole Spiermann
  Advokat, Bruun & Hjejle

  I de seneste år har Ole ført nogle af de største og mest komplekse rets- og voldgiftssager i Danmark. Han har også stor erfaring med at føre sager ved EU-Domstolen. En stor del af Oles arbejdsfelt angår offentlig ret og strafferet, og han er medlem af både Tibetkommissionen og Minkkommissionen. Han sidder i Advokatrådet og deltog i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet en ny vejledning om advokatundersøgelser. Ole er tidligere professor i international ret ved KU. 

  Jacob Goldschmidt

  Jacob Goldschmidt
  Advokat, Sirius Advokater

  Jacob har i mere end 25 år rådgivet inden for alle arbejds- og ansættelsesretlige discipliner, både privatretlig og offentligretlig personalejura inkl. tjenestemandret. Han har ført retssager ved domstolene, EU-Domstolen, voldgifter og nævn, og han har været juridisk sparringspartner ved kollektive- og individuelle forhandlinger på alle niveauer. Han har medvirket i flere advokatundersøgelser og været med i flere af de seneste års største civile retssager i Danmark. Jakob er formand for fagudvalget for Ansættelsesret i Danske Advokater og tidligere formand for foreningen Ansættelsesadvokater.
  Pernille Christensen

  Pernille Christensen
  Juridisk chef, KL

  Pernille står i spidsen for KL’s juridiske rådgivning til Danmarks 98 kommuner. Hun har sine rødder i kommunal- og forvaltningsretten med en fortid som kontorchef for Indenrigsministeriets kommunaljuridiske center. Pernille har været formand for Natur- og Miljøklagenævnet, og hun har solid erfaring som underviser fra Københavns Universitet og Djøf.

  Emil Herskind

  Emil Herskind
  Partner og Områdedirektør, Lead

  Emil har 20 års erfaring fra centraladministrationen, senest som afdelingschef i Socialministeriet, hvor han i 2018 var ansvarlig for den taskforce, der håndterede Britta Nielsen-sagen. Emil har derfor et enestående indblik i konsekvenserne af at undersøge en sag internt og efterfølgende igangsætte og være genstand for en advokatundersøgelse, der skulle afdække et evt. ansvar blandt de involverede medarbejdere.

  Pris og praktisk info

  • Pris
  • Medlemmer
   4.500 kr. (ekskl. moms)
  • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
   4.500 kr. (ekskl. moms)
  • Ikke-medlemmer
   5.500 kr. (ekskl. moms)
  • referencenr.
  • 36488
  • Frist
  • Tilmeldingsfrist
   11. november 2022 kl. 09:00
  • Behandling af personoplysninger
  • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

  Se alle