]]>

Kursus

Rettergangsfuldmægtig - retssager i praksis

Bliv klædt på til at føre civile retssager som advokat eller rettergangsfuldmægtig for din arbejdsgiver. Du lærer at håndtere et civilt retssagsforløb fra start til slut.

Startdato og sted

07. november 2022
Helsingør

Aflyst

Varighed

3 dage
09:00-18:00

Pris

19.950 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til dig, der ønsker at kunne møde i retten som repræsentant for din offentlige eller private arbejdsgiver i civile retssager. 

Du er formentlig jurist, men har ikke baggrund som advokat, og du ønsker derfor en mere praktisk indføring i retsarbejdet, end du kan læse dig til i lærebøger om civilproces.

Forudgående erfaring med retssager er ikke et krav.

På kurset får du:

 • viden til at vurdere, om det kan betale sig at føre sag
 • redskaber til at føre retssagen fra start til slut
 • indsigt i sagens forløb fra den skriftlige forberedelse til hovedforhandling i retten
 • kendskab til formalitetsspørgsmål og de tvister, der kan opstå undervejs i en retssag
 • viden om blandt andet bevisførelse, syn og skøn 
 • indsigt og træning i afhøringsteknik
 • svar på alle dine praktiske spørgsmål om retssagsbehandling
 • mulighed for at diskutere dine problemstillinger eller cases med ligesindede og eksperter.
 

Kursets indhold

Kurset forbereder dig til at kunne føre civile sager som rettergangsfuldmægtig for din arbejdsgiver. Det gælder, uanset om du arbejder i en offentlig myndighed eller i en privat virksomhed. Du kommer hele vejen rundt i den praktiske retssags forløb, og du får de rette redskaber til at sikre, at dine retssager bliver forberedt og ført betryggende, uanset hvilket retsområde du arbejder med i øvrigt.

 

 • Før start

  Har du allerede prøvet at møde som rettergangsfuldmægtig, kan du forberede nogle spørgsmål om sagsforløbet, som gav anledning til tvivl, eller som ofte volder udfordringer.
  Læs mindre
 • Dag 1

  7. november 2022, kl. 9.00 - 18.00

  På den første dag kommer du i dybden med de indledende retsskridt.

  Dagen giver dig:

  • indsigt i retsplejelovens regler om rettergangsfuldmægtige
  • metoder til at overveje, om det kan betale sig at føre sag
  • viden om at udfærdige stævning og svarskrift og formulere påstande
  • indføring i domstolenes retssagsportal, minretssag.dk.
 • Dag 2

  8. november 2022, kl. 9.00 - 18.00

  På den anden dag dykker du yderligere ned i den skriftlige forberedelse af hovedforhandlingen.

  Dagen giver dig:

  • indføring i den videre skriftveksling, replik, duplik osv.
  • viden om bevisovervejelser og tilvejebringelse af bevis, syn og skøn
  • indsigt i formalitetsregler og de tvister, som hyppigt opstår under forberedelsen
  • tips til det telefoniske forberedende retsmøde
  • indblik i forligsovervejelser.
 • Dag 3

  9. november 2022, kl. 9.00 - 17.00

  På den tredje dag kommer du igennem alle væsentlige elementer i den praktiske gennemførelse af hovedforhandlingen i retten. 

  Dagen giver dig:

  • viden om den praktiske gennemførelse af hovedforhandling, fx god tone i retssalen
  • læring om parts- og vidneafhøringer
  • indføring i den mundtlige procedure
  • redskaber til at håndtere uventede situationer
  • kendskab til reglerne om domsafsigelse og mundtlig eller skriftlig tilkendegivelse fra retten
  • indsigt i ankeovervejelser og iværksættelse af anke.
   
 • På netværksdagen følger vi op på dit arbejde med at gennemføre retssager i din organisation, og vi ser på succeser og udfordringer.

Hvem underviser?

Flemming Orth

Flemming Orth
Senioradvokat (H), Djøf, Juridisk Afdeling

Flemming har ca. 25 års proceserfaring fra henholdsvis anklagemyndigheden og Kammeradvokaten og fører nu rets- og voldgiftssager for Djøfs medlemmer inden for ansættelsesret og arbejdsskadeområdet.
Finn Schwarz

Finn Schwarz
Advokat, Riskin Schwarz Advokatfirma

Finn Schwarz er specialiseret i forsikrings- og erstatningsret og autoriseret bobestyrer ved skifteretten på Frederiksberg. Han har ført et betydeligt antal retssager ved landsretterne og Højesteret og fungerer ofte som voldgiftsdommer og mediator. Han er også specialiseret i ansættelsesret og har mange års erfaring som rådgiver for danske og udenlandske virksomheder inden for en lang række brancher og sektorer. Finn har stor undervisningserfaring og har udgivet en lang række bøger.

Kursets form

Ud over en gennemgang af de helt centrale bestemmelser i retsplejeloven og de mest relevante kendelser tager undervisningen udgangspunkt i konkrete eksempler og cases. Med undervisernes lange proceserfaring som bagtæppe bliver du klædt på til at håndtere de praktiske udfordringer, du møder som rettergangsfuldmægtig under en retssag.

Du får mest ud af kurset, hvis du deltager aktivt og byder ind med spørgsmål og input til cases.

Kurset svarer til 27 lektioner i henhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  19.950 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  19.950 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  22.950 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 7. - 9. november 2022

  Kl. 9.00 - 18.00 på dag 1 og 2
  Kl. 9.00 - 17.00 på dag 3

  Kurset er inkl. overnatning.

 • Kursets referencenr.
 • 36252
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  24. oktober 2022 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  10. oktober 2022
 • Yderligere info, kontakt
 • Lene Petersen

  Lene Petersen
  Kursusansvarlig
  lpt@djoef.dk
  33 95 96 42

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle