]]>

Kursus

Tjenestemandsret

Kend de særlige regler for tjenestemænd samt væsentlige domme og udtalelser inden for tjenestemandsretten.

Startdatoer

24/04-23
Helsingør
Afholdt
18/11-24
Helsingør

Varighed

2 dage
10:00-16:00

Pris

11.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder med spørgsmål om retsstillingen for tjenestemænd. Du er fx personalechef eller personalemedarbejder, tillidsrepræsentant, ansat i en faglig organisation, advokat eller konsulent.

Du har allerede et grundlæggende kendskab til offentlig personaleret. Hvis du ikke har det, kan du starte med kurset ’Offentlig personaleret’.

På kurset får du:

 • et grundigt kendskab til de i praksis væsentligste regler på tjenestemandsområdet.
 • styrket dit arbejde med ansættelse, stillingsændringer, afskedigelse, pension og andre retsforhold for tjenestemænd.

Kursets indhold

Du får en grundig indføring i de særlige og vigtigste regler inden for tjenestemandsretten. Du får også indblik i de væsentligste domme og ombudsmandsudtalelser, som du skal kende. Retsgrundlaget for ansættelsen som tjenestemand er i vidt omfang præget af særlige regler, som ikke gælder tilsvarende for overenskomstansatte i det offentlige.

Vælg startdato

 • Dag 1

  Aftalesystemet, tjenestemandspension mv.

  24. april 2023, kl. 10.00 - 21.30

  På den første dag får du en grundig gennemgang af aftalesystemet på tjenestemandsområdet.

  Dagen giver dig indsigt i: 

  • aftalesystemet på tjenestemandsområdet, herunder tjenestemandsretterne
  • opslag af ledige stillinger
  • bibeskæftigelse 
  • tjenestemandspension
  • retlige problemer ved aftaler med offentligt ansatte.
  Læs mindre
 • Dag 2

  25. april 2023, kl. 9.00 - 16.00

  Kursets anden dag tager dig igennem de regler, der er relevante, når du vil gennemføre ændringer mv. i ansættelsesforholdet for en tjenestemand.

  Dagen giver dig indsigt i:

  • stillingsændringer, forflyttelse, udlån og stillingsnedlæggelse
  • tjenesteforseelser, suspension og disciplinærforfølgning
  • afskedigelse af tjenestemænd
  • domstolsprøvelse.

Hvem underviser?

Lene Damkjær Christensen

Lene Damkjær Christensen
Advokat, Damkjær Lauritzen

Lene har rådgivet halv- og heloffentlige myndigheder om alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten i mere end 20 år. Hun fører rets- og voldgiftssager om en lang række ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger om fx de forskelligartede problemstillinger, som gør sig gældende for tjenestemænd. 

Lene har særskilt erfaring med disciplinærsager for tjenestemænd. Hun har repræsenteret flere myndigheder ved tjenstlige forhør og været udpeget som forhørsleder. Siden februar 2020 har Lene været partner i eget advokatfirma Damkjær Lauritzen.  Siden 2000 var hun advokat hos Kammeradvokaten, senest som partner.

Morten Engberg

Morten Engberg
Kontorchef, Folketingets Ombudsmand

Morten er leder af tilsynsafdelingen hos Folketingets ombudsmand. Han har tidligere været lovchef i Folketinget og arbejdet i Indenrigsministeriet og i Frederiksberg Kommune. Morten er en erfaren underviser og forfatter til en række bøger indenfor bl.a. forvaltningsret og miljøret.

Kirsten Stensgaard

Kirsten Stensgaard
Kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Kirsten er chef for kontoret for Jura og Pension i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og hun har dermed bl.a. ansvaret for styrelsens vejledning om god adfærd i det offentlige og Kodex VII. Hun har tidligere været chef for juridisk afdeling i Forsvarsministeriets Personalestyrelsen, og hun har derigennem opnået stor erfaring med tjenestemandsområdet. Kirsten er endvidere beskikket som dommer i Tjenestemandsretten.
Lotte Bryde

Lotte Bryde
Juridisk konsulent, Kommunernes Landsforening

Lotte rådgiver om ansættelses- og tjenestemandsret, og hun har meget stor undervisningserfaring inden for disse områder. Lotte er en af landets skarpeste eksperter inden for tjenestemandspensionsret.

Mette Frisk Jensen

Mette Frisk Jensen
Historiker, ph.d. og seniorrådgiver ved Aarhus Universitet

Mette er leder af danmarkshistorien.dk, og hun forsker i korruption og korruptionsbekæmpelse i den danske forvaltning. Med afsæt i sin forskning fortæller Mette om de spektakulære sager gennem tiden, som embedsmænd har været involveret i, og hvorfor der i Danmark kom fokus på problematikken omkring korruptionens skadelige virkninger meget tidligt i vores retsstats historie.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg med spørgsmål og diskussion af cases. 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.   

Log på portalen fra en browser, når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.  
 
Kurset svarer til 16 lektioner i forhold til den obligatoriske uddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 48 tidligere deltageres tilfredshed.

Veltilrettelagt og meget relevant med gode undervisere og afviklet et meget flot sted
Henrik Nielsen, Juridisk konsulent, Dansk Ungdoms Fællesråd

Et yderst relevant og lærerigt kursus til alle, der har med vilkårene for tjenestemænd at gøre.
Charlotte Mikladal, Chefkonsulent, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  13.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  11.500 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 24. april, kl. 10.00 - 25. april 2023, kl. 16.00.

  Kurset er inkl. overnatning.

 • Kursets referencenr.
 • 37150
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  19. april 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  24. marts 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursuskoordinator
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle