]]>

Netværk

Netværk for erfarne HR-konsulenter

Netværksgruppen er for dig, der til dagligt arbejder med HR-udviklingsopgaver i spændet fra det administrative til det strategiske. I netværket får du en unik mulighed for at dele refleksioner og få sparring på udfordringer og aktuelle opgaver i arbejdet med HR.

Hvem henvender netværket sig til?

Du har en del erfaring inden for HR og kan fx være ansat som HR-business partner, HR-udviklingskonsulent, HR-rådgiver, personalekonsulent eller HR-ansvarlig.

Netværket er for dig, som arbejder i en større eller mindre HR-enhed. Det kan være i såvel private virksomheder, offentligt regi som interesseorganisationer.

På netværket får du:

 • Viden om andres måder at løse HR-enhedens opgaver og udfordringer på
 • Sparring på dine egne aktuelle udfordringer og opgaver
 • Inspiration til din egen praksis i arbejdet med HR
 • Kendskab til nye metoder og redskaber i HR-arbejdet
 • En stærkere forståelse af din egen rolle og et stærkt netværk med andre HR-professionelle.

Netværket har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Netværkets indhold

I netværket får du et unikt forum af HR-fagfolk, hvor I kan give hinanden kompetent sparring og inspiration til aktuelle opgaver og udfordringer.

Vi sætter spot på de nyeste tendenser inden for HR-området, der optager jer i netværket.

I bestemmer selv temaerne for netværksmøderne. Emnerne kan omhandle alt fra faglige temaer og tendenser til udvikling i rollen som konsulent/rådgiver fx

 • at udfylde rollen som rådgiver for ledelsen
 • at agere mellem mange faglige personer og interesser på tværs af organisationen
 • at lykkes i rollen som proceskonsulent og facilitator
 • at gøre HR til en strategisk medspiller i udvikling af forretningen
 • at arbejde strategisk med data, når HR-arbejdet digitaliseres
 • at måle effekten af HR-indsatsen og bruge den.

Netværket faciliteres af en erfaren proceskonsulent fra Djøf. Sammen med netværksgruppen skabes indholdet for møderne, der bæres frem af gruppens viden, erfaringer og kompetencer.

Arbejdsformen er en faciliteret proces, der giver rum for at drøfte, reflektere og lære af fælles erfaringer og dilemmaer. Det kan fx være i form af

 • en netværksdeltagers case, som netværket bearbejder og giver anbefalinger til
 • inspirationsoplæg omkring et tema
 • deling og øvelse på konkrete metoder, og hvor I giver hinanden feedback
 • strukturerede sparringsrunder, hvor netop din problemstilling kan komme i fokus.

Den professionelle facilitering giver dig både tid til fordybelse, sparring og de hurtige råd, du kan tage med hjem i din hverdag. Gennem dialogen med andre styrker du din egen faglighed og skærper dit fokus på dét, der er vigtigt for dig.

Alt sker selvfølgelig i et fortroligt rum.

Netværkets opbygning

Netværksgruppen for HR-konsulenter har 5 faciliterede møder, på hver 3 intensive timer. Der er ca. 6 uger mellem hvert møde.

Konceptet for møderne metodisk velafprøvet og sikrer et højt udbytte. Netværksgruppen består af 12-16 deltagere. En lille gruppe giver optimale muligheder for at skabe tillid og lære hinanden at kende og få bredde på erfaringsgrundlaget. 

På første møde aftaler netværksgruppen i fællesskab nogle overordnede emner for de kommende møder. Programmet for møderne planlægges på skift af netværksdeltagerne i samarbejde med facilitatoren.

Det 1. møde holdes i Djøf, og de efterfølgende møder holdes på en af netværksdeltagernes arbejdsplads – dette aftales også på det 1. møde.

Netværket ledes af en erfaren proceskonsulent med ansvar for processen og indholdet på møderne, således at du kan koncentrere dig om indholdet og de andre deltagere.

Se alle