]]>

Kursus

Stærk leder - stærkt lederskab

Som erfaren leder udvikler du dit lederskab med fokus på strategi, politik, kultur og relationer.

Hvem henvender kurset sig til?

Du har nogle års erfaring som leder, og du ønsker at udvikle dit lederskab og styrke din evne til at arbejde og agere strategisk. 

Du søger et lederudviklingsforløb, som giver dig perspektiver og redskaber til at udvikle en sund og effektiv organisations- og samarbejdskultur i din virksomhed. Og du ønsker at forstå din og andres adfærd på et dybere niveau.

På kurset lærer du at:

 • metoder til at udvikle strategier for dit område
 • træning i at arbejde systematisk med strategi
 • indblik i organisationens magtformer
 • indsigt til at begå dig politisk kompetent og med gennemslagskraft
 • redskaber til at udvikle en sund samarbejdskultur i egen enhed og i din ledergruppe
 • metoder til at skabe et stærkt hold, der leverer
 • viden om og træning i at lede på tværs af generationer
 • indsigt og øvelse i at tage vigtige samtaler og i at give din chef feedback
 • metoder til at bevare fokus og navigere under pres
 • metoder til at udvikle din egen lederkarriere.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På lederudviklingsforløbet øger du din evne til at arbejde strategisk med din enhed og til at agere strategisk og politisk i din organisation. Du får indblik i de politiske arenaer i din organisation og i de magtspil, der kan udfolde sig her, og du lærer at afdække og påvirke en virksomhedskultur. 

På kurset arbejder du med udvikling af dit eget lederskab og med udvikling af relationer og samarbejde i de teams og ledergrupper, som du indgår i. Gennem indsigt og træning øger du din evne til at være professionel og kompetent også under pres.

Kursets form

’Stærk leder – stærkt lederskab’ er et ottedages intensivt udviklingsforløb fordelt på fire moduler. Undervisningen veksler mellem korte teoretiske oplæg, gruppediskussioner og konkret træning med udgangspunkt i de gennemgåede metoder. Der bliver kontinuerligt skabt link til din egen praksis som leder. Du bliver undervist af en gennemgående kursusleder og to gæsteundervisere.

Ud over undervisning og træning på modulerne får du:

 • to individuelle coachingsessioner – du vælger selv tema og tidspunkt.
 • en certificeret personlighedstest, der afspejler både person og lederstil, og hvor du får sparring på resultatet.
 • 24-7-adgang til Djøfs læringsportal med blandt andet - artikler, øvelser, podcasts og henvisninger til litteratur og hjemmesider. 
 • en eller flere hjemmeopgaver mellem hvert modul, der støtter op om din læring.
 • en plan for din fremtidige karriereudvikling som leder.
 • et værdifuldt ledernetværk.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Se alle