]]>

Netværk

Netværk for konsulenter i det offentlige

I dette tværfaglige netværk sætter vi fokus på de konkrete udfordringer, du står overfor som konsulent. Der er højt til loftet, når vi sparrer, udfordrer og deler viden og erfaringer om arbejdet som konsulent i det offentlige.

Hvem henvender netværket sig til?

Netværksgruppen er for dig, som er ansat som konsulent i en kommunal, regional eller statslig organisation.

Du har mindst 5 års erfaring og kan fx være ansat som fx udviklingskonsulent, HR-konsulent, specialkonsulent, analysekonsulent, forretningskonsulent eller projektleder.

På netværket får du:

 • viden om andres måder at løse opgaver og udfordringer på i det offentlige
 • sparring på dine egne aktuelle dilemmaer, udfordringer og nye perspektiver på din egen praksis som konsulent
 • viden om, hvordan andre håndterer de aktuelle udfordringer i sektoren
 • en stærkere forståelse af din egen rolle og dit handlerum som konsulent.  

Netværket har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Netværkets indhold

Vi sætter fokus på netop de udfordringer, som du står overfor helt aktuelt som konsulent i det offentlige.

På første møde aftaler vi, hvilke temaer de kommende møder skal handle om.

Eksempler på temaer kan være:

 • Hvordan lykkes jeg bedst i rollen som intern konsulent?
 • At agere mellem mange fagligheder og på mange niveauer i organisationen.
 • Ledelsesbetjening og politikerbetjening.
 • Udviklingstendenser i offentlig styring og forvaltning.
 • Balancering af driftsopgaver og udviklingsopgaver.

 Arbejdsformen er en faciliteret proces, der giver rum for at drøfte, reflektere og lære af fælles erfaringer og dilemmaer. Det kan fx være i form af 

 • at netværket bearbejder og giver anbefalinger til en deltagers case
 • at I deler eller øver jer på konkrete metoder og giver hinanden feedback
 • strukturerede sparringsrunder, hvor netop din problemstilling kan komme i fokus.

Den professionelle facilitering giver dig både tid til fordybelse, sparring og de hurtige råd, du kan tage med hjem i din hverdag. Gennem dialogen med andre styrker du din egen faglighed som konsulent og skærper dit fokus på det, der er vigtigt for dig.

Alt sker selvfølgelig i et fortroligt rum.

Søg om optagelse i netværket

Vi ønsker at sammensætte en god netværksgruppe, og vi lægger i denne proces vægt på erfaring, arbejdssted, stilling, branche og motivation for deltagelse. Du kan søge om optagelse i netværket ved at trykke på ’Tilmeld’ her på siden. Ca. 14 dage før netværkets opstart vil du modtage en mail om, hvorvidt du er optaget i netværket.

Praktiske informationer

 • Mødet vil foregå via videotjenesten Zoom.
 • Netværket kræver din aktive deltagelse med lyd og billede.

Netværkets opbygning

Netværket består af fire faciliterede online-møder via Zoom, der forhåbentlig danner grobund for, at netværket ønsker at fortsætte som selvkørende. 

I et netværk sætter du dig selv i spil både professionelt og personligt i relationerne. Netværket baserer sig på stærke relationer i en gensidighed – what you give is what you get.

 • Netværksgruppen er drevet af deltagernes lyst til at være med til at planlægge mødernes indhold.
 • Netværksgruppen består af 12-16 deltagere. Det giver optimale muligheder for at lære hinanden at kende og få bredde på erfaringsgrundlaget.
 • Netværket ledes af en erfaren proceskonsulent og mødeleder med ansvar for proces og indhold på møderne. Netværket faciliteres af Ulla Kirsten Grymer, chefkonsulent i Djøf.

Se alle