]]>

Nyhedsmail

At lykkes og trives som projektleder

Projektleder kan både være en stillingsbetegnelse og en rolle, du får på jobbet. Nogle træk ved den overordnede opgave går igen uanset branche og arbejdspladskultur, og din succes som projektleder afhænger selvfølgelig af, om du har de rette kompetencer til at løse den overordnede opgave. Men den afhænger også af, om du trives med den.

Du skal (trives med at) koordinere

Mange steder skal du som projektleder levere en gennemtænkt projektplan med mål, resurser, tid og milepæle, så du kan styre projektet fra A til Z. Tit skal du også sørge for, at projektet får allokeret de rette folk og den nødvendige økonomi. Det er dit ansvar som projektleder. Det kan du lære mere om på kurset grundlæggende projektledelse – også selvom du i forvejen er skrap til at planlægge.

Agil projektledelse er en særlig variant, hvor terminologien og arbejdsmetoden er en anden. Det har vi også et kursus i

Du skal (trives med at) lede projektet

Som projektleder skal du tit også lede dine projektdeltagere og sikre, at projektgruppen arbejder motiveret og fokuseret. Gør du for meget ud af at følge op på planlagte mål, milepæle og leverancer, ”dræber” du projektdeltagerne. Gør du det for lidt, er der risiko for, du mister grebet om projektet.

At du selv er åben og modtagelig for input fra deltagerne og evner at træffe de rette beslutninger undervejs, er også væsentligt. Nogle gange skal du kunne stå fast og være beslutsom, andre gange skal du lytte tillidsfuldt, være fleksibel og justere projektplanen.

Den del af projektlederrollen bliver du trænet i på kurset Videregående projektledelse.

Du skal (trives med at) være i brændpunktet

Et projekt er også kendetegnet ved at være tværgående. Måske skal du lykkes sammen med eksterne samarbejdspartnere, måske er der mange fagligheder i spil, og projektdeltagerne skal lykkes med deres driftsopgaver i deres egne afdelinger ved siden af projektet. Det giver basis for, at du som projektleder skal kunne navigere i modsatrettede forventninger og have fuldstændig styr på interessentanalysen og -håndteringen.

Kan du trives som projektleder?

Det kan være, du er en entreprenant type, som hele tiden får idéen til det næste projekt i huset. Det betyder bare ikke nødvendigvis, at du er den fødte projektleder på det. Eller det kan være, du glemmer tid og sted, når du fordyber dig fuldstændig i en faglig problemstilling – og at du savner det i rollen som projektleder.

Så for at finde ud af, om det er noget for dig at være projektleder, må du spørge dig selv, om du grundlæggende trives med

  • at udarbejde planer, styre efter dem og følge op på dem
  • ansvaret for, at projektdeltagerne spiller hinanden gode og bidrager til projektet
  • at håndtere, hvad der for dig og de andre på projektet kan opleves som modstand og barrierer.

Tjek, hvordan en samtale med en karriererådgiver kan gøre dig skarpere på, hvad du egentlig trives godt med i dit arbejdsliv.

 

Vil du gerne sparre om dit valg af kursus eller uddannelse inden for projektledelse, fx om

  • uddannelsen skal være teoretisk eller praksisnær
  • du vil fokusere på projektstyring eller projektledelse?

Så kontakt videnudviklingschef Steen Odmand Jørgensen på dk¤djoef¤soj eller 33 95 98 52.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.