]]>

Djøf

Kompetencefonde i stat, kommuner og regioner

Hvilken form for kompetenceudvikling kan du søge støtte til, hvornår og hvordan?

Ved overenskomstforhandlingerne blev det aftalt, at medlemmer af Djøf, som er ansat på overenskomst i kommuner, regioner eller stat, kan søge om støtte til kompetenceudvikling i de 3 kompetencefonde.

Der er nogle overordnede retningslinjer, som er de samme for de 3 områder, men der er fx forskel på, hvordan du helt konkret ansøger om støtte. Vær derfor opmærksom på at tjekke, hvad der gælder, hvor du er ansat.

Kompetencefondenes retningslinjer

Det er samme slags aktiviteter inden for individuel kompetenceudvikling, du kan søge støtte til, og beløbsgrænserne er også de samme i Den Kommunale Kompetencefond, Den Regionale Kompetencefond og Den Statslige Kompetencefond.

 

Der kan søges penge til Deltagergebyrer, materialer samt transport og ophold
Beløb pr. ansøgning Op til 30.000 kr. til efter- og videreuddannelse
Op til 50.000 kr. til masteruddannelse
Beløbsgrænser 30.000 kr. pr. løbende år
50.000 kr. pr. løbende år ved masteruddannelse

 

Du kan søge om støtte til mange forskellige kurser og kursusforløb som supplement til kompetenceudvikling, du normalt ville kunne få betalt af arbejdsgiver.

Nogle efter- og videreuddannelser er forhåndsgodkendt. Det gælder fx for diplom- og masteruddannelser – også enkeltstående moduler på de uddannelser. Men det er også muligt at få støtte til andre kurser og forløb.

De 3 kompetencefonde åbner for puljer på bestemte tidspunkter. Det er det, der afgør, hvornår din ansøgning behandles. Så læg mærke til, hvornår puljen åbner hos den kompetencefond, du skal søge støtte hos, og hvad det betyder for ansøgningsprocessen. (Datoerne er fastlagt frem til marts 2024).

Et godt råd er at forberede alt det, du kan, i god tid, så du er klar til at søge, så snart puljen åbner. 

Hvordan er ansøgningsprocessen?

Ansøgningen skal printes ud, underskrives af dig, din leder og din tillidsrepræsentant, scannes ind og uploades.

Hvornår åbner puljen?

  • 7. februar, 7. juni og 3. oktober 2023
  • 6. februar 2024

Vær opmærksom på, at kompetencefonden støtter med 80% af udgifterne. De sidste 20% skal din arbejdsplads betale.

Læs mere på Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside

Hvordan er ansøgningsprocessen?

Ansøgningen skal printes ud, underskrives af dig, din leder og din tillidsrepræsentant, scannes ind og uploades.

Hvornår åbner puljen?

  • 10. januar, 9. maj og 12. september 2023
  • 9. januar 2024

 

Læs mere på Den Regionale Kompetencefonds hjemmeside

Hvordan er ansøgningsprocessen?

Du kan forberede din ansøgning online i god tid, men din leder må ikke godkende den, før puljen er åben.

Hvornår åbner puljen?

  • 7. februar, 6. juni og 3. oktober 2023
  • 6. februar 2024

 

Læs mere på Den Statslige Kompetencefonds hjemmeside

Et kursus eller kursusforløb hos Djøf?

Du kan vælge mellem 200 kurser og uddannelser. Vi har flere kompetencegivende uddannelser fx Chefkonsulentuddannelsen, Proceskonsulentuddannelsen, Organisationspsykologiuddannelsen, Diplomuddannelsen i projektledelse og Diplomuddannelsen i ledelse.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du:

  • søger støtte til et kursus i Djøf og ønsker at reservere en plads, mens du venter på svar
  • vil have sparring på, hvilke af vores kurser du kan søge støtte til
  • ønsker rådgivning om, hvilket kursus du konkret skal se efter i præcis dit job.
Du kan ringe til os mandag til fredag kl. 9.00-16.00 på 33 95 97 00.