]]>

Djøf

Overbevis din chef om efteruddannelse

Her er noget at arbejde ud fra, når du skal overbevise din chef om, at du fx skal have et kursus i projektledelse. Der er tre ting, din chef lægger vægt på, når du begynder at tale om efteruddannelse.

Her er noget at arbejde ud fra, når du skal overbevise din chef om, at du fx skal have et kursus i projektledelse. Der er tre ting, din chef lægger vægt på, når du begynder at tale om efteruddannelse. Alle tre dele bør indgå i dine overvejelser om arbejdsgiverbetalt efteruddannelse: 

1. Hvad vinder virksomheden?

Din efteruddannelse er lig med virksomhedens succes. Det er meget betydningsfuldt, at du konkret kan (sand)synliggøre, at din næste efteruddannelse vil sætte sit tydelige og kontante præg på virksomhedens bundlinje. Se din efteruddannelse som en investering i virksomhedens succes. Jo mere konkret, du kan være, des bedre. Kan du fx gøre din chef nysgerrig på, hvordan din efteruddannelse skaber besparelser, øger omsætning, forbedre kvalitet, højne kundetilfredshed, befæste jeres markedsposition etc., er du med garanti et skridt nærmere dit næste efteruddannelsesforløb.      

2. Hvordan spiller din motivation sammen med virksomhedens behov?

Din efteruddannelse er lig med din motivation. Enhver god chef er interesseret i at have en glad og topmotiveret medarbejder, som ikke ”smutter” til konkurrenten. Så du skal også overveje, hvordan din efteruddannelse giver motiverende mening for dig i din funktion/din udvikling i virksomheden. Det kan selvsagt handle om mange ting. For bare at nævne nogle få: din evne til at eksekvere, dine metoder til at udvikle konstruktive relationer, at styre en stram økonomi, større strategisk planlægningsfokus etc. Italesæt dit personlige drive på den udvikling/læring, du ønsker ved at bygge bro mellem din personlige motivation og virksomhedens behov. Fx "hvis jeg bliver bedre til økonomistyring, vil vi kunne forbedre vores processer på med hensyn til ...". Kan du det, lytter din chef også. Det handler ikke kun om dig, men om dig og din virksomhed.

3. Hvad koster det?

Din resursebevidsthed giver et godt afsæt for dialog. Noget efteruddannelse koster mere end andet. Men det koster. Ikke bare kursusgebyret, som kan være alt fra nogle få tusinde kr. til flere hundrede af slagsen. Hertil kommer din tid, som jo udgår af driften, når du er til undervisning, forbereder dig og går til eksamen etc. Så en god, konkret plan, der adresserer, hvordan du gennemfører uddannelsen med færrest mulige driftsforstyrrelser, er også godt at have med i din forberedelse. Så giv dit bud på, hvordan de investerede kr. kommer retur til virksomheden, og hvordan du vil prioritere uddannelsen, uden at din(e) og virksomhedens kunder kan mærke forringelser i leverancerne.

Afslutningsvis er det værd at være forberedt på et nej. I den situation er det godt, du har alternativer klar. "Hvordan kan jeg få den ønskede tilnærmelsesvise kompetenceudvikling på anden vis?" Så forbered alternativer – om muligt. Og lyt til chefens begrundelser. Lyt til dem, tilpas evt. dine ønsker, vær tålmodig, tab ikke modet og gå fortsat efter en løsning, I begge finder interessant.