]]>

Djøf

Repræsentantskab

Djøf Offentligs repræsentantskab er delforeningens øverste myndighed. Det består af 70 repræsentanter, som er fordelt mellem foreningens 6 sektorer. Herudover vælges 58 personlige suppleanter.

Repræsentantskab

Djøf Offentligs repræsentantskab holder møder én gang årligt. Som repræsentant har du mulighed for at engagere dig i Djøf Offentligs politiske arbejde og få indflydelse på fokusområder og indsatser.

Repræsentantskabsmøde

Der er afholdt repræsentantskabsmøde den 15. marts 2024. Du kan læse bestyrelsens mundtlige beretning, endelig dagsordenen, OK24-talen og referatet fra mødet her:

Dagsorden til repræsentantskabsmødet

Bestyrelsens mundtlige beretning

OK24-talen

Beslutningsreferat fra repræsentantskabsmødet

Djøf Offentligs bestyrelses anbefaling til resultatet af overenskomstforhandlingerne i stat, kommune og regioner.

Repræsentantskabet holder næste møde den 25. april 2025.

 

Valg af repræsentanter

I efteråret 2023 har Djøf Offentlig valgt medlemmer til Djøf Offentligs repræsentantskab for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2025. Medlemmerne af repræsentantskabet er valgt ved fredsvalg. Næste valg til Djøf Offentligs repræsentantskab sker efter sommerferien og i løbet af efteråret 2025, hvor Djøf Offentligs seks sektorer, på forskellige tidspunkter, vælger nye medlemmer af Djøf Offentligs repræsentantskab.

Djøf Offentligs repræsentantskab består af 70 repræsentanter, hvoraf de 12 repræsentanter er bestyrelsesmedlemmer, som er faste medlemmer af repræsentantskabet. De øvrige 58 pladser er fordelt forholdsmæssigt mellem Djøf Offentligs seks sektorer i forhold til medlemstallet pr. 1. juli 2023.

Du kan her se listen over Djøf Offentligs repræsentanter og suppleanter.