]]>

Djøf

Repræsentant­skabsvalg i Djøf Offentlig

Efter sommerferien og i løbet af efteråret vælger Djøf Offentlig 2023 nye medlemmer til repræsentantskabet.

Kampvalg

Kampvalget i statssektoren for valgområdet: Hoffet, Folketinget, Rigsrevisionen, Priv./halvoff.inst. i staten, Udenlandske myndigheder (off.ans) samt Grønland og Færøerne til posten som henholdsvis repræsentant og personlige suppleant er afsluttet som fredsvalg.

Ved fristen, den 4. december 2023, for indsendelse af kandidatur til valget som henholdsvis repræsentant og personlig suppleant til Djøf Offentligs repræsentantskab har sekretariatet modtaget ét kandidatur til posten som repræsentant og ingen kandidaturer til posten som personlig suppleant.  

 

Valg til Djøf Offentligs repræsentantskab

Er du medlem af Djøf Offentlig og vil du være medlem af Djøf Offentligs repræsentantskab? Få information om repræsentantskabet og din rolle som medlem.

Efter sommerferien og i løbet af efteråret 2023 vælger Djøf Offentligs seks sektorer på forskellige tidspunkter nye medlemmer af Djøf Offentligs repræsentantskab for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2025.

Din rolle som repræsentantskabsmedlem

Som repræsentantskabsmedlem er du ambassadør for Djøf Offentlig i dit netværk - en vigtig funktion i en forening med fokus på involvering, indflydelse, medlemstilfredshed og vækst.

Djøf Offentligs repræsentantskab består af 70 repræsentanter inklusive bestyrelsens 12 medlemmer samt 58 personlige suppleanter. Der skal derfor vælges 58 repræsentanter og 58 personlige suppleanter.

Bliver du valgt som repræsentant i Djøf Offentlig, er du også automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, der består af 256 medlemmer. Det er Djøfs repræsentantskab, der bl.a. vælger Djøfs bestyrelse og godkender Djøfs regnskab og budget.

Hvad indebærer det at være repræsentantskabsmedlem?

Som repræsentantskabsmedlem skal du forvente at deltage i et årligt repræsentantskabsmøde i foråret. Her debatterer repræsentanterne typisk et aktuelt emne og udviklingen inden for de enkelte sektorer. Afhængig af overenskomstperioden godkender repræsentanterne kravene til de offentlige overenskomstforhandlinger eller vurderer resultatet af overenskomstforhandlingerne. Repræsentantskabet fastsætter også et evt. særkontingent til Djøf Offentlig og bidraget til Djøf Offentligs forhandlingsfond.

Det næste repræsentantskabsmøde afholdes fredag 15. marts 2024.

Hvis du allerede nu har behov for yderligere oplysninger omkring repræsentantskabsvalget i Djøf Offentlig, er du velkommen til at kontakte Jeanette Blume jba@djoef.dk eller Ann Louise Steengaard als@djoef.dk.

 

Sådan stiller du op

Proceduren for opstilling og valg af kandidater til repræsentantskabet er forskellig i de seks sektorer.

Du kan her læse om proceduren for opstilling og valg af kandidater til repræsentantskabet i din sektor.

Hvis du vil høre mere om Djøf Offentligs repræsentantskab, eller har du interesse i at stille op til repræsentantskabet, skal du kontakte formanden for din sektor. 

Du kan her se kontaktdata på de seks forskellige sektorudvalgsformænd:

 • Formand for sektorudvalget for statsansatte - Marie Skovgaard Henriksen, msh@digst.dk
 • Formand for det kommunale sektorudvalg - Kassem Ibrahim, kassemibrahim@gmail.com
 • Formand for det regionale sektorudvalg - Anne Otto Hansen, aoh@regionsjaelland.dk
 • Formand for sektorudvalget for universiteter og forskning - Caroline Adolphsen, ca@law.au.dk 
 • Formand for sektorudvalget for undervisningsområdet - Henrik Engelbrecht Nielsen, hen@unord.dk
 • Formand for sektorudvalget for anklagemyndighed og domstole - Karen Moestrup Jensen, kje085@politi.dk

 

Vigtige datoer

Hvis du vil høre mere om Djøf Offentligs repræsentantskab, eller har du interesse i at stille op til repræsentantskabet, skal du kontakte formanden for din sektor. 

Du kan her se kontaktdata på de seks forskellige sektorudvalgsformænd:

 • Formand for sektorudvalget for statsansatte – Marie Skovgaard Henriksen, msh@digst.dk
 • Formand for det kommunale sektorudvalget – Kassem Ibrahim, kassemibrahim@gmail.com
 • Formand for det regionale sektorudvalg – Anne Otto Hansen, aoh@regionsjaelland.dk
 • Formand for sektorudvalget for universiteter og forskning – Caroline Adolphsen, ca@law.au.dk
 • Formand for sektorudvalget for undervisningsområdet – Henrik Engelbrecht Nielsen, hen@unord.dkFormand for anklagemyndighed og domstole – Karen Moestrup Jensen, kje085@politi.dk

Hvis du ønsker at opstille til valget, da meld din kandidatur hurtigst muligt til formanden for din sektor eller senest på nedenstående tidspunkter:

 • Statsadministrationen: Den 16. november 2023
 • Kommuner: Den 10. november 2023
 • Regioner: Den 10. november 2023
 • Undervisningsområdet: På regionsmøderne i Øst, Syd og Nord hhv. den 7., 20. og 28. september 2023
 • Anklagemyndighed og domstole: På generalforsamlingen og årsmødet i hhv. FOAN den 22. september og Dommerfuldmægtigforeningen den 28. september 2023
 • Universiteter og Forskning: Den 22. november 2023
Hvis der i en sektor er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, sker valget ved elektronisk valg inden for den pågældende sektor. Hvis sektoren er opdelt i valgområder, skal det elektroniske valg afholdes inden for valgområdet. Det elektroniske kampvalg vil senest finde sted i december 2023.

Mandatfordeling

Alle Djøf Offentligs medlemmer kan stille op til valget.

De 58 repræsentantskabspladser og 58 personlige suppleantpladser fordeles forholdsmæssigt mellem Djøf Offentlig seks sektorer i forhold til medlemstallet pr. 1. juli 2023.

Se mandatfordelingen pr. 1 juli 2023.


Fakta

Har vi din mailadresse?

Tjek her om vi har de korrekte medlemsoplysninger på dig Mit Djøf