]]>

Årets tillidsrepræsentant

"Måske er det min alder og erfaring, der giver mine kolleger tryghed"

Jurist Anne Inger Hedegaard brænder for kollegernes trivsel. Hun har forhandlet om udflytninger, fyringsrunder og arbejdstidsregler og tager gerne de svære snakke. Nu er hun kåret som Årets Djøf-TR. 

”Jeg blev superglad og stolt over at modtage prisen. Men også ydmyg, for der er så mange gode tillidsrepræsentanter derude. Jeg håber virkelig, at andre vil huske at indstille deres tillidsrepræsentant til Årets TR – hvis de vidste, hvor glad og rørt man bliver,” siger Anne Inger Hedegaard. Hun er chefkonsulent i STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, under Beskæftigelsesministeriet, hvor hun har arbejdet siden hun blev cand.jur. i 1998.

Hverken titlen som jurist eller tillidsrepræsentant lå ellers i kortene. Anne Inger Hedegaard er nemlig uddannet sygeplejerske, men efter 14 år i sundhedssektoren ville hun gerne prøve noget nyt, og valget faldt på juraen.

De næste fem år passede hun både patienter, nattevagter, forelæsninger og eksaminer. Tillidsrepræsentant blev hun tilfældigt for 10 år siden, hvor en kollega opfordrede hende, da ingen andre stillede op. Det har hun aldrig fortrudt.

Alder og erfaring er et plus

”Jeg elsker at være med, hvor jeg kan sætte et positivt aftryk på mine kollegers arbejdsliv. Både gennem store aftaler og de fortrolige snakke om stort og småt. Jeg fornemmer, at mine kolleger gerne kommer til mig, når det handler om de lidt tungere og personlige emner. Måske er det min alder og erfaring, der giver dem tryghed, og at jeg som tidligere sygeplejerske er godt rustet til de svære samtaler,” siger Anne Inger Hedegaard.

Hendes kolleger kalder hende en dygtig og fokuseret forhandler, ”der gerne taler medarbejdernes sag og lander resultater, som alle er tilfredse med.” Blandt andet arbejdstidsreglerne for ansatte i STAR, der nu er blødt op for fuldmægtige, så de har bedre mulighed for at registrere flekstid.

I 2015, da STAR skulle flytte 37 ansatte fra København til Brønderslev, var Anne med til at lande en tremåneders prøveperiode på Brønderslevkontoret, der skulle modvirke forhastede opsigelser og afskedigelser. Senest har hun været involveret i STARs retningslinjer mod seksuel chikane. Og nu venter forhandlinger om regler for hjemmearbejde.

Vi vil jo det samme

Arbejdspladserne skal følge med tiden. Og langt hen ad vejen vil ledere og medarbejdere det samme, mener Anne Inger Hedegaard. Vælger man sine kampe med omhu og er lydhør og respektfuld, er det for det meste muligt at finde hinanden.

”Selvfølgelig er der emner, hvor A- og B-siden ikke er enige om løsningerne. Men det er også med til at gøre tillidsjobbet spændende både menneskeligt og professionelt. Jeg bliver gerne ved, lige så længe jeg har mine kollegers opbakning – og fortsat kan gøre en forskel for dem,” slutter Anne. 

Sara Vergo, formand for Djøf offentlig, overrakte prisen til Anne

”Jeg er helt enig i Annes kollegers vurdering: Anne Inger Hedegaard fortjener en medalje. Ja, egentlig fortjener alle vores tillidsrepræsentanter en medalje og en stor tak for det fantastiske arbejde, de yder hver dag for Djøf Offentligs medlemmer. Anne har et stort hjerte for TR-arbejdet og har gennem mange år skabt resultater, tryghed og respekt. Gejsten til hvervet er intakt trods mange forandringer og svære forhandlinger. Det var i dén grad en fornøjelse af være med til at hylde hende som ”verdens” bedste Djøf TR.”

Om Årets Djøf-tillidsrepræsentant 2021

Anne Inger Hedegaard, 63 år.
Bor i Høje Taastrup.
Siden 2019: Chefkonsulent i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
2014-2019: Specialkonsulent STAR
1998 - 2014: Fuldmægtig i Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering
1980 – 1998: Anæstesi- og intensivsygeplejerske på hospitaler i Region Hovedstaden, Cruise Ships og Røde Kors
Uddannet: Sygeplejerske i 1980 og cand.jur. fra KU i 1998
Valgt som TR i 2011

Fra én TR til en anden TR

Vil du være mentor for en anden TR - eller kunne du tænke dig at få en erfaren TR som din mentor? Så se mere om dine muligheder på djoef.dk/trmentor.

Dommerkomiteens begrundelse

I nomineringen som Årets Djøf-TR 2021 beskrives Anne Inger Hedegaard som en dygtig og yderst stabil tillidsrepræsentant.

Hun fremhæves for at levere resultater, som alle ansatte er glade for. Hun er god til at samarbejde, vælger sine kampe, og er ikke bange for at tale medarbejdernes sag, hvor hun formår at holde fokus på det væsentlige - en helt central egenskab, der maner til respekt.

Anne påskønnes også for sin rolle i en turbulent periode i efteråret 2020, hvor medarbejderne var sendt hjem under coronaepidemien, og organisationen ydermere var midt i en omstrukturering.

Efter mange år på posten fortjener Anne en nominering og gerne en medalje, mener kollegerne – og derfor er Anne Inger Hedegaard Årets Djøf-TR.

Dommerkomiteen besluttede samtidig, at Laura Kingo Tevely, Familieretshuset i Ringkøbing, og Gitte Stensig Jørgensen, Region Midtjylland, Velfærdssporets fællesfunktioner, får en blomst og en flaske vin med et personligt brev fra Djøf Offentligs formand som en anerkendelse af deres arbejde.