]]>

Hjemmearbejde - hvad har corona lært os?

Mange har oplevet at blive hjemsendt for at arbejde hjemmefra i 2020. Det gælder i særdeles offentligt ansatte, men også privatansatte oplevede en anderledes måde at arbejde på. Heldigvis har vi lært meget af den måde at arbejde på, men hvad? Og hvordan kan vi bruge det fremover?

Det er onsdag den 11. marts, og landets statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde. 6. minutter og 19 sekunder inde i pressemødet udtaler Mette Frederiksen: ”Alle private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at flest mulige af jeres medarbejdere, også kan arbejde hjemmefra…”. Mange sendes hjem for at arbejde, men hvilken betydning har det haft? Og hvad skal der være fokus på fremover?

Hvad lærte vi på arbejdspladserne?

At mange pludselig skulle til at arbejde hjemmefra betød en stor omvæltning, både i måden man arbejder på, arbejdsredskaberne og det kollegiale bånd på arbejdspladsen. Hele forløbet med hjemsendelser har dog vist, at arbejdspladserne har lært meget og har endnu mere at lære fremover.

At arbejde hjemmefra har nogle klare fordele, men der er også en bagside af medaljen, og som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du har øje for både fordelene og ulemperne i dit arbejde. Det er også vigtigt at have fokus på, at hvad der er en fordel for nogle, vil være en ulempe for andre.

Nogle af fordelene ved hjemmearbejde er, at:

 • medarbejderne blev mere produktive
 • medarbejderne blev mere kreative
 • møderne blev mere effektive og målrettede
 • medarbejderne oplevede en større fleksibilitet i opgavevaretagelsen
 • medarbejderne oplevede færre afbrydelser
 • medarbejderne havde mindre sygefravær/barn syg
 • medarbejderne havde bedre tid til refleksion
 • medarbejderne oplevede en bedre work/life-balance blandt andet på grund af transporten.

Nogle af ulemperne er, at:

 • der var mindre kollegialt samvær
 • der var mindre socialt samvær
 • de afklarende spørgsmål blev begrænset
 • de dårlige ledere blev tydeligere
 • de fysiske arbejdsforhold i de private hjem ikke er lige så gode som på kontoret
 • nyansatte har ikke følt sig inkluderet 
 • længere arbejdsdage.

Du kan læse mere om de erfaringer Djøf har gjort sig under hjemsendelsen her:

Djøfbladet: Efter Corona vil vi ikke undvære hjemmearbejdet 15. september 2020

Altinget: Djøf: Hjemmearbejde skal ikke erstatte den fysiske arbejdsplads 8. september 2020

Altinget: Djøf: Hjemmearbejde må ikke blive obligatorisk 26. august 2020

Djøfbladet: Corona-hjemmearbejde gjorde ansatte mere produktive og glade 13. august 2020

Hvad kan du gøre som tillidsrepræsentant?

Som tillidsrepræsentant stod du midt i orkanens øje, da store dele af Danmark lukkede ned i marts, og du og dine medlemmer blev sendt på hjemmearbejde. Efteråret har vist, at det nok ikke bliver sidste gang, at djøferne sammen med mange andre skal arbejde hjemmefra.

Noget af det vi har lært er, at det er vigtigt proaktivt at spille ind til dagsorden i samarbejds-/arbejdsmiljøudvalget, således, at du som tillidsrepræsentant kan medvirke til at finde de gode løsninger. Nogle af de ting du som tillidsrepræsentant kan spille ind med er:

 • opdatering af sygefraværspolitik, så retningslinjer fra sundhedsmyndighederne indtænkes
 • opmærksomhed på, at børnefamilier måske ikke i alle situationer kan arbejde effektivt hjemme
 • formulering af politik, ledelse, kollegaskab, opgavefordeling og mødehåndtering, når nogle medarbejdere arbejder hjemme, mens andre er fysisk til stede
 • procedure for onboarding af nyansatte, når ikke alt arbejde foregår på kontoret
 • kurser til medarbejdere i digitale værktøjer og hardware
 • prioritering af opgaver i en tid, hvor fraværet formentligt vil være højere end normalt som følge af sundhedsmyndighedernes retningslinjer
 • viden om arbejdspres som følge af corona - Hvordan forebygges stress og mistrivsel? Hvordan honoreres den udviste fleksibilitet?
 • planlægning af små evalueringer eller planlæg hyppige møder med hr-chefen eller andre relevante ledere, hvor I drøfter forløbet både bagudrettet og fremadrettet.

Regler når man arbejder hjemmefra

Når man arbejder hjemmefra i begrænset omfang (typisk én dag på en arbejdsuge) er der ikke krav om indretning i arbejdsmiljøloven. I andre tilfælde er arbejdsmiljølovens regler gældender – også selvom man arbejder hjemmefra. Det er arbejdsgiver, der har ansvaret for, at arbejdsmiljøreglerne bliver overholdt, men som medarbejder skal man medvirke hertil.

Der stilles blandt andet krav til et ordentligt bord (dog ikke hæve/sænke), arbejdsstol samt skærm og tastatur, der er adskilt.

Du har mulighed for at læse mere om de generelle arbejdsmiljøregler samt spørgsmål/svar som Arbejdstilsynet har samlet i forbindelse med corona.

 

På den største klinge

Det giver stor værdi at se på, hvad vi lærte i det nære på arbejdspladserne, men corona påvirkede og påvirker stadig mere end blot vores arbejdsliv. Djøf har derfor nedsat en Corona Task Force, hvor vi har samlet en lille gruppe eksperter, der sætter spot på demokrati, frihed og rettigheder under og efter coronakrisen. For nu er tiden inde til en demokratisk hjælpepakke.

Formål - at sætte fokus på vores demokrati, vores frihed og vores retsstater og sikre, at vi kommer styrket frem for svækket ud af krisen.

Du kan dykke ned i Djøfs Corona Task Force konklusioner i det første af fire briefs, som handler om, hvordan Europas lande tacklede spørgsmålene om forsamlingsfrihed og udgangsforbud.