]]>

Djøf

Bo Smith-udvalget: Fasthold fokus på kodeks

Efter et års arbejde kom Bo Smith-udvalget mandag med deres anbefalinger. Et kodeks for embedsfolk var en af de 15 anbefalinger, der blev lagt vægt på på.

Temperaturen på den danske embedsstand er nu blevet taget af det uafhængige Bo Smith-udvalg, som Djøf har været initiativtager til. Mandag blev udvalgets konklusioner og anbefalinger lagt frem på et pressemøde og suppleret med en 378 sider lang rapport: ’Embedsmanden – i det moderne folkestyre’.

Og temperaturen viste sig at ligge indenfor normalområdet. Kravene til embedstanden er godt nok vokset, blandt andet fordi medierne udkommer døgnet rundt.   

”Vi har også overvejet, om man med det pres der er i dag, i stedet for skulle skifte model og lave mere grundlæggende om. Der er dog vores klare konklusion, at hvis man viser rettidighed i forhold til at sørge for, at det system, vi nu har i Danmark, fungerer optimalt, så har vi en rigtig velfungerende model for, hvordan embedsmænd og politikere spiller sammen,” sagde den tidligere departementschef, Bo Smith, der har været formand for udvalget.  

Udvalget vurderer i det hele taget, at det nuværende ministerstyre, der er båret af neutrale embedsmænd, fungerer godt – også sammenlignet med vores nabolande.

Et kodeks og andre anbefalinger

Men Bo Smith-udvalget vurderer også, at der er forhold, der bør rettes op. Tilliden til embedsværket i staten er blandt andet dalende i disse år, og forholdet til pressen er belastet. Derfor lagde udvalget 15 anbefalinger frem, som skal rette op på en række forhold.  

Der er brug for et kodeks, hvor regler og normer for god embedsmandsadfærd bliver gjort tydeligere.  På pressemødet roste Bo Smith derfor det Kodex VII for de statslige ansatte embedsmænd, som Finansministeriet lagde frem i sidste uge. Bo Smith pegede desuden på, at de kommunale og regionale embedsmænd har brug for et tilsvarende kodeks.

Djøf mener også, det er vigtigt at arbejde videre med det kodeks, Finansministeriet er kommet med.

”Jeg synes, et kodeks er vigtigt, for det anviser jo både nogle rettigheder og pligter for os, som er offentligt ansat. Det er også derfor, vi vil tage det her kodeks og folde det ud i forhold til medlemmerne på kurser for tillidsrepræsentanter, medlemsmøder og andet. Det skal jo ikke være en ren papirtiger, så vi har også en forventning om, at arbejdsgiverne også vil tage hånd om det ved at skabe en dialog på arbejdspladserne og kigge på den almene efteruddannelse af embedsmænd i alle dele af den offentlige sektor.,” siger Lars Qvistgaard, formand for Djøf Offentlig.

Nye veje når noget går galt

Og så kom der en stærk anbefaling fra udvalget, om at forvaltningen bør vise større åbenhed, hvis tilliden i befolkningen og blandt journalister skal fastholdes.

”Jeg synes, de rammer meget præcist ned i det her spørgsmål om åbenhed. Det er noget af det, jeg tror, vi alle sammen oplever i forhold til samspillet mellem politikerne, embedsværket og borgerne. Vi kan godt blive bedre i den måde, vi møder pressen og borgerne på,” siger Lars Qvistgaard.  

Se video fra pressemødet, hvor Bo Smith blandt andet taler om åbenhed.