]]>

Djøf

Bo Smith-udvalget: Undersøgelsesformer må ændres

Efter et års arbejde kom Bo Smith-udvalget mandag med sine anbefalinger. Nye undersøgelsesformer omkring skandalesager var én anbefaling.

Temperaturen på den danske embedsstand er nu blevet taget af det uafhængige Bo Smith-udvalg, som Djøf har været initiativtager til. Mandag blev udvalgets konklusioner og anbefalinger lagt frem på et pressemøde og suppleret med en 378 sider lang rapport: ’Embedsmanden – i det moderne folkestyre’.

Og temperaturen viste sig at ligge inden for normalområdet. Kravene til embedstanden er godt nok vokset, blandt andet fordi medierne udkommer døgnet rundt.   

”Vi har også overvejet, om man med det pres, der er i dag, i stedet skulle skifte model og lave mere grundlæggende om. Der er dog vores klare konklusion, at hvis man viser rettidighed i forhold til at sørge for, at det system, vi nu har i Danmark, fungerer optimalt, så har vi en rigtig velfungerende model for, hvordan embedsmænd og politikere spiller sammen,” sagde den tidligere departementschef Bo Smith, der har været formand for udvalget.  

Udvalget vurderer altså, at det nuværende ministerstyre, der er båret af neutrale embedsmænd, fungerer godt – også sammenlignet med vores nabolande.

Et kodeks og andre anbefalinger

Men Bo Smith-udvalget vurderer også, at der er forhold, der bør rettes op. Tilliden til embedsværket i staten er blandt andet dalende i disse år, og forholdet til pressen er belastet. Derfor lagde udvalget 15 anbefalinger frem, som skal rette op på en række forhold.  

Der er brug for et kodeks, hvor regler og normer for god embedsmandsadfærd bliver gjort tydeligere.  På pressemødet roste Bo Smith derfor det Kodex VII for de statslige ansatte embedsmænd, som Finansministeriet lagde frem i sidste uge. Bo Smith pegede desuden på, at de kommunale og regionale embedsmænd har brug for et tilsvarende kodeks.

En anden anbefaling fra udvalget går på, at der i nogen grad er behov for at ændre på opbygningen i ministerierne. Håndteringen af dagsaktuelle politiske sager kan for eksempel styrkes med nogle nye enheder i hvert ministerium, der skal arbejde med dag-til dag politik og tværgående initiativer.

Nye veje når noget går galt

Udvalget foreslår også, at et nyt udvalg skal se nærmere på, om der er brug for andre undersøgelsesformer, når noget går galt. I Djøf er der opbakning til det forslag.

”Udvalget har mange interessante forslag, som jeg glæder mig til at studere nærmere. Et emne jeg især har hæftet mig ved, er udvalgets forslag om mere hensigtsmæssige undersøgelsesformer. I Djøf er vi meget optaget af, hvordan vi kan medvirke til at finde frem til nye under­søgelsesformer, som også sikrer retssikkerheden for vores medlemmer, ” siger Henning Thiesen, formand for Offentlig Chefer i Djøf og forsætter:

”Vi har arbejdet med spørgsmålet i et stykke tid og deltager gerne i det udvalgsarbejde, Bo Smith-udvalget anbefaler nedsat med henblik på at finde frem til alternativer til de meget ressourcetunge kommissionsundersøgel­ser. Dette ønske deles også af Folketingets Præsidium.”

Og så kom der en stærk anbefaling fra udvalget, om at forvaltningen bør vise større åbenhed, hvis tilliden i befolkningen og blandt journalister skal fastholdes. Her havde de også en stribe konkrete forslag til ændringer.   

Se video fra pressemødet, hvor Bo Smith blandt andet taler om åbenhed.