]]>

Djøf

Djøf efterlyser ordentlighed

Djøf finder det bekymrende, at der mangler klare svar på spørgsmål og konstruktive forslag i forbindelse med flytning af 3.900 statslige arbejdspladser. Staten som arbejdsgiver er fodslæbende, oplever Djøf.

Da regeringen præsenterede sit program for flytning af 3.900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til de øvrige dele af Danmark, blev det gentagne gange pointeret, at det skulle ske på en ”ordentlig” måde, ikke mindst af hensyn til de mange berørte medarbejdere og deres familier, der helt aktuelt står i nogle meget svære overvejelser om deres fremtidige liv og karriere.

- I et demokratisk samfund afgør regering og folketing den offentlige sektors størrelse, organisering og placering. Når regeringen derfor, støttet af et meget bredt flertal i folketinget, beslutter at flytte statslige arbejdspladser for at sikre ”bedre balance i Danmark” må Djøf naturligvis anerkende det. Men Djøf må samtidigt insistere på, at det planlægges og gennemføres ordentligt, både for de der flytter med, og for de der ikke ønsker eller har mulighed for at flytte. Regeringen må også påtage sig ansvaret for det uundgåelige tab i produktion og kvalitet i overgangsperioden, siger Lisa Herold Ferbing, formand for Djøf og tilføjer:

- I Djøf kan vi desværre ikke genfinde ordentligheden i den proces, vi foreløbig har været vidende til. Vi finder det meget bekymrende, at staten som arbejdsgiver ikke kan give klare og entydige svar på de forslag og spørgsmål, vi og andre faglige organisationer har stillet. Vi oplever en meget fodslæbende vilje til, at staten spiller aktivt med og forholder sig konstruktivt til de forslag, Djøf og andre har spillet på banen:

- Eksempelvis undrer det os, at regeringen ikke med kyshånd har taget imod Djøfs forslag om en jobbyttebørs, hvor medarbejdere i staten, der ikke er berørt af flytningen, men som gerne vil tage et af de job, der flytter, kan melde sig. Det vil sikre, at kompetente medarbejdere med erfaring fra staten flytter med jobbene, og at der samtidig bliver skabt jobåbninger til de medarbejdere, der vælger ikke at flytte med. Vi efterlyser også helt præcise regler for outplacement, hvor Djøf har rejst forslag om 25.000 kr. pr medarbejder, udflytningstillæg og flyttegodtgørelse, ligesom det burde være i alles interesse at etablere fastholdelsesordninger, så styrelserne ikke mister viden, indtil nye medarbejdere er lært op.

Kritik af regeringens arbejdsgiverrolle

I en henvendelse til Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer, som følger processen med flytning af de statslige arbejdspladser tæt, retter Djøf en skarp kritik af regeringens arbejdsgiverrolle.

- En så omfattende flytning af arbejdspladser kræver, at man går proaktivt ind i det. Hvis flytningen ikke skal dræne de flyttede arbejdspladser for kompetencer, og staten som arbejdsgiver vil sikre, at arbejdspladserne kommer godt fra start på deres nye adresser, er det væsentligt at melde retningslinjer klart ud, så medarbejderne kan forholde sig til dem. I denne proces har regeringen indtil nu ikke levet op til deres rolle som ansvarlig hovedarbejdsgiver med den konsekvens, at der hersker usikkerhed om helt fundamentale problemstillinger for dem, som overvejer at flytte med. Der burde på nuværende tidspunkt være klare udmeldinger og retningslinjer, som den enkelte kan forholde sig til, skriver Lisa Herold Ferbing.

I henvendelsen advarer Djøf også mod, at hele flytteprocessen er kraftigt underfinansieret. 

- De 400 millioner kroner, regeringen har sat af, er langt fra tilstrækkelig til at dække de omkostninger, der er i forbindelse med flytning af de udpegede arbejdspladser. Djøf advarer kraftigt mod at de resterende udgifter skal afholdes over de berørte institutioners driftsbudgetter. Det vil få alvorlig og langvarige konsekvenser for den daglige drift, ligesom det rejser usikkerhed blandt medarbejdere der flytter, om man kan forvente nedskæringer og afskedigelser. Det fremmer ikke lysten til at flytte, pointerer Lisa Herold Ferbing.

Djøf støtter vækst i alle dele af Danmark

Djøf støtter vækst i alle dele af Danmark. Med den foreliggende viden om virkningen af flytning af statslige arbejdspladser på den lokale økonomiske vækst, kan der næppe forventes markante virkninger af den planlagte flytning. Den mest effektive støtte til væksten er støtte til udvikling af små og mellemstore virksomheder, og Djøf imødeser derfor regeringens bebudede udspil til en vækstplan.

- Det er også afgørende, at der bliver gjort en ekstraordinær indsats for at skaffe job til medfølgende ægtefæller. Konkret foreslår Djøf i henvendelsen til Folketinget, at der bliver tilført Akademikerkampagnen 2,5 mill. kroner ekstra i 2016 og 2017 til opsøgende indsats og matchaktiviteter over for virksomheder i de dele af Danmark, hvor de statslige arbejdspladser flyttes til. På den måde kan Akademikerkampagnen medvirke til intentionen om at skabe vækst og arbejdspladser i hele landet, slutter Lisa Herold Ferbing. 

Læs Djøfs henvendelse til Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer

Få mere information, råd og vejledning om flytningen af statslige arbejdspladser