]]>

Fejl i ansættelsesgrundlaget udløser stort lønkrav og en godtgørelse

Et mangelfuldt ansættelsesbevis er ofte årsag til uoverensstemmelser om lønkrav. Djøf har for nyligt vundet en retssag, hvor der blandt andet var uenighed om lønnens størrelse, antallet af arbejdstimer og om arbejdsgiveren kunne modregne en række udgifter i lønnen.

En sag om løn og aftaler kan hurtigt udvikle sig, hvis der ikke er skabt et ordentligt ansættelsesgrundlag.  Det måtte en arbejdsgiver sande i en sag, Djøf har ført og vundet for et medlem. Djøf havde rejst krav på ca. 215.000 kr. og fik medhold i et krav på lidt over 200.000 kr. Sagen er dog anket til Østre Landsret.

Opgørelse af løn og timer

Medlemmet blev ansat på et advokatkontor i februar 2012 og var ansat indtil efteråret 2015. 

Hun blev aflønnet på timebasis med 500 kr. i timen for almindelig sagsbehandling og 300 kr. i timen for inkassosager. Hun løste imidlertid også administrative opgaver, som arbejdsgiveren mente, hun kun skulle have 200 kr. for i timen. Timerne blev anført til 500 kr. i arbejdsgiverens eget system, og da der ikke var anført noget i ansættelseskontrakten om den lavere løn for disse timer, fik medlemmet medhold i at de skulle afregnes med 500 kr. i timen. 

For det ene af ansættelsesårene var der også uenighed om, hvor mange timer medlemmet skulle aflønnes for. Medlemmet havde gemt registreringerne for hver enkelt arbejdsdag, og kunne derfor dokumentere, at hun havde registreret 890 timer. Arbejdsgiveren ville imidlertid kun betale løn for 862 timer.  Arbejdsgiveren kunne ikke forklare forskellen, hvilket retten fandt han måtte bære risikoen for. 

Ingen modregning i lønnen

Det var i øvrigt aftalt, at medlemmet selv skulle betale for sin advokatuddannelse. Dette er i strid med retsplejeloven og aftalen blev derfor tilsidesat og arbejdsgiveren blev dømt til at udbetale de beløb han havde modregnet i lønnen. 

Da medarbejderen blev advokat, fandt arbejdsgiveren også at hun selv skulle betale forsikring og adgang til Karnovs lovsamling. Da der ikke blev indgået hverken skriftlig eller mundtlig aftale herom, blev arbejdsgiveren også dømt til at udbetale det beløb.

Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

Som det fremgår, så gav manglerne i ansættelsesbeviset anledning til en lang række tvister og der blev derfor udmålt en godtgørelse på 10.000 kr. til medlemmet for overtrædelsen af ansættelsesbevisloven.

”I mange af de sager, vi fører, er det afgørende for udfaldet af sagerne ikke konkrete paragraffer, men en afvejning af hvad vi kan bevise, der faktisk er sket under det løbende ansættelsesforhold sammenholdt med de indgåede aftaler og den efterfølgende korrespondance, der har været mellem parterne,” siger Jeppe Wahl-Brink, der er advokat i Djøf.

Det kan være svært selv at gennemskue i ansættelsesaftalen, og derfor er det altid en god idé at få kontrakten gennemgået, selvom man måske har styr på lovgivningen. 

Jeppe Wahl-Brink, der førte sagen, ser ofte denne slags tvister og slutter: ”Sagen er blot en af mange, vi rådgiver om i Djøf. Den er et typisk eksempel på, hvor mange uoverensstemmelser der kan opstå, når man ikke på forhånd får skabt et ordentligt ansættelsesgrundlag.” 

Få tjekket din kontrakt

Som medlem kan du få set din kontrakt igennem, inden du skriver den under. Du kan sende den til os og få en professionel vurdering af vilkårene og sparring med os forud for forhandlingen med din kommende arbejdsgiver.  

Få gennemset din kontrakt af Djøf