]]>

Nyhedsmail

Hvad arbejder bestyrelsen for?

Præsentation af Djøf Offentligs bestyrelse.

 

Min fornemmeste opgave er at arbejde for, at kloge hoveder og varme hjerter blandt djøferne søger job i det offentlige. For hvis vi skal fastholde og udvikle en stærk offentlig sektor, er det en forudsætning, at det er attraktivt at være offentligt ansat.

I fortjener de bedste arbejdsvilkår, ledere, kollegaer og uddannelsesmuligheder, og jeg vil derfor kaste energi og engagement efter samarbejde og dialog – internt i Djøf, med medlemmerne, tillidsrepræsentanter og med de øvrige delforeninger i Djøf og med andre organisationer, der også brænder for den offentlige sektor. 

 

Som offentlige djøfere arbejder vi lige der, hvor vi kan gøre en forskel.  De bedste løsninger findes i samspil med andre, og her har den offentlige og den private sektor meget at lære af hinanden. Djøf er et stærkt fagligt fællesskab på snart 100.000 medlemmer. Vi skal bruge hinanden. Vi skal tale med den vægt og kant, som sådan en ballast giver, men vi skal også lytte.

Jeg arbejder for fokus på kvalitet og kerneopgaven i en offentlig sektor under pres. Vi skal prioritere opgaverne bedre – gøre det, vi er bedst til – og ikke arbejde hovedløst 24:7. Vi skal lægge rammerne for løsninger, der virker i praksis for børn, bedsteborgere og bedsteforældre. Det kræver samarbejde, og at vi rækker hånden ud.

Anna Otto Hansen

Jeg lægger vægt på, at Djøf skaber værdi for alle medlemmer - de nyuddannede, de erfarne, de ældre og meget erfarne, uanset sektor eller geografi. Djøf skal understøtte jer med de bedste arbejdsbetingelser. Vi skal være tydelige og aktive i lønforhandlinger og ikke mindst have fokus på balancen mellem arbejdsliv og fritid.

Den politiske organisering i Djøf skal være gennemskuelig, og det skal være tydeligt, hvor du kan gøre din indflydelse gældende. Vi skal stille vores viden til rådighed og være åben over for andre faggrupper, så der opstår nye fælles positive historier.

 Lene Johansen

Jeg vil arbejde for anerkendelse af, at vi som undervisere skaber direkte værdi for elever og studerende ved at løfte deres faglige niveau. Det kræver, at der på den enkelte arbejdsplads eksisterer et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem de ansatte og den pædagogiske ledelse.

De økonomiske ressourcer til uddannelserne må ikke beskæres yderligere, og taxameterbevillingerne skal anvendes på undervisningsaktiviteter. Jeg vil derfor arbejde for værdige job-, løn- og ansættelsesvilkår, hvor du i et godt kollegialt samarbejde kan udfolde dine faglige kompetencer og udvikle nødvendige pædagogiske redskaber som underviser.

Vi skal arbejde for, at offentlige arbejdspladser fortsat anses som attraktive arbejdspladser for dig og kommende medlemmer. Det skal vi gøre ved at nuancere debatten om djøfernes værdi, og ved at forbedre samarbejdet med de øvrige faggrupper på arbejdspladserne.

Vi skal sørge for at tillidsrepræsentanterne bliver klædt på til at stå distancen mod fremtidens udfordringer, fastholde vigtigheden af at have det psykiske arbejdsmiljø på den politiske dagsorden og selvfølgelig arbejde for gode overenskomstresultater med fokus på løn- og karriereudvikling. 

På universiteterne er de fleste ansat i midlertidige stillinger og arbejdsbelastningen er meget høj, hvilket giver ubalance mellem arbejdsliv og privatliv. Utrygheden er yderligere taget til med omfattende nedskæringer og fyringer af folk i faste stillinger. I samfundet er værdien af høj uddannelse og forskning åbenlys og anprises ofte, men det positive syn slår ikke igennem i de ansattes løn, vilkår og arbejdsmiljø, derfor arbejder vi for forbedringer i flere fora og overfor ministeriet.

Mads Fløe Holm

Mit største fokus er at sikre dig bedre løn- og ansættelsesvilkår. Staten er blevet en mindre attraktiv arbejdsplads. Hvis vi fortsat skal have verdens bedste offentlige sektor, er det nødvendigt at have ordentlige vilkår for fortsat at kunne rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere som dig.

Vi skal have fagligheden tilbage. Vi bliver hele tiden bedt om at løbe hurtigere med stor risiko for fejl til følge. Dette er en uholdbar udvikling, som på den ene side skaber stressede medarbejdere, og på den anden side gør det umuligt at udføre sit arbejde på en tilfredsstillende måde.

 Mads Bielefeldt Stjernø

Jeg er stærkt optaget af djøfernes ansættelsesvilkår, der i tiltagende grad er blevet centraliserede, ufleksible og i mange tilfælde forringet. De årlige lønforhandlinger er mange steder underlagt uklare procedurer og principper – og ikke mindst så snævre økonomiske rammer, at forhandlingsbegrebet har mistet en stor del af sin mening.

Vi skal også i høj grad interessere os for god ledelse og for tillidsrepræsentantrollen, ligesom vi skal have fokus på, at befolkningen i bred forstand forstår, hvordan vi djøfere bidrager til samfundet. Vi skal vise verden, at vi heller ikke ønsker unødvendige regler.

 

Det arbejde som du udfører i den offentlige sektor er et helt centralt element i vores samfund, hvor der lægges vægt på, at borgerne bliver behandlet ordentligt og korrekt. Vi skal understøtte dette ude på arbejdspladserne.

Det er vigtigt, at der er den nødvendige støtte til lokale tillidsrepræsentanter i form af kurser og faglig sparring, så de kan være dygtige med- og modspillere til ledelsen. Det gælder lønforhandlinger, trivsel og HR-relaterede opgaver.

 

Det er ikke let at være djøfer i disse år. Stærke indikatorer på øget stress blandt medlemmerne, djøficeringsdebatten, øget pres fra arbejdsgiver på vores arbejds- og lønvilkår er blot nogle eksempler, vi har set på det seneste. Det skal vi til stadighed have fokus på.

Tillidsrepræsentanterne er oftest medlemmernes første og største indgangsvinkel til Djøf, både når det gælder løn- og arbejdsvilkår for det enkelte medlem. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden arbejder for at sikre ordentlige rammer for tillidsrepræsentantens arbejde. 

 Johanne Legarth Nordmann

Vi skal udnytte den unikke rolle, vi har på arbejdspladsen til at tydeliggøre jeres potentialer. Vi skal arbejde for, at det er tydeligt for ledelsen, at det er god forretning at behandle medarbejderne ordentligt. Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanterne er gode til at lytte. Ikke kun til vores medlemmer, men også til ledelsen.

De er bindeled mellem ledelse og medarbejdere, og det er nødvendigt at forstå og respektere begge for at udfylde rollen og kunne stå rigtigt på balancebrættet.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.