]]>

Mundtlig aftale kan ikke bevises og fratager adm. direktør lønstigning

Det kan være overordentligt svært at bevise, hvad der er blevet aftalt mundtligt. Det måtte et medlem erkende. Han havde indgået en god aftale med sin bestyrelsesformand, men intet var dokumenteret.

Husk at få dine aftaler på skrift. Det kan lyde som den mest naturlige ting, men i Djøf oplever vi jævnligt, at aftaler kun er indgået mundtligt. Selvom mundtlige aftaler i princippet har samme juridiske status som skriftlige, så er det et skidt udgangspunkt at forhandle aftaler på.

 

Mundtlige aftaler er bindende, men…

Ifølge aftalelovens § 3, stk. 2 er mundtlige aftaler ligeså bindende som skriftlige aftaler. Og det er først, når der opstår tvivl om aftalens indhold, at den mundtlige aftale kan være svær at bevise. Det bliver ord mod ord, og hvis du holder på en bestemt aftale, skal du kunne bevise den i en evt. retssag. 

Lars Petersen, der er advokat i Djøf, oplever det ofte:

”Vi modtager en del sager, hvor det ikke kan lade sig gøre at bevise, at mundtlige aftaler er indgået. Vi opfordrer derfor altid til, at du får alle væsentlige aftaler, du indgår omkring dit ansættelsesforhold på skrift.”

I den konkrete sag blev den administrerende direktør frataget den lønstigning på flere tusinde kroner, han tidligere have aftalt mundtligt med bestyrelsesformanden. Aftalen kunne nemlig ikke bevises, da den ikke var skriftlig, og parterne efterfølgende var uenige om, hvorvidt der var indgået en aftale.

”Mange gange lykkedes det os at fremfinde en mailkorrespondance eller måske en sms, som giver et godt udgangspunkt for at forhandle en løsning på plads. Det behøver ikke være et stort forkromet notat, så længe du har noget på skrift”, siger Lars Petersen.

Brug Djøfs rådgivning

Er du i tvivl om en aftale, du har indgået på arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 97 00 og få rådgivning om, hvordan du sikrer dig, at alt er orden.