]]>

Nyhedsmail

Nytårshilsen til chefer på uddannelsesområdet

Her er en en orientering om, hvad vi ser på landkortet lige nu for Djøfs interessevaretagelse for dig og de andre ledere på uddannelsesområdet.

Ny lønstatistik 

Den nye lønstatistik for chefer ved uddannelses-, forsknings- og undervisningsinstitutioner er på trapperne – og vi starter 2022 med et webinar, hvor vi præsenterer de væsentligste resultater, vi har fra løndata.

Webinaret afholdes 14. januar 2022, kl. 10.30 – 11.30. Du kan tilmelde dig webinaret her.

Efter webinaret frigives lønstatistikken på djoef.dk. Som noget nyt omfatter lønstatistikken også chefer ved universiteter. 

Lønundersøgelse 

Djøf gennemfører i det nye år en dybere lønundersøgelse/kortlægning af de faktorer, der driver løndannelsen for de øverste institutionschefer på Børne- og Undervisningsministeriets område. Undersøgelsen er udtryk for, at vi ønsker en afdækning af de variabler, der har betydning for løndannelsen, som fastsættes af ministeriet.

Undersøgelsen tilsendes alle de øverste institutionschefer, der fremgår af Djøfs medlemssystem. Er du i tvivl, om du står korrekt, så kan du ved brug af NemID efterse og eventuelt rette dine medlemsoplysninger her

Vi sender til alle medlemmer, der har stillingskategorien: Topledelse, i direktion mv. (direktør).  

Vi ved, at der også er udfordringer med løndannelsen på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, hvor vi i stigende grad hører, at der er rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer for chefgruppen, samt hører om de særlige indplaceringsudfordringer, der er for rektorgruppen på erhvervsakademierne. Vi afventer resultatet af kortlægningen på Børne- og Undervisningsministeriets område, før vi kan vurdere, om undersøgelsesformen har det rette format til at blive bredt ud.

Evalueringen af chefaftalerne

Evalueringsprocessen med de statslige arbejdsgivere har være en lang føljeton, hvor vi ikke kommer nærmere sagens kerne vedrørende den centrale lønstyring i et aftalt decentralt lønsystem. Det gælder både på Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Børne- og Undervisningsministeriets område. 

Vores centralorganisation Akademikerne har derfor meddelt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, at vi anser evalueringen for afsluttet, da der ikke er fremdrift på området. Akademikerne har haft indkaldt medlemsorganisationerne på området til en drøftelse af de videre skridt, blandt andet er det besluttet, at sagens juridiske aspekter i forhold til en faglig voldgift skal belyses. 

Fusion af lederforeninger 

Offentlige Chefer i Djøf har tilknyttet en række lederforeninger for chefer ansat ved institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område. Disse foreninger kan tilvælges som et supplement til dit Djøf medlemskab.

To af disse foreninger – Erhvervsskolelederne i Djøf (EiD) og Lederlønforeningen for VUC (VUCLF) – besluttede den 2. november 2021 en fusion med virkning fra 1. januar 2022. Allerede nu er vi begyndt implementeringen af den nye forening, blandet andet sørger vi for, at medlemmerne af EiD og VUCLF overføres til den nye forening. Du skal som medlem ikke foretage dig noget.

Foreningen får et kvartalsvist kontingent på 100 kr., som opkræves sammen med det ordinære kontingent til Djøf. 

Er du interesseret i at læse mere om foreningen, så kan du se mere på djoef.dk/luv.
Chefer ved almene gymnasier har fortsat Gymnasieskolernes Lederforening, som kan tilvælges som et supplement til dit Djøf-medlemskab. Du kan læse mere på gymlf.dk

Sager i pressen

Jeg får fra tid til anden spørgsmål om Djøfs involvering i sager om afsked af chefer ved uddannelses-, forsknings- og undervisningsinstitutioner. Ofte tegnes der et meget negativt mediebillede af de berørte chefer, hvor det tilsyneladende ser ud som om, at Djøf intet foretager sig.

Djøf er involveret i sagerne, hvor der ydes individuel bistand, men da sagerne er meget komplekse og følsomme er det ofte en forkert strategi at bidrage yderligere til sagens opblussen i medierne, da selve det forhold, at der er en konflikt, kan få en sag til at forblive aktuel i længere tid til skade for det enkelte medlem.

Djøfs fokus i disse sager er på det enkelte medlem, hvor der arbejdes for at få skabt en kontrollabel situation for medlemmet – ofte ved at der indgås en fratrædelsesaftale, som fastlægger en række vilkår mellem parterne. I disse sager yder Djøf endvidere presserådgivning til den berørte chef. 

Jeg vil i øvrigt anbefale, at man omgående kontakter Djøf for rådgivning, hvis det trækker det op til uenighed, og man føler sin stilling i en udsat position. Ved en tidlig indsats kan man ofte stille sig bedre i en senere ugunstig situation. 


Med ønsket om et godt nytår. 

Kristian Jacobsen
Bestyrelsesmedlem, Offentlige Chefer i Djøf 

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Eva Lundgren

Tak. Kunne man arbejde på at chefer inden for Sosu og AMU også blev en del af aftalerne på undervisningsområdet? Jeg tror vores udfordringer, behov og input, er absolut sammenlignelige med de chefer, der ER omfattet i dag.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.