]]>

Nyhedsmail

Sommerhilsen fra Pensionistforeningen

Pensionistforeningen ønsker alle en rigtig god sommer. Det har været et travlt og spændende år, og herunder kan du læse om nogle af de emner, som har optaget Pensionistforeningen den seneste tid.

Knap 5.000 medlemmer af Pensionistforeningen

Vi er i dag 4.867 medlemmer. Det er mange, men bestyrelsen ser gerne, at tallet bliver endnu højere. Derfor har vi produceret nogle postkort, som fortæller potentielle medlemmer, der står foran pensionen, om fordelene ved at bevare medlemskabet af Djøf og træde ind i Pensionistforeningen. Kort sagt: Hvad man kan få for 147 kr. i kvartalet

Medlemskab af Pensionistforeningen giver adgang til at deltage i faglige og sociale møder, hvor man kan træffe gamle kolleger og studiekammerater, mulighed for at benytte gode rabatordninger samt fortsat abonnement på Djøfbladet.

Bestyrelsen deler postkortene ud ved relevante møder for seniorer og vil også gerne opfordre nuværende medlemmer til at gøre reklame og fortælle ’deres nab’ om Pensionistforeningen.

Velbesøgte arrangementer

Bestyrelsen er meget optaget af at fastholde kvaliteten af vore faglige og sociale arrangementer, og derfor glæder vi os over de fortsat flotte evalueringer. Vores arrangementer er nærmest blevet tilløbsstykker, hvor mange desværre oplever, at det er svært at få plads.

I den senere tid har vi søgt at råde bod på den store efterspørgsel ved at flytte arrangementerne til Missionshuset Bethesda, som kan rumme flere deltagere end lokalerne hos Djøf. Det har dog den bagside, at vi skal betale husleje, og det lægger et vist pres på vores økonomi, som vi har været i dialog om med Djøf.

Deltagerlister og persondataforordningen

I en periode har der ikke været deltagerlister til rådighed ved Pensionistforeningens arrangementer, hvilket skyldes den nye persondataforordning. Flere af Pensionistforeningens medlemmer har imidlertid efterspurgt, at deltagerlisterne kom igen, så bestyrelsen har gennem en længere periode på kryds og tværs og sammen med sekretariatet i Djøf undersøgt, hvordan situationen kunne finde en løsning.

Der er nu fundet en løsning, som indebærer, at man ved tilmelding til et arrangement samtidig giver tilladelse til, at ens navn figurerer på deltagerlisten. Derfor en kraftig opfordring til, at I gør brug af denne mulighed, så vi igen kan få udarbejdet deltagerlister til gavn for både deltagerne og foredragsholderne.

Provinsen – medlemmer og arrangementer

Bestyrelsen er opmærksom på, at vore medlemmer i provinsen også skal tilgodeses. Vi har heldigvis engagerede regionale netværk, ligesom Pensionistforeningen også har stået som vært ved flere arrangementer.

For at fremme den gunstige udvikling har vi nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af et bestyrelsesmedlem og tre repræsentanter fra netværkene. Bestyrelsen ser frem til at kigge nærmere på arbejdsgruppens gode idéer.

Politisk indflydelse

Vi har heldigvis god kontakt til Djøf, hvor vi har fået aftaler både med formanden og direktøren om, hvordan vores synspunkter på bedste vis kan blive inddraget i spørgsmål, der er relevante for os.

Vi noterede os med glæde de venlige og rosende ord om Pensionistforeningen, som Djøfs formand Henning Thiesen udtalte i sin beretning ved Djøfs repræsentantskabsmøde i april. Endvidere har vi også fortsat en direkte dialog med både formanden og direktøren for JØP, ligesom vi har været aktive i spørgsmålet om JØPs fusion med DIP.

Input fra medlemmerne af repræsentantskabet

I ulige år er der mulighed for at indlægge en temadrøftelse på repræsentantskabsmødet. Det besluttede bestyrelsen at benytte sig af i år, så vi kunne drøfte forskellige spørgsmål sammen med de fremmødte repræsentanter. Dette blev vel modtaget og gav gode og konstruktive forslag fx til synlighed, som bestyrelsen vil arbejde videre med. 

Synlighed om pensionistforeningen

Vi har gennem længere tid arbejdet på, at Pensionistforeningen kunne blive mere synlig i Djøfbladet, og jeg har haft lejlighed til at nævne ønsket over for den nye chefredaktør.

Vi har nu modtaget en henvendelse fra Djøfbladet om at medvirke i artikler i bladet om: “Et medlem på vej til arbejdsmarkedet og et medlem, som er gået på pension”. Det er et skridt i den rigtige retning, og vi ser frem til samarbejdet og de gode historier.

Du kan besøge Pensionistforenings side her.

På bestyrelsens vegne ønskes alle en god sommer.

Bedste hilsener
Ninna Würtzen
Formand

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Helge Muhle Larsen

Tak for en god sommerhilsen. Godt at deltagerlisterne vender tilbage . især når vi ofte er så mange. Kunne vi ikke give en generel tilladelse til at komme på deltagerlisten, så der ikke hver gang vil være en del, som glemmer det. Kunne bestyrelsen ikke overveje en mindre kontingentforhøjelse af det meget beskedne kontingent, så økonomien ikke var så stram.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Inger Kristensen

Hej Hvordan får jeg kontakt til pensionistnetværket i Nordjylland ?


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Birgit Drejer Nobel

Kære Ninna Würtzen Tak for den fine sommerhilsen. Jeg har lige erfaret at det hidtidige link til Mit DJØF som jeg var med til at beslutte da jeg sad i Hovedbestyrelsen fra 2006 til 2010 også er taget af hjemmesiden. Jeg vil samtidig be benytte lejligheden til at jeg den 10. september 2019 meddeler sekretariatet at jeg opstiller som repræsenantsskabstmedlem til Pensionistforeningen, for at arbejde for forbedrede forhold for medlemmer af Pensionistforeningen. Jeg bor en en af Vores ejendomme og har bl. a. været beboerformand og jeg er også politisk aktiv. Bedste hilsner Birgit Drejer Nobel


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.