]]>

Nyhedsmail

Sommerhilsen fra Pensionistforeningen

Pensionistforeningen ser tilbage på 2020/2021 og ønsker alle en rigtig god sommer.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i denne coronatid glædet sig over, at Pensionistforeningens medlemmer er omstillings-parate. Et ord, der ofte bruges i dagens stillingsannoncer. Men vi kan også.

Der har naturligvis været tekniske indkøringsproblemer både for medlemmer og under selve afviklingen af møder i Djøf. Men mange er heldigvis blevet bedre og de tekniske problemer mindre. Det giver et positivt signal for den kommende tid. Stor ros fra bestyrelsen.

Stigende medlemstal

Pensionistforeningen har i dag 5.303 medlemmer. Det er en fortsættelse af den lille stigning, vi har oplevet i nyere tid. Vi er fortsat optaget af både at fastholde de nuværende medlemmer og få nye medlemmer.

Bestyrelsen glæder sig over, at Djøfs direktør også ønsker at fremme dette.

Efter repræsentantskabets vedtagelse om elektronisk valg til bestyrelsen i 2021 regner bestyrelsen med, at denne ordning også kan påvirke medlemstallet i opadgående retning. Det har i hvert fald været intentionen at kunne inddrage flere mere aktivt både fra øst og vest.

Arrangementer

Midt i ærgrelsen over ikke at kunne mødes fysisk, har coronasituationen medført, at flere medlemmer både fra øst og vest har kunnet deltage i arrangementerne uden den deltagerbegrænsning, som vi er underlagt ved fysisk fremmøde. Specielt har det været godt, at flere medlemmer vest for Storebælt har kunnet deltage aktivt. Så vores arrangementer har således glædeligvis været velbesøgte som webinarer.

Jeg synes, vi godt kan rose os selv lidt over de i situationen meget aktuelle emner, som arrangementerne har inviteret til, fx om corona set ud fra et sundhedsmæssigt, økonomisk og juridisk perspektiv. Webinarerne har fået fine evalueringer dog med lidt malurt om tekniske problemer, som er for nedadgående.

Elektronisk valg til repræsentantskabet

På repræsentantskabsmødet den 18. marts 2021 blev det besluttet, at der fremover skal afholdes elektronisk valg af repræsentanter til Pensionistforeningens repræsentantskab. Det betød samtidig, at medlemsmødet blev skrevet ud af vedtægterne, idet det ikke længere havde en formel status.

I den forbindelse har bestyrelsen besluttet, at det tidligere medlemsmøde ændrer navn, så det nu overgår til at være et årsmøde for Pensionistforeningens medlemmer - gældende fra 2021. Bestyrelsen vil i den kommende tid overveje, hvordan afviklingen af årsmødet skal forløbe.

Invitationen til årsmødet vil blive udsendt på mail, og bestyrelsen beder jer derfor om, at I opfordrer de medlemmer, som ikke har en mailadresse, til at oprette en sådan og registrere den på djoef.dk/aendring

Økonomi

Pensionistforeningen får hvert år tildelt et budget, som er godkendt af Djøfs repræsentantskab. I år er der desværre tale om en mærkbar nedgang for alle delforeningerne, herunder vores forening. Det lægger en dæmper på bestyrelsens ønske om at kunne kombinere arrangementer med fysisk fremmøde og live-streaming for dermed at kunne give flere mulighed for at deltage. Det er en problemstilling, vi snarest vil drøfte med Djøfs direktør.

Synlighed

Som bekendt har bestyrelsen længe været optaget af at kunne synliggøre foreningen. Det har af uransagelige grunde været ganske op ad bakke. Det er nu lykkedes at få et meget kort interview med mig, men det har trukket ud med at få plads til at bringe det i Djøfbladet. Interviewet er nu bragt online og kommer i Djøfbladet til september.

Politisk samarbejde og indflydelse

P+

Traditionen med det årlige møde med P+s formand og direktør har heldigvis kunnet fastholdes i år, og direktør Søren Kolbye Sørensen vil komme og holde et indlæg på vores årsmøde, hvor han vil fortælle om de pensionsforhold, som optager mange. Mødet vil både være med fysisk fremmøde og livestreaming, så alle medlemmer har mulighed for at høre foredragene.

Djøf

Som bekendt er Pensionistforeningen, som den eneste af delforeningerne, ikke repræsenteret i Djøfs bestyrelse. Vi har således ingen indflydelse på vores budget og kontingent, ligesom vi ikke har samme muligheder som de øvrige delforeninger vedrørende inddragelse i Djøfs overordnede ledelse, strategier og kampagner. Vi er på det seneste kommet i en konstruktiv dialog om disse forhold med formanden for Djøf. Vi har lov til at håbe på en ændring på sigt.

Årsmøde

Pensionistforeninges årsmøde den 14. oktober 2021 afholdes i Bethesda - også ved livestreaming, så alle medlemmer har mulighed for at deltage.

Det er lykkedes os at få folketingsmedlem Mariane Jelved til at komme og holde foredrag. På gensyn - fysisk eller online.

 

På bestyrelsens vegne ønskes alle en god sommer med færre restriktioner. 


Bedste hilsener

Ninna Würtzen
Formand

 

Se de aktuelle arrangementer og netværk i Pensionistforeningen