]]>

Nyhedsmail

Statusopdatering til chefer på uddannelsesområdet

Her er en status på de aktuelle emner, som Djøf arbejder med i forhold til dig og andre chefer eller ledere i uddannelses-, undervisnings-, og forskningssektoren.

Lønanalysen

 
Djøf har i den tidlige sommer gennemført en dybere lønanalyse for de øverste institutionschefer på Børne- og Undervisningsministeriets område med henblik på at kortlægge de faktorer, der er bestemmende for løndannelsen og derved de hensyn, ministeriet anvender i fastlæggelsen af råderummet for rektor- og direktørstillinger. 

Undersøgelsen blev kun gennemført på Børne- og Undervisningsministeriets område, da antallet af institutioner gør, at det var bedre statistisk egnet end de relativt færre institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. 

Jeg linker her til undersøgelsen, som jeg håber, de øverste institutionschefer kan bruge i deres lønforhandlinger med deres respektive bestyrelser

Djøf yder altid konkret rådgivning, hvis du som medlem har brug for mere viden om de aktuelle lønniveauer samt sparring på din lønforhandlingsstrategi. Husk også, at vi afholder et lønforhandlingskursus online netop for jer den 9. december. 

Lønstatistikken

Djøf er i disse uger ved at indsamle løndata fra Økonomistyrelsen, så vi har alle jeres aktuelle lønninger til brug for statistisk bearbejdning til den årlige lønstatistik for chefer og ledere på alle uddannelses-, under-visnings-, og forskningsinstitutioner. 

Mentorordning

Der er en stigende efterspørgsel efter at kunne få en mentor, der har erfaring som chef eller leder fra en uddannelses-, undervisnings-, og forskningsinstitutioner. Det kan fx være den nyudnævnte uddannelsesleder, der søger en erfaren rektor som mentor, uden at man skal gå til sin egen chef eller naboinstitutionen. 

Djøfs mentorprogram gør det muligt at lave match på tværs af landet og institutionstyper, men der er behov for, at flere erfarne chefer og ledere melder sig i puljen. 

Er du en erfaren chef, som overvejer at blive mentor, så holder Djøf et digitalt informationsmøde om ordningen den 11. januar 2023.

Du kan i øvrigt læse mere om at blive mentor her.

Implementering af chefaftalerne

De to chefaftaler, der blev indgået med staten ved OK18, har fortsat implementeringsudfordringer, hvorfor Djøf har bedt vores centralorganisation - Akademikerne (AC) - om at oversende sagen til advokat med det formål, at få sagens juridiske aspekter belyst dybere. 

Der er tale om et omfattende materiale fra overenskomstforhandlingerne, som i øjeblikket er ved at blive endevendt. 

Sagen handler kort fortalt om den centrale lønstyring, som udøves af henholdsvis Børne- og Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. Detaljegraden i styringen har tilsidesat de forudsætninger, som aftalen bygger på, om at lønnen forhandles og fastlægges lokalt - naturligvis indenfor ansvarlige rammer. 

OK24 

Djøfs sekretariat er allerede i gang med forberedelserne til de offentlige overenskomstforhandlinger i vinteren 2024. Formelt indledes forhandlingerne kort før jul 2023, hvor der udveksles overenskomstkrav. På vo-res område må vi forvente, at der igen vil blive fremført et ønske om en chefaftale for bl.a. universiteterne, som fortsat er bundet i cheflønsaftalens regler om puljestyring. 

Med de implementeringsudfordringer vi har set med aftalerne for OK18, så vil en tilsvarende model for universiteterne ikke betyde nogen reel forskel, da puljestyringen blot af afløst af ministeriel lønstyring. 

Djøf afviser ikke en ny chefaftale for universiteterne, men der skal være tale om en modernisering af reglerne, der ikke blot opfinder nye bindinger til afløsning for de gamle. 


Jeg ser frem til at være jeres repræsentant i bestyrelsen for Offentlige Chefer. Inputs er meget velkomne i kommentarfeltet herunder.

 

Med venlig hilsen 

Lars Bregnehøj 


Læs mere om ansættelsesvilkår og arbejdet for ledere på uddannelsesområdet

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.