]]>

Djøf

Deltid når du er offentligt ansat

Lav en aftale med din arbejdsgiver om at få nedsat din arbejdstid og læs her, hvad skal du være særligt opmærksom på, når du er ansat på deltid.

Lav en aftale om deltid

Du har ikke ret til at komme på deltid. Hvis du gerne vil have nedsat din arbejdstid, er du derfor nødt til at lave en aftale om det med din arbejdsgiver. Du har heller ikke har ret til at komme på fuld tid igen efter en periode med deltid. Det er derfor en god idé, at du samtidig aftaler med din arbejdsgiver, at din nedsatte arbejdstid gælder for en given periode, og at du efter periodens udløb kan komme på fuld tid igen, hvis det er vigtigt for dig. 

Når du laver en aftale med din chef om at gå på nedsat tid, er det vigtigt, at I også får talt om dine arbejdsopgaver. Ellers kan du ende i en situation, hvor du reelt har samme antal opgaver, men bare mindre tid til at løse dem.

Hvad skal du være opmærksom på?

Når du er ansat på deltid, får du løn i forhold til den nedsatte arbejdstid. Laver du en aftale om at gå ned på fx 25 timer om ugen, beregner du din løn som 25/37 af lønnen for en fuldtidsansat, dvs. som forholdet mellem dit ugentlige timetal og fuld tid (37).  

Du har som deltidsansat også ret til rådighedstillæg og andre tillæg efter overenskomsten. Dine tillæg reduceres i forhold til den nedsatte arbejdstid på samme måde som lønnen. 

Når du laver en aftale med din chef om at gå på nedsat tid, er det vigtigt, at I også får talt om dine arbejdsopgaver. Ellers kan du ende i en situation, hvor du reelt har samme antal opgaver, men bare mindre tid til at løse dem. Hvis I ikke kan finde en fornuftig måde at skære dine arbejdsopgaver til på, er det en god ide at forhandle om et højere tillæg som kompensation.

Som deltidsansat optjener du ret til ferie med løn som alle andre. Du optjener altså 2,08 feriedage med løn for hver måned, du er ansat, og du har derfor ret til 25 feriedage og 5 særlige feriedage med løn pr. år.

Bliver din arbejdstid ændret, vil du modtage den løn, du havde på optjeningstidspunktet, når du holder ferie. Går du fra fuldtid til deltid i løbet af optjeningsåret, vil du få udbetalt løn under ferie som fuldtidsansat. Hvis du omvendt går fra deltid til fuldtid, vil du få udbetalt deltidsløn under din ferie.

Hvis din deltid er tilrettelagt sådan, at du arbejder mindre end fem dage om ugen, skal du holde din ferie på samme måde, som din arbejdstid er tilrettelagt. Det betyder, at du også holder ferie på de normale ugentlige fridage. Hvis du fx arbejder 4 dage om ugen og holder 3 ugers sommerferie, bruger du altså 15 og ikke 12 af dine optjente feriedage, fordi der indgår 3 fridage i din 3 ugers sommerferie.

Er du ansat på deltid, er du omfattet af de almindelige regler om merarbejde. Du har derfor pligt til at påtage dig merarbejde.

I staten er rådighedsforpligtelsen for fuldtidsansatte 20 timer pr. kvartal og i regionerne og kommunerne 35 timer pr. kvartal.

Er du ansat på deltid med rådighedstillæg, får du reduceret din rådighedsforpligtelse og dit rådighedstillæg i forhold til din beskæftigelsesgrad. Er din arbejdstid fx nedsat til 25 timer om ugen, er din rådighedsforpligtelse på 13,5 time pr. kvartal i staten (20x25/37) og på 24 timer i regionerne og kommunerne (35x25/37).

Har du opfyldt din rådighedsforpligtelse, får du almindelig løn op til fuldtidsnormen på 37 timer om ugen. Har du merarbejde herudover, får du løn, som om du var fuldtidsansat - det vil sige afspadsering + 50% eller timeløn + 50%.

Du skal være opmærksom på, at deltid også har konsekvenser for din opsparing til pension. Pensionsindbetalingerne følger nemlig dit lønniveau. Vælger du at gå ned i tid og fx kun arbejde 4 dage om ugen, vil de årlige indbetalinger til din pension blive omkring 20% mindre. Hvis du ønsker, at der fortsat bliver indbetalt det samme til din pension, skal du lave en aftale med din arbejdsgiver om at fortsætte de sædvanlige pensionsindbetalinger.

Er du på deltid, har det også konsekvenser i forhold til barsel. Du får nemlig barselsdagpenge i forhold til det timetal, du skulle have arbejdet, hvis du ikke var på orlov. Arbejder du fx 30 timer om ugen, vil du få 30/37 af den maksimale dagpengesats, når du holder barselsorlov.

Din basisløn og dit rådighedstillæg afhænger af din anciennitet, og din lønanciennitet afgør, hvornår du rykker opad i lønsystemet efter overenskomstens regler.

Er du ansat på deltid i staten, og er din arbejdstid på mindst 15 timer om ugen i gennemsnit, optjener du fuld lønanciennitet. Er din arbejdstid på mindre end 15 timer om ugen i gennemsnit, optjener du halv lønanciennitet.

Er du ansat på deltid i en kommune eller region, og er din arbejdstid på mindst 8 timer om ugen i gennemsnit, optjener du fuld lønanciennitet. Er din arbejdstid på mindre end 8 timer om ugen i gennemsnit, optjener du lønanciennitet i forhold til din nedsatte tid.