]]>

Djøf

Plustid når du er offentligt ansat

Som offentligt ansat kan du vælge at indgå en aftale om at forhøje din ugentlige arbejdstid til mere end 37 timer. Læs om betingelserne for at indgå en plustidsaftale og om din løn og vilkår i den forbindelse.

Plustid i stat, region og kommune

En plustidsaftale er en individuel og frivillig aftale om, at du forhøjer din ugentlige arbejdstid på 37 timer mod til gengæld at få mere i løn. Du kan maksimalt forhøje din ugentlige arbejdstid til 42 timer. Den nye ugentlige arbejdstid skal fremgå af din aftale.

Din løn bliver forhøjet forholdsmæssigt i forhold til det aftalte timetal. Hvis du fx har aftalt en ugentlig arbejdstid på 40 timer, bliver din løn derfor forhøjet til 40/37 af en fuldtidsløn. Hvis du får kvalifikations- og/eller funktionstillæg, bliver de også forhøjet forholdsmæssigt. Det samme gælder pensionsindbetalingen.

Dit rådighedstillæg og din rådighedsforpligtelse fortsætter til gengæld uændret – med mindre du aftaler noget andet med din arbejdsgiver.

Du får udbetalt plustidslønnen under sygdom, barsel, ferie, omsorgsdage og andet lønnet fravær. I det første ferieår, efter at du er gået fra fuldtid til plustid, får du dog kun udbetalt din almindelige fuldtidsløn.

Med mindre I har aftalt andet, kan du opsige din plustidsaftale med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Når varslet er udløbet, er du tilbage på den arbejdstid, du havde før plustidsaftalen.

Hvis du bliver opsagt, har du altid ret til at vende tilbage til din tidligere beskæftigelsesgrad 3 måneder før fratrædelsestidspunktet, hvis du ønsker det.

Du kan indgå en plustidsaftale, hvis du har været ansat i 3 måneder, og din tillidsrepræsentant bliver orienteret om aftalen.

En plustidsaftale er en individuel og frivillig aftale om, at du forhøjer din ugentlige arbejdstid på 37 timer mod til gengæld at få mere i løn. Du kan maksimalt forhøje din ugentlige arbejdstid til 42 timer. Den nye ugentlige arbejdstid skal fremgå af din aftale.

Din løn bliver forhøjet forholdsmæssigt i forhold til det aftalte timetal. Hvis du fx har aftalt en ugentlig arbejdstid på 40 timer, bliver din løn derfor forhøjet til 40/37 af en fuldtidsløn. Hvis du får kvalifikations- og/eller funktionstillæg, bliver de også forhøjet forholdsmæssigt. Det samme gælder pensionsindbetalingen.

Dit rådighedstillæg og din rådighedsforpligtelse fortsætter til gengæld uændret – med mindre du aftaler noget andet med din arbejdsgiver.

Du får som udgangspunkt udbetalt plustidslønnen under sygdom, barsel, ferie, omsorgsdage og andet lønnet fravær.

Din løn under ferie vil dog skulle reguleres, hvis ferien var optjent, inden du gik på plustid.

Ifølge feriereglerne skal løn under ferie altid udbetales, så den svarer til den arbejdstid, du havde, da du optjente ferien. Har du fx optjent ferien, mens du var ansat på 37 timer, får du kun 37 timers lønniveau under ferien, selv om du på ferietidspunktet er overgået til ansættelse på 42 timer. Omvendt vil du have krav på at få ferie optjent, mens du er ansat på 42 timer, udbetalt på et 42 timers lønniveau under ferien, selv om du på ferietidspunktet er vendt tilbage til ansættelse på 37 timer.

Med mindre I har aftalt andet, kan du opsige din plustidsaftale med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Når varslet er udløbet, er du tilbage på den arbejdstid, du havde før plustidsaftalen. Hvis du bliver opsagt, har du altid ret til at vende tilbage til din tidligere beskæftigelsesgrad 3 måneder før fratrædelsestidspunktet, hvis du ønsker det.