]]>

Djøf

Bibeskæftigelse når du er privatansat

Tjek din kontrakt i forhold til bibeskæftigelse før du siger ja til freelanceopgaver eller bestyrelsesposter i fritiden.

Bibeskæftigelse som privatansat

Det kan være fristende at tjene lidt ekstra på at bijobbe – særligt hvis det pynter på cv’et og styrker dit netværk. Bibeskæftigelse kan fx være konsulentarbejde, bestyrelsesposter, undervisning eller betroede hverv. Men vent med at sige ja, til du har tjekket din kontrakt.

Med mindre det står i din kontrakt, at du ikke må påtage dig anden lønnet beskæftigelse uden samtykke fra din arbejdsgiver, har du ret til at have bibeskæftigelse ved siden af dit almindelige job.

Din bibeskæftigelse må dog ikke være:

  • i en konkurrerende virksomhed, eller 
  • til gene for dit almindelige arbejde.

Hvis du bijobber i en konkurrerende virksomhed eller møder helt udkørt på arbejde, fordi du bijobber sent om aftenen, kan din arbejdsgiver:

  • i bedste fald kræve, at du stopper med at bijobbe
  • i værste fald bortvise dig med dags varsel uden løn i opsigelsesperioden.

Det er altid en god idé at informere din arbejdsgiver om din bibeskæftigelse. Gør det allerede til ansættelsen, hvis du står over for at skulle skifte job.