]]>

Djøf

Bonus når du stopper

Du har krav på at få udbetalt en forholdsmæssig andel af din bonus, når du fratræder.

Du har du ret til en forholdsmæssig andel af din bonus, når du stopper i dit job. Det gælder, uanset om du selv siger op eller bliver opsagt. Det kræver dog, at bonussen er en fast aftale og har været en regelmæssig del af din løn. 

Få din sædvanlige bonus

Hvis du fx stopper ved udgangen af juni måned, så skal du have 6/12 af din sædvanlige årsbonus. Din bonus bliver regnet ud på samme måde, som hvis du fortsat var ansat i virksomheden.  

Det er funktionærlovens § 17a, som er gældende for området. 

  • Du har ret til at få udbetalt din bonus på de datoer og på de betingelser, der er aftalt tidligere. Det ændrer sig altså ikke, fordi du stopper i jobbet.
  • Hvis det er muligt at beregne, kan du også modtage din andel af bonussen tidligere.
     

Administrerende direktør

Hvis du er administrerende direktør, vil du typisk ikke være omfattet af funktionærloven. I det tilfælde findes der ikke en retlig bestemmelse, som § 17a, der regulerer din bonus, når du stopper. Her vil din bonus alene blive reguleret i bonusaftalen og, hvad man plejer at gøre på din arbejdsplads.

Aftal det på forhånd

Det er vigtigt, når du laver en aftale om bonus, at der bliver taget højde for, hvad der skal ske, når du eventuelt stopper på et tidspunkt. Vi anbefaler, at kriterierne bliver så præcise som muligt, så der ikke er tvivl om, hvordan din bonus skal opgøres, hvis du stopper. 
Udbetalt bonus indgår desuden i beregningen af din feriegodtgørelse, når du stopper.

Læs: Gode råd til din bonusaftale

Kontakt os, hvis du ønsker råd og vejledning til din bonusaftale

 

Tænk længere

Djøf

Hvis du bliver fyret

Djøf

Bonus og provision

Djøf

Når du selv siger op