]]>

Mød studerende og nyuddannede

Du kan selv huske, hvordan det er at være ny på studiet eller ny på arbejdsmarkedet. Som kandidatstuderende møder du bachelorstuderende. Har du mere end 3 års erfaring kan du blive mentor for nyuddannede.

Karrieren starter allerede under studierne. Som mentor deler du ud af dine egne erfaringer, lytter og inspirerer mentee til at se nye vinkler.

Studielivet som bachelor

Du er i gang med en kandidatuddannelse og vil gerne dele dine erfaringer om studielivets mange aspekter med en bachelorstuderende. Mentorforløbet strækker sig over 2-3 måneder, og I mødes 3 gange.

Fra kandidat-studerende til første job

Kan du huske, hvordan det var at lede efter en dør ind på arbejdsmarkedet? Så drik en kop kaffe med en kandidatstuderende eller ledig nyuddannet, som gerne vil lære af dine erfaringer med dit første job.

Bliv mentor for én i starten af karrieren

Du har mindst 5 års joberfaring og vil gerne dele din viden om fx HR, finans eller grøn omstilling med én, som er i starten af sin karriere. Forløbet varer et år.

Ansat i EU

Du har nogle års erfaring fra en EU-institution. Du vil gerne dele din viden og dine erfaringer med en stagiaire/praktikant eller en som er ansat i en fast eller midlertidig stilling i EU, som er i gang med at lære systemet at kende. Forløbet varer 3 måneder.

Fra advokat-fuldmægtig til advokat

Du har flere års erfaring som advokat og vil gerne dele dine erfaringer med en advokatfuldmægtig. Du får lejlighed til at reflektere over dine valg og værdier, samtidig med at du giver en fuldmægtig fra et andet advokatfirma en god start på karrieren. Forløbet varer 3 måneder.

International karriere

Du har flere års erfaring med at bo og arbejde i udlandet. De erfaringer vil du gerne dele med én, som selv er på vej ud i verden for at arbejde, eller er på vej til Danmark for at etablere sig på det danske jobmarked igen. Forløbet varer 3 måneder.

Viden om finans

Du arbejder i finanssektoren og vil gerne dele din viden og erfaringer over en kop kaffe med én, som ønsker et indblik i, hvordan det er at arbejde i finanssektoren.

Hvad giver det at være mentor?