]]>

eLearning

Om mentorprogrammet

Formålet med Djøfs mentorordning er at medlemmer gennem lærende 1:1 møder kan nyde gavn af hinandens viden og erfaringer og dermed opnå højere tilfredshed og udvikling i arbejdslivet.

Djøfs Mentorkorps består af over 800 aktive frivillige mentorer og har eksisteret siden 2003. I Djøfs mentorprogram har du mulighed for møde mentorer og mentees i Danmark og i udlandet. 

Et lærende partnerskab

I et mentorforløb af kortere eller længere varighed opnår mentee både en personlig og faglig udvikling. Forudsætningen er at mentor og mentee indgår i et lærende partnerskab.

I Djøfs mentorprogram er mentors rolle at være en neutral og kompetent sparringspartner og en ’kritisk ven’ i arbejdslivet. Mentees ønsker og problemstillinger er altid i fokus, men mentor åbner sig for de indsigter, der opstår i samtalerne om mentees problemstillinger i arbejdslivet. 

Ansvaret for at drive udviklingsprocessen ligger altid hos mentee, der tager initiativ til matchet og møderne med mentor. Det er også mentees ansvar at handle på de på læringer og indsigter, der opstår i mødet med en mentor. Læs mere i guiden rammer og spilleregler.

Hvad kvalificerer mentor?

En mentor i Djøf har minimum 5 års erhvervserfaring mere end mentee. Mentor og mentees uddannelse og brancheforhold kan godt være forskellige. Mentors vigtigste egenskaber er at lytte, være nysgerrig og bringe sine erfaringer i spil uden at dominere samtalen. Det, der motiverer en mentor er typisk at se og understøtte mentee i at udvikle sig og finde vej mod nye mål igennem faglige og personlige udfordringer.

Mentorer i Djøf er frivillige.

Match - hurtigt og nemt

På baggrund af sin ansøgning får mentee mulighed for at vælge mellem 5 anonymiserede mentorprofiler og kan anmode en mentor direkte om et møde - der kan være tale om et enkelt kaffemøde eller et længere forløb afhængigt af den valgte mentorordning.

Mentor har mulighed for at læse mentees ansøgning og derefter sige ja tak eller nej tak til forløbet. Ved et afslag får mentee altid tilbudt nye muligheder for match. Mentorteamet hjælper dig gerne med at finde det rette match.

Det digitale match blev indført i 2016.

Fælles om mentoropgaven

Som mentor i Djøf er der rig mulighed for at møde andre mentorer og dele erfaringer. Vi inviterer jævnligt til møder og kompetenceudviklende workshops. Som mentor kan du også deltage i mindre netværksgrupper, hvor erfaringsudveksling og refleksion over egen læring er i fokus omkring selvvalgte temaer.

Linkedingruppen Djøf Mentor forbinder også Djøfs mentorer.

 

Kvalitet i fokus

Som både mentor og mentee skal du have oplevelsen af, at kvaliteten af matchet og samtalerne har de bedste vilkår.  Derfor evaluerer og udvikler Djøf løbende ordningerne for at sikre at alle, der tilmelder sig programmet, kan få en god oplevelse og højt udbytte af et mentorforløb.

Nye mentorer på de lange forløb får en grundlæggende introduktion til mentoropgaven. Mentor og mentee tilbydes et fleksibelt e-læringsforløb. På djoef.dk/mentoring findes viden, redskaber og cases, der kan give inspiration til at kvalificere samtalerne.

Djøfs mentorer tilbydes desuden løbende kompetenceudvikling og supervision efter behov i relation til mentoropgaven. 

Samarbejdspartnere

Djøf samarbejder med andre brancheforeninger, interesseorganisationer og fagforbund omkring udformningen af mentorprogrammer og matcher medlemmer på tværs af brancher, grænser og fagforeninger fx

  • Copenhagen International Career Programme, et særligt mentorprogram for internationale studerende, der gennemfører en del af deres uddannelse i Danmark. 
  • Djøf samarbejder  med Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger om Sundhedsmentor med fokus på ledelsesudfordringer i sundhedsvæsenet. 
  • I samarbejde med Copenhagen Capacity matches unge internationale talenter, som er interesseret i at skabe værdi for danske virksomheder med en mentor fra Djøf.

Djøf kvalificerer løbende mentorprogrammet gennem erfaringsudveksling med forskere og eksperter inden for coach- og mentoring og HR-feltet. Djøf er medlem af EMCC, og følger EMCC’s etiske retningslinjer for mentorsamtaler. 

Baggrund

Djøfs første mentorordning blev startet i 2003 som et pilotprojekt for privatansatte lederaspiranter, der blev matchet med topledere. Programmet var på daværende tidspunkt et initiativ taget af bestyrelsen for Djøf Privat. Mentorerne blev rekrutteret i bestyrelsens personlige netværk.

Programmet er sidenhen vokset kraftigt fra det første hold med 25 match til i dag at udgøre over 700 match om året.

Mentorprogrammet er i dag professionaliseret således, at det henvender sig til alle Djøfs medlemmer, som kan være aktive som enten mentor eller mentee  – eller begge dele. Djøf har aktive mentorer og mentees i alle faser af arbejdslivet; fra studerende til pensionister.

Fakta

  • Djøfs mentorprogram har eksisteret siden 2003. 
  • Djøfs mentorkorps består over 800 aktive, frivillige mentorer. 
  • Mentorer og mentees matches på tværs af grænser, virksomheder og faglige forskelle.
  • Programmet består af 16 forskellige ordninger målrettet forskellige medlemmer og situationer i arbejdslivet. 
  • På årsbasis indgås over 700 match, det vil sige par, der gennemfører et mentorforløb.

Vil du vide mere?

Kontakt mentorteamet dk¤djoef¤mentor 

Bliv mentor

Uanset hvor du er i din karriere, har du noget værdifuldt at give videre. Uanset om I mødes til ét møde eller indgår i et længere forløb, får du mulighed for at inspirere en anden – og tager selv nye input med hjem.

Få en mentor

Som mentee får du et par ekstra øjne på din faglige og personlige udvikling. Sammen med en mentor kan du reflektere over din karriere og blive inspireret til at gå nye veje for at opnå dine mål.