]]>

eLearning

Værd at vide som mentor

Som frivillig mentor er du den væg, en med-djøfer spiller sin bold op ad. Du øger din selvindsigt, udvikler dine kommunikative kompetencer og gør en forskel for andre.

Hvad giver det?

At være mentor er en givende og lærerig oplevelse, hvor man bliver klogere på sig selv og sin egen praksis. Det er en unik mulighed for at blive udfordret og inspireret af andre og blive bedre til at samtale på forskellige niveauer.

Som frivillig mentor får du udviklet dine interpersonelle, kommunikative og relationelle kompetencer. Du kommer til at indgå i et veletableret mentorkorps på over 700 djøfere, og du får derigennem et værdifuldt netværk. I fællesskab har vi opbygget en unik viden om mentoring. Alt sammen noget, som også styrker dig i din karriere. 

Mentorrollen

Som frivillig mentor skal du have lyst til at udfordre dig selv og din mentee. Du er parat til at blive mødt med en masse spørgsmål, uden nødvendigvis at kunne give en masse svar.

Der er forskel på at være kaffemødementor og være mentor for en mentee i et længere forløb. Som kaffemødementor er du klar på at lytte, vejlede og udfordre mentee på basis af din erfaring. 

På de lange forløb handler det om at mentee via dine spørgsmål skal komme tættere på indsigter om sig selv og skabe nye muligheder i sit arbejdsliv. Som mentor forholder du dig undersøgende, lyttende og fordomsfri. Du forstår hvornår, der er behov for at opmuntre, motivere, dele ud dine erfaringer og andre gange drøfte det, der kan være svært.  

Hvad kræver det?

Som mentor stiller du dig til rådighed for en mentee i det omfang, du har tid og lyst. Ud fra dine ønsker bliver du matchet med de ønsker, som nye potentielle mentees kommer med. Der kan være stor forskel på ordningernes fokus og hvor mange møder, du forpligter dig på:

  • Kaffemødet er 1 møde ca. 1,5 time  – er til hurtig afklaring, viden og inspiration
  • De korte forløb er 3-4 møder gennem 3-6 måneder – skaber afklaring og sparring på konkrete udfordringer
  • De lange forløb er 5-6 møder over ca. 1 år – skaber langsigtet udvikling og ny selvindsigt.

de forskellige ordninger kan du læse mere om, hvad forudsætninger, fokus og målgruppen er. Når et forløb er indledt, så er det altid op til mentor og mentee at aftale indbyrdes, hvornår I ønsker at afslutte forløbet.

Skal jeg forberede mig?

Som udgangspunkt er det mentees ansvar at forberede, hvad I skal tale om på møderne og aftale møder. Mentee sender dig typisk en dagsorden forinden mødet. Som mentor har du ansvar for samtalen.

Som mentor på de lange forløb giver vi dig en introduktion til mentoropgaven. Derudover får du mulighed for at følge et fleksibelt e-læringsforløb. Du kan finde redskaber til mentorsamtaler her.

 

 

Matchproces

Når du har fået godkendt din ansøgning som mentor, kan du søges frem i anonymiseret form af potentielle mentees.

Du kan nu blive anmodet om et møde direkte af en mentee. Du har 10 dage til at besvare mentees anmodning. Takker du nej får mentee selvfølgelig mulighed for at anmode en anden mentor. Takker du ja får mentee dine kontaktoplysninger. Det er op til mentee at kontakte dig for et møde - så er du i gang. 

Du kan godt være mentor i flere ordninger. Du kan også godt have flere mentees ad gangen. 

Har du spørgsmål?

Skriv til dk¤djoef¤mentor