]]>

Glem drømmen om den lederløse organisation

Kommentar i debatten om agile organisationsformer.

Organisationsdesign

08.02.19 

Den non-hierarkiske organisation er vældig hypet for tiden. Men det går ikke at fyre den formelle leder.

Af Claus Elmholdt, direktør i LEAD – Enter Next Level

Flade organisationer, lederløse organisationer, non-hierarkiske organisationer, teal-organisationer er bare nogle af de mange buzzwords for den seneste hype på management-himlen. Hovedbudskabet er, at fremtidens organisationer bliver selvledende, det vil sige uden formelle ledere, hierarkier, regler og procedurer, som holder mennesker nede, skaber mistrivsel og rigiditet.

Der er ingen tvivl om, at vi har brug for mere agile organisationer og mere agil ledelse i en tid med stadigt mere komplekse problemer i hurtig bevægelse. Men jeg er meget i tvivl om, hvorvidt fortalerne for non-hierarkiske organisationer, som lader til at ville brænde landsbyen ned og starte på en bar mark, har fat i den lange ende.

Det er på tide, at nogen forholder sig kritisk over for alle de velsmagende værditilbud om non-hierarkiske og lederløse organisationer

De kommer i mine ører til at lyde som en flok vækkelsesprædikanter, der med simple besnærende budskaber tilbyder frelse fra alle organisatoriske dårligdomme, og så ringer mine alarmklokker.

Vi er desværre ofte til fals for buzz og lette løsninger, for det ville være så dejligt med et quick-fix, og alle kan jo se på tallene, at produktiviteten falder, at medarbejdernes engagement er beskæmmende lavt, og at antallet af stress-tilfælde bare stiger og stiger.

Det er netop i sådanne tider, at vi skal være mest på vagt for simple revolutionære løsninger. Det er på tide, at nogen forholder sig kritisk over for alle de velsmagende værditilbud om non-hierarkiske og lederløse organisationer, og det har jeg tænkt mig at gøre her:

Der er magt og hierarkier i alle organisationer

Hvis ikke magten er formel, så er den uformel. Har du nogensinde været i et omklædningsrum, hvor der ikke var magt og hierarki, nej vel?! Er det bedre at gøre magten og hierarkierne uformelle og dermed mere usynlige? Skaber det bedre resultater og mindre stress? Svaret er desværre ikke enkelt.

Sandheden om magt er meget lig sandheden om våben. Magt er en produktiv skabende kraft, som kan bruges klogt til at skabe gode resultater for den enkelte og for fællesskabet, og den kan bruges dårligt til at varetage egne interesser på bekostning af fællesskabet.

En formel leder i en hierarkisk organisation kan være en kynisk tyran, der holder medarbejderne nede og skaber mistrivsel, men det kan den uformelle leder i omklædningsrummet lige så vel. Den non-hierarkiske organisation er med andre ord et fatamorgana – den findes ikke.

Vi kan tale om gode og dårlige hierarkier og brug af magt, men det er en komplet illusion, som gør mere skade end gavn, at tale om non-hierarkiske og magtfrie organisationer.   

Alle skal tage ledelse – men ikke alle skal løbe efter den samme bold

Der er brug for arbejdsdeling og forskellige roller og ikke mindst klarhed omkring roller og ansvar, også i fremtidens organisationer.

Vi skal kunne skifte roller mere fleksibelt, og vi skal blive bedre til at spille sammen som et hold og stræbe efter fælles ambitioner, men det duer altså ikke, hvis alle principielt til enhver tid kan træffe direktør-beslutninger, eller direktøren pludselig ser sig kaldet til at sagsbehandle.

Hvem skal håndtere en fyring i den non-hierarkiske organisation?

Ikke al ledelse kan med fordel distribueres og gøres flydende. Der vil også i fremtiden opstå situationer, hvor kriser, ’shitstorms’ og moralske svigt hos enkelt-individer skal håndteres, og her er det altså ganske nyttigt, at nogen har en formel ledelsesrolle, løfter et formelt ledelsesansvar og kan blive taget til indtægt for handling.

Der vil også i fremtiden opstå situationer, hvor kriser hos enkelt-individer skal håndteres, og her er det altså ganske nyttigt, at nogen har en formel ledelsesrolle

Fortællingerne om non-hierarkiske og lederløse organisationer er fyldt med glade budskaber om mere meningsfulde og produktive organisationer, hvor mennesker trives og gror.

Imens menneskelivets skyggesider langt hen ad vejen negligeres eller behandles som laverestående bevidsthedsniveauer, som den modne organisation har lagt bag sig.

Men grådighed, mindreværd, vrede, angst og frygt vil ikke desto mindre, også i fremtiden, være til stede i det hele menneskeliv, der leves i vores organisationer.

Jeg tror på, at fremtiden tilhører den agile organisation, men jeg tror ikke en meter på, at denne organisation er non-hierarkisk eller lederløs. Jeg tror på, at ledelse i vid udtrækning er distribueret, og at alle i vid udstrækning tager medansvar for ledelsesopgaverne, og at mening og social ansvarlighed kommer før profit.

Jeg tror også på, at den bureaukratiske organisationsmodel har brug for en modernisering, og at organisationer, der lykkes, formår at supplere og integrere den bureaukratiske grundorganisering med andre mere fleksible organisations- og ledelsesformer – matrix, projekt, netværk og partnerskaber.

Deltag i debatten om ledelse

Følg med i ledere og kommende lederes faglige betragtninger, når vi lægger op til debat om lederrollen, uformel ledelse og nyeste forskning på ledelsesområdet.

Følg med på LinkedIn

Om Claus Elmholdt

Claus Elmholdt

Claus Elmholdt, cand.psych, ph.d., tidligere professor i ledelsespsykologi ved Aalborg Universitet og nuværende direktør i konsulentvirksomheden LEAD - enter next level. Han har 20 års erfaring med forskning og rådgivning inden for ledelses- og organisationsudvikling i private og offentlige organisationer. Seneste bogudgivelser: 'Effektive ledergrupper' (2015), 'Magt i organisationer' (2014), 'Ledelsespsykologi' (2013). Mail: eu¤lead¤ce.

Arrangementer

Arrangementer og netværk for dig, der er leder eller overvejer at gå ledervejen

Se alle arrangementer