]]>

Djøf

Crowdfunding

Crowdfunding via internettet giver mulighed for at skaffe midler til at finansiere dit projekt i form af donationer, lån eller midler fra investorer. Få overblik over de forskellige koncepter for crowdfunding.

Crowdfunding - også kendt som netværksfinansiering - er en form for fundraising, hvor man helt eller delvist finansierer et projekt via bidragydere, som donerer eller låner penge til projektet og eventuelt får en belønning eller en ejerandel. Crowdfunding sker typisk via en crowdfundingplatform på internettet, hvor man præsenterer sit projekt og søger om et beløb til at realisere det.

Der findes fire overordnede koncepter inden for crowdfunding:

Donationsbaseret crowdfunding, hvor folk donerer midler til et projekt uden modydelse, anses som offentlig indsamling. Du skal derfor være opmærksom på de særlige regler, der gælder for indsamlinger. Det betyder fx, at du ikke som privatperson kan stå for indsamlingen. Derudover gælder der særlige regler om indsamlingskomité og anmeldelsesblanketter. 

Indsamlingen skal anmeldes til Indsamlingsnævnet senest 14 dage før, indsamlingen går i gang. Du skal indsende et regnskab til Indsamlingsnævnet senest 6 måneder efter indsamlingens afslutning. Hvis der indsamles mere end 50.000 kr., skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Reward-crowdfunding, hvor de, der donerer midler, modtager en belønning, anses som almindeligt internetsalg og er derfor underlagt reglerne i købeloven. Reward-crowdfunding handler om at indsamle kapital til produktionen af et givent produkt. Det vil være dette produkt, man modtager, hvis man støtter. Der kan være flere forskellige belønninger afhængigt af, hvor meget man støtter med.

Crowdfunding på platformene Booomerang, Kickstarter og Indiegogo er typisk reward-crowfunding. 

Fixed funding

På Kickstarter bruges “fixed funding”. Det betyder, at hvis du fx kun når 95% af dit mål, vil midlerne blive tilbageført til dem, der har støttet.

Flexible funding

På Indiegogo kan man vælge mellem “fixed funding” og “flexible funding”. Flexible funding betyder, at du får hvad der indsamles, uanset om dit mål nås. Du betaler dog et højere gebyr ved denne metode.

Aktie-crowdfunding, også kaldet equity-crowdfunding, hvor de, der donerer midler, modtager en ejerandel i den virksomhed, de støtter.

Det er indtil videre kun tilladt for virksomheder, der er registret som aktieselskab A/S at foretage kapitalforøgelse igennem aktie-crowdfunding. Årsagen hertil er, at kapitalselskaber ifølge selskabsloven ikke må udbyde anparter til offentligheden. Virksomheder, som vælger at aktie-crowdfunding, skal overholde gældende bestemmelser om kapitaludvidelse i aktieselskaber.

Crowdlending, hvor investorer låner penge direkte til virksomheder og projekter uden om bankerne, er en form for crowdfunding, hvor en virksomhed eller en privatperson låner fra en gruppe af personer gennem en online platform. Et lån er splittet op i mindre andele, som gør det muligt for mange enkeltpersoner at gå sammen om at finansiere et lån.

I forhold til donations- og reward-crowdfunding, adskiller låne-crowdfunding sig ved at långiverne ønsker et finansielt afkast i form af renter af lånet.

Mens alle kan blive långivere på en crowdlending-platform, skal låneansøgere gennemgå en kreditvurdering, der afgør, hvorvidt de kan låne og på hvilke vilkår. Nogle platforme fastsætter renten, mens andre lader masserne bestemme renten ved hjælp af en auktion.

Der er ikke lavet særlige skatteregler for crowdfunding. Det er derfor de almindelige skatteregler, der gælder. Hvad det betyder for din skat, afhænger af hvilken type crowdfunding, du bruger.

Læs mere om skatteregler hos SKAT