]]>

Djøf

Hvad driver dig i dit arbejdsliv?

Hvilken karrieretype er du? Om du mest er ekspert, chef, udvikler eller fri agent handler om, hvad der motiverer dig i dit professionelle liv.

Chef? Selvstændig? Nyt job med en anden rolle? Det rigtige valg handler ikke kun om kvalifikationer og erfaring. Det handler også om, hvilken karrieretype du er. Hvad driver dig? Hvad gør dig glad, når du arbejder?

Vurdér dig selv ud fra fire slags karrieremotivation, som hver for sig og i kombinationer kan udgøre trædestenene i dit professionelle virke.

Eksperten er først og fremmest en person, som er drevet af at være den bedste og klogeste på sit faglige felt. Som ekspert specialiserer du dig og går i dybden med dit fag. Du er dit fag. Og du er det givet vis hele dit liv. Du vil typisk opsøge nyeste viden på dit felt – via konferencer, uddannelser og litteratur på området.

Spørger nogen dig til råds og giver dig tid til at finde det rigtige og detaljerede svar, stortrives du. Du nyder at arbejde i et stabilt og uforanderligt miljø, hvor du kan udvikle og dygtiggøre dig inden for din ekspertise/dit felt.

Eksempler på eksperttyper er specialister, rådgivere, forskere, analytikere …

Som chef-type vil du gerne bestemme. Du motiveres af at have magt og muligheder. Det, der driver cheftypen, er at komme opad, avancere til næste niveau, opnå mere og større ansvar/magt/indflydelse. Jo større budget og jo flere medarbejdere du har som chef, des bedre er det.

Chefen kan lide at få ting til at ske. Det er ikke afgørende, om det er i den ene eller den anden form for ”biks”, når blot du har mulighed for at realisere dig opad. Cheftypen har fokus på at præstere med ønske om at avancere. Afhængig af, hvor langt du er nået, er cheftypens stillingsbetegnelser: Projektleder, teamleder, afdelingsleder, manager, chef, direktør, ceo, cfo, adm.dir. …

Er du udvikleren, har du din grundfaglighed og færdigheder, hvorudfra du udvikler og udvider din karriere. Du motiveres af med jævne mellemrum at udvikle nye færdigheder, kundskaber og evner, som bygger på det, du hidtil har beskæftiget dig med og er uddannet til.

Du vil over tid udvikle en bred erfaring, der holder mange døre åbne for dig på jobmarkedet. Den gode karriere er at have relevante muligheder at skifte imellem. Ud over personlig udvikling er kreativitet, involvering, udviklingsaktiviteter og udvikling af organisationer og mennesker i høj kurs hos udviklingskonsulenten.

Ved siden af udviklingskonsulent er typiske stillingsbetegnelser projektmedarbejder, projektleder, ledelseskonsulent, HR-medarbejder, coach, rådgiver, facilitator eller netværker.

Den frie agent trives med forandringer og er i konstant bevægelse. Man kan sige, at du rejser i din karriere.

Nye opgaver, nye relationer, nye produkter er noget, der tænder dig som fri agent. Flosklen ”forandring fryder” passer rigtig godt til dig. Får du frihed og personlige relationer at arbejde i og med, vil du stortrives. Den frie agent lader sig ikke begrænse af grænser, regler, bureaukratiske hierarkier osv. Du ser muligheder og motiveres af at engagere dig i nye projekter og aktiviteter.

Den frie agent er dig, der løser problemer, udvikler løsninger, starter ny virksomhed, er selvstændig, har mange bolde i luften. Entra- og intraprenør, selvstændig, konsulent, relationsudvikler eller sælger er typiske beskrivelser, som passer godt på den frie agent.

Hvad driver dig mest?

Kan du kende dig selv i de fire forskellige typer? Spørg dig selv, hvordan du primært motiveres. Vælg en primær og en sekundær blandt de fire typer. Er du fx udpræget cheftype med et drive på også at være ekspert, så bør du overveje at forfølge en lederkarriere, hvor dem du leder, er andre eksperter.

Du kan også spørge, hvad du er mindst – så du ved, hvor du i hvert fald ikke skal være. Hvis det med magt, indflydelse og opadgående avancering ikke betyder noget for dig, så er du ikke oplagt kandidat til en lederkarriere.        

Mød de fire karrieretyper på karrierearrangementer eller i en karrieresamtale, hvor vi udfordrer dig på, hvem du er, og hvad du tænder på i jobbet. De fire typer er baseret på modellen Decision Dynamics, som vi blandt andet også gør brug af i personlighedstest.