]]>

Nyhedsmail

5 gode råd til din første lønforhandling

Sådan forbereder du dig på lønforhandlingen, når du får tilbudt et job i det private.

Forbered dig på lønforhandlingen

For at finde ud af, hvilket lønniveau du skal spille ud med, kan du overveje disse spørgsmål: 

  • Hvordan er markedet, du skal ind på?

  • Oplever virksomheden vækst?

  • Hvilke relevante erfaringer har du fra dit studie, studiejob, foreningsarbejde og lignende projekter?

  • Efterspørger virksomheden en generalist eller specialist? Specialister får typisk mere i løn

  • Hvordan er virksomhedens rekrutteringsmuligheder? Hvis de har nemt ved at rekruttere, er lønnen typisk lavere

  • Bliver du ansat på en individuel kontrakt eller på en overenskomst? I en overenskomst er lønningerne ofte lavere - mens vilkårene typisk er bedre

  • Hvor ligger din økonomiske smertegrænse? Hvor vigtigt er det for dig at få jobbet? 

Spil ud med et beløb, der er lidt højere end det beløb, du håber på at ende på. Går du fx efter at få 33.000 kr. i løn, kan du spille ud med et beløb ”midt i 30’erne”. Undgå at nævne konkrete tal. Det er bedre at bruge bløde formuleringer à la ”i starten af 30’erne” eller ”sidst i 30’erne”. På den måde sikrer du, at der er plads til forhandling. 

Her kan du se lønniveauet i forskellige brancher 

Spørg om ferie med løn

Når du får tilbudt job i en privat virksomhed, er det oplagt at prøve at forhandle om betalt ferie. Som nyuddannet har du nemlig ikke ret til løn under din ferie i det første år, du er ansat. Et argument for ferie med løn kan være, at det både er i din og din arbejdsgivers interesse, at du holder ferie. På den måde får du mulighed for at lade op til resten årets arbejde. 

Brug få, gode argumenter

Inden din lønforhandling kan du overveje, hvorfor du mener, at du er pengene værd. Det er en fordel at have nogle få, gode, argumenter på plads. 

Eksempler på argumenter kunne være:

• Du har skrevet speciale om det område, du skal arbejde med. Derfor bringer du den nyeste viden på området med ind i virksomheden 

• Du har erfaring med fx at drive projekter eller udarbejde økonomiske modeller

• Du har kendskab til branchen.

 Det er bedre at tage udgangspunkt i dine egne kompetencer end at bruge argumenter som fx ”Ifølge Djøfs lønstatistik ….”, eller ”Det får mine studiekammerater”. 

Vær klar med plan B

Får du et nej til dit lønudspil, så vær klar med en plan B. Det kan fx være:

  • En lavere grundløn og en bonusaftale
  • Et engangstillæg
  • En lønstigning efter et aftalt antal måneder. 

Prioritér dine udspil, så du starter med at spille ud med det, du helst vil have. Får du nej til det, så spil ud med det, du har prioriteret næsthøjest.

Det kan du også forhandle om

Husk, at der er andet en løn, du kan forhandle om. Det kan fx være:

• Fri telefon, internet og/eller hjemmecomputer (vær opmærksom på multimedieskatten)
• Barsel med løn, overarbejdsbetaling etc.  
• Bonusaftale, hvor en del af lønnen er afhængig af dine resultater
• Ingen eller en forkortet prøvetid

Læs mere om lønforhandling som nyuddannet


Har du fået en kontrakt fra din nye arbejdsgiver? Send den til os og få den kigget igennem  

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.