]]>

Djøf

Djøfere i det våde element

10 % af Danmarks samlede BNP kommer fra virksomheder, der beskæftiger sig med det maritime. Hvis det høje tal skal fastholdes, skal der blandt andet ansættes flere djøfere. Det viser en undersøgelse fra projekt Danmarks Maritime Klynge.

Hele 10 % af Danmarks samlede BNP kommer fra virksomheder, der beskæftiger sig med det maritime. Hvis det høje tal skal fastholdes, skal der blandt andet ansættes flere djøfere. Det viser en undersøgelse fra projekt Danmarks Maritime Klynge.

I slutningen af august besøgte jeg sammen med 25 jobsøgere en række maritime virksomheder, og her er nogle af de opgaver de virksomheder pegede på, at djøfere skal løse i fremtiden.

Juridisk arbejde - I takt med at reglerne er blevet mere internationale og komplekse, stiller det øgede krav til kompetencerne.

Interessevaretagelse - Miljøreglerne er strammet op, trafikken fra havnene er blevet tungere, antallet af krydstogtskibe (og gæster) er stigende og den internationale konkurrence hårdere. Alle faktorer, der betyder at interessevaretagelse spiller en større rolle i dag end tidligere, så virksomhederne undgår klager, utilfredse naboer og får det størst mulige politisk råderum.

Analyser - Stigende international konkurrence betyder, at de maritime virksomheder i dag i højere grad skal lave analyser, der viser, fx hvordan de hurtigst får en vare fra A-B, hvilke konkurrencefordele virksomheden har, hvilke nye markeder der er interessante for virksomheden.

Markedsføring - Stigende (international) konkurrence betyder at behovet for markedsføringen er øget. Det kan være i form af fx nye tekster til deres hjemmeside eller målrettede nyhedsbreve  til nye eller eksisterende kunder.

Fundraising - Der findes mange midler og fonde virksomheder kan søge fx til forbedret infrastruktur eller nye miljøvenlige løsninger. Men mange virksomheder er ikke opmærksom på den mulighed eller når ikke at lave de omfangsrige ansøgninger. Også denne opgave kunne en djøfer løfte.

Afrapportering og dokumentation - Den økonomiske krise har betydet, at investorerne kræver mere dokumentation i dag inden de går ind i projekter. Derudover har mange maritime virksomheder en bestyrelse og aktionærer, hvor der også er behov for rapporteringer og præsentationer.  Sidst er kravet om dokumentation af fx overvågning af varer, overvågning af hvem der har adgang, også stigende.

Selvom mange af de maritime virksomheder er tekniske og personalegruppen i overvejende grad er teknikere, så er mange af virksomhederne så store, at de har egne afdelinger inden for HR, markedsføring/kommunikation, direktionssekretariat, juridisk afdeling, regnskab., etc, hvor djøfere også typisk arbejder.  Og bliv ikke skræmt af, at der står, at du gerne skal være søofficer eller på anden måde kende til branchen. Ifølge folk i branchen har det været den traditionelle karrierevej, men det er ved at ændre sig.

Du kan læse mere om kompetencebehovene i Projekt Danmarks Maritime Klynges rapport.