]]>

Djøf

Flystrejke

Er du ramt af flystrejken og i tvivl om, hvordan du er stillet i forhold til dit arbejde og din ferie?

Hvis du er på en arbejdsrejse og ikke kan komme hjem

Hvis du strander som led i en arbejdsrejse, skal du have alle dine udgifter dækket. Både til ophold, forplejning og udgifter til alternativ hjemtransport – inden for rimelighedens grænser. Du er som udgangspunkt forpligtet til at udføre dit arbejde fra distancen i det omfang, det er muligt.

Hvis du strander på din ferie og ikke kan møde på arbejde

Er du strandet på din ferierejse, og kan du ikke møde på arbejde pga. et aflyst fly, er det som udgangspunkt ikke dit ansvar. Du kan derfor ikke umiddelbart blive fyret på denne baggrund. Du kan dog risikere at blive trukket i løn. Du skal hurtigst muligt kontakte din arbejdsgiver og meddele, at du er forhindret i at møde på arbejde. Derudover skal du forsøge at finde alternative måder at komme hjem på – inden for rimelighedens grænser. Du kan forsøge at indgå en aftale fx om at arbejde fra distancen, tage en ekstra feriedag eller lignende.

Hvis du ikke kan komme afsted på rejsen og ønsker at flytte din ferie

Du har ikke ret til at flytte din ferie, selvom der er flystrejke. Flytning af ferie kræver en aftale med din arbejdsgiver. Du bør derfor hurtigst muligt kontakte denne og forsøge at indgå en aftale om fx et par dages udskydelse eller et nyt ferietidspunkt.