]]>

Djøf

Genåbning på arbejdspladsen – og for et nyt arbejdsliv?

Find ud af, hvad du har lært af at arbejde hjemme igennem længere tid og egentlig gerne vil holde fast i, når din arbejdsplads åbner for fysisk fremmøde.

På mange arbejdspladser har man arbejdet hjemmefra i en lang periode og er i gang med eller begynder snart at åbne for fysisk fremmøde. Det betyder, at du på det individuelle plan skal opsamle læring – hvad har fungeret særligt godt for dig med hjemmearbejde, og hvad har fungeret knap så godt. Og mest af alt: hvorfor.

Det betyder også, at vi sammen skal finde ud af, hvordan vi som arbejdsplads bedst indretter os i en tid, hvor nogen mødes fysisk, mens andre stadig er hjemme.

Nye erkendelser om dit arbejdsliv og din arbejdsstil

Der har været et stort fokus på, hvad det betyder for den introverte og den ekstroverte, når vi alle arbejder hjemme over lang tid. Men der er mange andre briller, vi kan tage på for at identificere, hvad vi hver især har lært om, hvad der er vigtigt i arbejdslivet og for vores individuelle arbejdsstil.

Her er et par overskrifter, du kan bruge til at se, hvad der er vigtigt for dig. Husk altid at du som medlem kan deltage på webinarer eller på anden måde få indspark til eller struktur på dine tanker.

Din læring med hensyn til work-life-balance kan fx handle om rammerne – har det været en udfordring altid at kunne sætte sig ved den bærbare, så du ikke får holdt ordentligt fri? Det kan både være på den måde, at du faktisk oplever, du arbejder for meget, og det kan være mentalt – at opgaverne eller nogle problemstillinger fra dit arbejde hele tiden er til stede i dine tanker, så du ikke kobler nok af.

Det kan også være, at du med hjemmearbejdet har haft mere tid til dig selv og til familien, end du plejer, og at du helt grundlæggende har opdaget, at dét faktisk er vigtigere end du troede. Måske vil du derfor gerne indrette dit arbejdsliv på en ny måde med mere fleksible arbejdstider. Eventuelt i et nyt job eller som selvstændig.

Vi afholder løbende webinarer med fokus på work-life-balance.

Dine nye erkendelser i forhold til selvledelse kan gå på kontakten til din nærmeste chef, frihedsgrader i løsningen af dine arbejdsopgaver eller behovet for retning og rammer. Spørg fx dig selv, hvad de vilkår du har haft for arbejdet den seneste tid, gør for din selv-motivation og din evne til at nå dine mål.

Igen er det meget individuelt, om vores oplevelser her er med positivt eller negativt fortegn, og der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det vigtige er, at du tager dig tid til at reflektere over, om der er noget, du gerne vil holde fast i eller netop ikke vil bevare – og at du tager en snak med din chef om det.

Vi afholder løbende webinarer om selvledelse.

Selv med stor indsigt i din egen arbejdsstil og dine præferencer kan du få øje på noget nyt, når omgivelserne ændrer sig.

Det kan være, at det betyder meget for dig at kunne arbejde uden afbrydelser fra kolleger, eller at du har følt dig afkoblet fra teamet og har manglet oplevelsen af at være sammen om at rykke noget.

Måske har du skulle løse nye opgaver eller løse de samme opgaver på nye betingelser, og i forlængelse af det har du gjort dig nye tanker om, hvornår du er mest i flow og performer bedst.

Læs mere om de 2 personlighedstest, vi tilbyder.

Tag en status på din trivsel

Om du trives eller føler dig motiveret og har overskud, kan fx hænge sammen med:

  • den løbende forventningsafstemning med din chef om arbejdsopgaver
  • din oplevelse af at chefen taler med dig om netop din trivsel
  • din daglige kontakt med kolleger
  • den mere uformelle kontakt med kolleger
  • om du har en fysisk arbejdsstation i hjemmet, der fungerer og er uforstyrret
  • at din arbejdsgiver tager initiativ til social kontakt i teamet eller afdelingen.

Hvis du mistrives og tænker, det er, fordi du har arbejdet hjemme længe, kan du nemt komme til at slå det hen og tænke, at det vel fortager sig, hvis du har udsigt til at komme tilbage på kontoret. Vores erfaring er bare, at mistrivsel sjældent går væk af sig selv. Så kontakt os hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Tilbage på kontoret - på en ny måde

Hav fokus på, hvordan I sammen udvikler nye strukturer, der giver tryghed i hverdagen, når fx nogle arbejder hjemmefra og nogle fra kontoret, mens nogle møder tidligt og andre møder ind sent. Husk at folks præferencer er forskellige, og en god dialog handler om at forstå og kunne finde løsninger, ikke nødvendigvis at få ret.

Det er derfor ikke sikkert, at alle de ønsker, du har til dit nye arbejdsliv, kan imødekommes. Det kan også være, at de har konsekvenser, som gør, at de ryger længere ned på ønskelisten eller helt forsvinder.

Betyder en stor del fast hjemmearbejde fx at din faste kontorplads bliver sløjfet til fordel for mere fleksible og skiftende arbejdsstationer på arbejdspladsen? Eller kan det betyde at du beholder opgaver, du egentlig gerne vil af med, eller at du ikke får bestemte opgaver eller en bestemt rolle, som du ellers gerne ville have?

Under alle omstændigheder må du nok acceptere at nå færre opgaver i den første tid. Både krop og sind skal vænne sig til omvæltningen, og de færreste kan holde til at stramme skruen helt fra start.

Start op stille og roligt, husk at holde pauser og restituere. Lad være med at kompensere med ekstra lange dage. Tal åbent med din leder og kolleger om det – også gerne om, hvilken kultur I har og vil have med hensyn til arbejdstider og tilstedeværelse på arbejdspladsen.

Læs også om webinaret Klar til et nyt arbejdsliv efter corona?

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.