]]>

Djøf

Håndtér presset på jobbet

Det pres, du kan opleve på arbejdet, forsvinder ikke, hvis du bliver ved med at gøre de ting, du plejer. Tværtimod. Men for at stoppe det, må du vide, hvor det kommer fra.

Når dine ressourcer er overforbrugt gennem en periode, kan du opleve en fastlåsthed. Typisk vil du forsøge at løse problemet ved at gøre mere af det samme: Du lægger flere timer i arbejdet, fokuserer, gør dig umage, tænker at det hele nok bliver bedre i næste måned, hvis blot du bliver ved med at give den en ekstra skalle.

Det er tit starten på en spiral uden ende. Men der er altid løsninger i arbejdslivet.

Dilemmaer, der øger presset

Hvor godt kender du dine egne grænser? Det kan ofte være svært at svare på. Måske er det først, når grænserne er overskredet, at du ved, hvor de går.

Det kan være, du kan nikke genkendende til disse dilemmaer og konflikter.

  1. Mange gange er det først, når du har sagt ja til en opgave, at du opdager budgettets begrænsninger, uklarhed i retning og mål, egen manglende mulighed for indflydelse og/eller adgang til relevant information, vigtige bidragyderes manglende tid til opgaven osv. Og nu har du påtaget dig ansvaret og bliver målt på, at du kommer i mål – i en måske ganske umulig ramme.
  2. Samtidig drøner du nok derudaf og løser den ene komplekse opgave efter den anden eller har flere i spil på én og samme tid. Du restituerer måske ikke og får ikke tænkt pauser ind i tilrettelægningen af arbejdet. Det kan være svært, hvis det ikke normalt bliver prioriteret i organisationen, og den konstante ’high performance’-arbejdsform rammer som et vilkår.
  3. Et tredje typisk dilemma angår de mange afbrydelser i dagens arbejdsrytme. Det er let at afbryde og svært at undgå, når vi er afhængige af hinanden i opgaveløsningen. Vi resignerer og indstiller os på afbrydelser, og det bliver svært at give sig hen til arbejdsopgaven. Den afbrudte arbejdsform nedsætter imidlertid vores kognitive evner ret markant, og netop de evner udgør det centrale arbejdsredskab for mange djøfere.   

Stop den onde spiral

Det er vigtigt at få stoppet den onde spiral. Det kan måske umiddelbart virke uoverskueligt, fordi teknologien opløser de traditionelle grænser for arbejdstid og -sted, og det pres, som mange oplever, hænger således sammen med vilkårene på mange arbejdspladser og for mange arbejdsformer.

Kan du nikke genkendende til dilemmaerne eller problemstillinger, der minder om, er det sikkert godt givet ud at bruge 10 minutter på Djøfs trivselstest. Den kan vise dig, hvad det især er, der fastholder dig eller skaber en ubalance for dig, så du ved, hvor du bedst sætter ind.

Konkrete råd, du hurtigt kan handle på

For at du kan stoppe spiralen, må du tage fat i nogle forhold, som er meget konkrete, og som du reelt har mulighed for at ændre. Det løses næppe med et quick-fix, men modsat løser det heller ikke noget i flere omgange at udskyde det, fordi det vokser til for stor en opgave. Så er det bedre at sætte ind i det små end ikke at gøre noget.

Her er nogle bud på konkrete handlinger, du hurtigt kan komme videre med.

Analysér - og tydeliggør konsekvens

Analysér generelt, og især når der er pres på, hvilken grad af indflydelse du har i de opgaver, du er i gang med at løse. Det forventes, at du skaber resultater, og du står til ansvar for det, men ofte har den enkelte medarbejder manglende indflydelse i forhold til ansvar. Gør din leder opmærksom på det, når du mangler indflydelse, og tydeliggør konsekvenserne. Forvent ikke, at din leder ser det af sig selv.

Søg vekselvirkning i opgaverne

Planlæg din tid med én type opgave af gangen på bestemte tidspunkter i dagens løb. Sørg for en vekselvirkning af opgaver med høj kompleksitet og opgaver, du løser mere på rygraden.  Hold pauser i løbet af din dag. Kom op at stå, væk fra skrivebordet, gå ud i frisk luft fremfor at tænke, at en tur til kaffeautomaten og en kort snak med en kollega, mens I venter på kaffen, er restituerende for dine dyrebare kognitive arbejdsredskaber. Du vil opleve at blive mere effektiv – og ikke langsommere – når du får øjeblikke med ro.

Øremærk din tid

Sæt tid af på dagen, hvor du tjekker mails, og skab mulighed for fordybelse, når du sidder med en opgave. Aftal med kolleger, at du ikke er tilgængelig de næste to timer.