]]>

Nyhedsmail

Hvad betyder valget for dit arbejde?

Efter valget kan en ressortomlægning betyde, at dit arbejdsområde flyttes. Her er nogle forhold, du især skal være opmærksom på.

En ny regering vil medføre ressortomlægninger. Selvom det er er en politisk og ledelsesmæssig beslutning, om et arbejdsområde skal ligge i det ene eller det andet ministerium, styrelse eller departement, er der nogle enkelte regler, det som medarbejder kan betale sig at være opmærksom på, og der er aftaler, som du med fordel selv kan sørge for at få på plads.
 
Baseret på vores erfaringer fra tidligere ressortomlægninger, er det særligt disse forhold, du selv skal være opmærksom på. 
 

Vær på forkant med din lønforhandling

Som ansat i staten har du ret til en årlig lønforhandling. Det ændrer en ny ressortfordeling ikke på. Men det kan være, at din lønforhandling udskydes og skal afvikles under et nyt ministerområde og/eller med en ny chef. Sørg derfor for at få talt lønforventning med din nuværende chef, og få din nuværende chefs vurderinger og refleksioner om din indsats og aflønning på skrift, så du kan bruge det, når du skal indstille dig til en lønforbedring efter ressortomlægningen.
 

Få styr på din fleks

Er du omfattet af en fleksaftale, så er det en god ide at få styr på, hvad der sker med dit fleksoverskud, hvis dit arbejdsområde flyttes til et andet sted.  Har du timer til gode, skal du afklare, om de kan overføres til dit nye ansættelsessted. Er det ikke muligt, skal du aftale en plan for afspadsering med din chef. Bemærk, at der kan være indgået en generel aftale på din arbejdsplads om, hvordan du skal forholde dig ved fleksoverskud. Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl.   
 

Du kan som udgangspunkt holde ferie som planlagt

Hvis du har aftalt ferie, så skal der en force majeure-lignende situation til, før din ferie kan inddrages eller flyttes. Et valg efterfulgt af ressortomlægninger er som udgangspunkt ikke nok. Kun i helt særlige situationer og for ganske få medarbejdere, kan det stille sig anderledes. Husk, at du kan kontakte din tillidsrepræsentant eller Djøf, hvis du er tvivl.
 

Andre regler, rettigheder og pligter

Der er også en masse generelle aftaler og vilkår, som bliver påvirket af ressortomlægningerne. Det kan være personalepolitikker, arbejdstidsaftaler, lokale turnusaftaler mm. Når alle disse generelle forhold skal på plads, spiller din tillidsrepræsentant en helt central rolle sammen med Djøf. Alle tillidsrepræsentanter i staten er derfor orienteret om regler, rettigheder og pligter allerede, og når ressortfordelingen konkretiserer sig, så er Djøf klar med mere rådgivning og sparring.