]]>

Djøf

Hvad kan du (ikke) få slettet hos din arbejdsgiver?

Hvad gælder med hensyn til behandling og opbevaring af oplysninger, en arbejdsplads måtte have om dig, fordi du er eller har været ansat?

Ikke alle persondata kan slettes

Det er ikke alle personoplysninger, du kan få slettet på en arbejdsplads. Lovgivningen betyder fx, at arbejdsgiver skal gemme lønoplysninger i forhold til indberetningen til Skat. Også selvom oplysningerne er gamle. Offentlige arbejdsgivere kan også i nogle tilfælde have begrænsede muligheder for at slette oplysninger i personalesager pga. offentlighedsloven.

Du kan heller ikke umiddelbart få slettet oplysninger, som en arbejdsgiver kan få brug for i forbindelse med en afskedigelsessag, og som er nødvendige for at fastlægge et eventelt retskrav som følge af afskedigelsen. Det samme gælder, hvis du har haft en arbejdsulykke, hvor oplysningerne kan være nødvendige for at behandle en evt. erstatning som følge af ulykken.

Hvis der er gået lang tid siden afskedigelsen eller ulykken, og du har mistet muligheden for at rejse en sag, fordi du har udvist passivitet, har arbejdsgiver imidlertid ikke et sagligt argument for at gemme oplysningerne. Medmindre det er lovpligtigt.

Offentlige arbejdsgivere kan dog i nogle tilfælde have begrænsede muligheder for at slette oplysninger i personalesager på grund af offentlighedsloven.

Hvad kan du få slettet?

Men der er også oplysninger om dig, som arbejdsgiver skal slette, hvis du anmoder om det, og nogle bestemte vilkår er opfyldt. De oplysninger, eller data, kan eksempelvis være:

 • fotos, du optræder på, som bliver brugt eksternt (i markedsføring), internt eller blot er tilgængelige på intranettet
 • helbredsoplysninger eller oplysninger om tidligere sygdom
 • ansøgninger fra, da du blev ansat, eller hvis du har søgt job internt virksomheden i løbet af din ansættelse
 • personlighedstest eller lignende typer test
 • MUS-skemaer og handleplaner.

Du skal i øvrigt ikke regne med, dine oplysninger slettes, hvis du ikke selv beder om det.

Hvornår kan du få data slettet?

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet ”uden unødig forsinkelse”, når

 • de ikke længere er nødvendige i forbindelse med formålet, som de blev indsamlet til
 • du tilbagetrækker det samtykke, som databehandlingen er baseret på
 • du protesterer over databehandlingen, og der samtidig ikke er nogle lovmæssige grunde for behandlingen
 • behandlingen af data sker på et ulovligt grundlag
 • de skal slettes for at overholde lovmæssige forpligtelser fra enten EU eller det EU-medlemsland, som du er borger i
 • de er indsamlet i forbindelse med samfundsoplysende informationer.

Om du kan få persondata slettet hos en arbejdsgiver, beror på en konkret vurdering. Du er velkommen til at kontakte Djøf for rådgivning i den sammenhæng.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.