]]>

Nyhedsmail

Klausuler begrænser dine karrieremuligheder

En klausul begrænser din muligheder på arbejdsmarkedet. Især når det er i dit første job eller tidligt i din karriere, hvor du er i gang med etablere dit netværk. Derfor skal du altid huske at forhandle om klausulens betingelser.

Hvorfor er en klausul begrænsende?

En klausul kan gøre det svært at finde ny beskæftigelse, da den begrænser dine muligheder for at bruge din faglige viden og brancheindsigt i et nyt job. Du forhindres nemlig i at arbejde i den branche, som du er tilknyttet. Du forhindres også i at tage ansættelse hos tidligere kunder og samarbejdspartnere.

Du skal derfor være opmærksom på, at når du forhandler om indholdet af en klausul, forhandler du også om dine fremtidige jobmuligheder.

To typer af klausuler

Der findes to typer af klausuler. Den første er en konkurrenceklausul. Den anden er en kundeklausul. Begge er en skriftlig aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Forskellen er måden, som du bindes på.

  • En konkurrenceklausul gør, at du ikke må tage ansættelse eller have interesser i en konkurrerende virksomhed, efter du er fratrådt. Konkurrenceklausulen omfatter alle de virksomheder, som arbejdsgiver betragter som konkurrerende. 

  • En kundeklausul gør, at du ikke må have erhvervsmæssig forbindelse med arbejdsgivers kunder og samarbejdspartnere, efter du fratræder din stilling. Klausulen omfatter kun de kunder og samarbejdspartnere, du selv har haft kontakt med inden for de seneste 12 måneder før tidspunktet for din opsigelse.

En klausul kan maksimalt vare i 12 måneder. Har du både en konkurrence- og en kundeklausul i din kontrakt, kan de begge maksimalt have en varighed på 6 måneder.  

Hvad skal du forhandle om?

Vi anbefaler, at du altid forsøger at undgå klausuler i din ansættelse. Så længe det er muligt. Er det ikke muligt, bør du forhandle om indholdet af klausulen. Her bør du ligge vægt på, at du allerede er omfattet af en tavshedspligt og lov om forretningshemmeligheder, som forhindrer dig i at videregive og udnytte erhvervshemmeligheder.

Insisterer din kommende arbejdsgiver stadig på, at du skal have en klausul i din kontrakt, kan du forsøge at begrænse den ved at forhandle ud fra følgende punkter: 

  • Find ud af, hvad arbejdsgiveren ønsker at beskytte sig i mod, og afgræns klausulen til dét. 
  • Aftal kortest mulig klausulperiode, og den først træder i kraft efter et par års ansættelse.
  • Få afgrænset de kunder, der er omfattet af kundeklausulen. 
  • Få afgrænset de konkurrenter, som er omfattet af konkurrenceklausulen. 
  • Aftal en højere kompensation end minimumssatserne. Lovgivningen fastsætter et minimumsbeløb, du skal kompenseres med, så længe klausulen gælder, efter du er fratrådt. 
  • Få begrænset klausulens geografiske dækningsområde. 
  • Undgå så vidt muligt en bestemmelse om konventionalbod i klausulen. Overtræder du klauslen, er der typisk aftalt et strafbeløb, som du skal betale. Dette kaldens en konventionalbod. 
 

Få professionel rådgivning om klausuler

Inden du accepterer en klausul, bør du altid kontakte Djøf. Vi sidder klar til at give dig personlig rådgivning i, hvordan du undgår eller kan begrænse omfanget af dine klausuler, så du holder alle dine karrieremuligheder åbne.

Læs mere om klausuler her 

 

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.