]]>

Nyhedsmail

Dine rettigheder som tidsbegrænset ansat

Som tidsbegrænset ansat er du dækket af de samme love, regler og overenskomster som fastansatte. Men hvordan er du stillet i forhold til ferie, forlængelse og barsel?

Ferie

Hvis du er nyuddannet, har du ikke optjent feriepenge hos din arbejdsgiver. Derfor bliver du trukket i løn for de dage, du holder ferie. Feriepenge, du eventuelt har optjent i et studiejob, kan du få udbetalt via borger.dk

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at forhandle dig til ferie med løn, når du som nyuddannet  får tilbudt din første ansættelse.

Hvis du kommer fra en anden stilling, vil du have feriepenge med dig herfra.

Når din tidsbegrænsede kontrakt udløber, skal din arbejdsgiver indbetale 12,5% af din ferieberettigede løn til FerieKonto.

Forlængelse

Du kan kun blive forlænget i din anæsttelse, hvis forlængelsen er begrundet i virksomhedens objektive forhold. Objektive forhold kan fx være, at en medarbejder går på barsel eller bliver langtidssygemeldt. Det kan også være, at der er givet midler til et nyt projekt. 

Der er ikke regler for, hvor mange gange du kan blive forlænget, men hvis det sker uden en objektiv begrundelse, kan du under visse omstændigheder blive anset for at være fastansat. Det betyder, at du har krav på at få et opsigelsesvarsel, hvis din arbejdsgiver ikke længere har mulighed for at have dig ansat. 

Bliver du forlænget eller fastansat, skal det fremgå af din nye kontrakt, at din anciennitet regnes fra din første arbejdsdag. Det er vigtigt, fordi det kan have betydning for beregningen af dit opsigelsesvarsel.

Hvis du fx begynder i en tidsbegrænset ansættelse den 1. september 2018 og overgår direkte til en fastansættelse den 1. december 2018, gælder din anciennitet fra den 1. september, fordi der ikke har været et ophold mellem dine ansættelser.

Barsel

Som tidsbegrænset ansat har du også krav på barselsorlov. Hvis der er en aftale/overenskomst på arbejdspladsen, der sikrer dine fastansatte kolleger fuld løn under barsel, har du også krav på at modtage fuld løn, når du skal på barsel

Du har dog ikke krav på at modtage løn under din barselsorlov efter den dato, hvor din tidsbegrænsede ansættelse udløber. Din ansættelse bliver heller ikke forlænget tilsvarende i den tid, hvor du er på barselsorlov.  

 

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.